2017-07-08

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy

Nudzisz się w wakacje? Chcesz spędzić przyjemnie czas i zrobić coś pożytecznego? Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko" zaprasza na bezpłatne szkolenie „Wolontariat w pierwszych krokach", które odbędzie się 17 lipca 2017 r. w Łodzi, w godz. 16.00 - 20.00. Szkolenie dedykowane wszystkim osobom, które chciałyby zostać wolontariuszami oraz podejmować wielokierunkowe działania na terenie miasta Łodzi. Rozpocznij przygodę z wolontariatem. Szkolenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Próchnika 7 (piętro 1). Skierowane jest przede wszystkim do osób lubiących pomagać innym, wspierać niekomercyjne działania na rzecz Łodzi i zainteresowanych współpracą z organizacjami. Warsztat inspiruje i motywuje do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza, jako osoby zaangażowanej w sprawy lokalne i otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: Posiadali wiedzę na temat wolontariatu oraz jego prawnych aspektów, Znali podstawowe rodzaje i formy wolontariatu oraz obszary, w które mogą się zaangażować, Rozumieli czym jest, a czym nie jest wolontariat (fakty i mity), Wiedzieli, w jaki sposób wyszukiwać i wybierać odpowiednią ofertę wolontariatu oraz jak efektywnie współpracować z daną organizacją, Potrafili szukać rozwiązań w sytuacjach trudnych i problemowych, Umieli planować własną ścieżkę kariery wolontarystycznej, Mogli pracować indywidualnie oraz zespołowo w wybranych dziedzinach w mieście Łodzi. CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ Szkolenie odbędzie się w dn. 17.07.2017 r. w godz. 16.00-20.00 (z przerwą kawową). Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu przy ul. Próchnika 7, wejście od ulicy /piętro 1/ w Łodzi (centrum miasta). WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 14.07.2017 na adres: gosia@centerko.org Ze szkolenia mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta Łodzi lub planujące realizować działania we współpracy z placówkami mającymi swoją siedzibę w Łodzi. Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy w w załączniku. Szkolenie jest darmowe dla uczestników dzięki realizacji zadania "Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu" dofinansowanemu z budżetu Miasta Łodzi.   program szkolenia formularz zgłoszeniowy

2017-06-25

zebranie wolontariuszy

Wolontariuszu, chcesz wiedzieć co? jak? gdzie i kiedy? Serdecznie zapraszamy Cię na kwartalne zebranie organizacyjne, które odbędzie się w dn. 13.07. br o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia "Pomost" przy ul. Próchnika 7. Dowiesz się m. in. jakie działania planowane są w wakacje i w sezonie jesiennym, jakie projekty obecnie realizujemy oraz jakie są aktualne oferty wolontariatu. Informacje i zapisy u p. Magdaleny Kaźmierczak, e-mail: magda.animacje@centerko.org

2017-06-13

szkolenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w długofalowym, kompleksowym projekcie (czas trwania: czerwiec-grudzień 2017 r.), skierowanym do aktywnych seniorów – członków podmiotów prowadzących działania na rzecz osób starszych (NGO, Rady Seniorów, UTW itd.), którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w sferze lokalnych działań społecznych oraz czują się lub chcieliby zostać liderami i pragną zrealizować inicjatywy wolontarystyczne ważne dla ich środowiska. Pierwszym modułem projektu będzie szkolenie pn. „Senior Wolontariusz - Lider Zmian Społecznych”, które ma na celu rozwój wiedzy i pozyskanie podstawowych kompetencji z zakresu wolontariatu seniorów, pełnienia roli lidera w środowisku lokalnym oraz zdobycia umiejętności w planowaniu i realizacji projektów wolontarystycznych. Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych, a kluczowym jego elementem będzie wzbogacenie wiedzy uczestników z zakresu wolontariatu oraz trening umiejętności i rozwój ich osobistych kompetencji w tematyce szkolenia. Ukończenie szkolenia wiąże się z napisaniem projektu wolontarystycznego, który zostanie później oceniony i będzie prezentowany w mediach oraz na Łódzkiej Gali Wolontariatu. Szkolenie (czyli od razu cały projekt) przeznaczone jest dla 20 osób, po dwie osoby z podmiotu delegującego (czyli zapraszamy 10 podmiotów) prowadzącego działania na rzecz osób starszych, w tym 50% podmiotów z terenu województwa łódzkiego i 50% z Łodzi. Jeżeli mniej niż 50% podmiotów zgłosi się np. z województwa łódzkiego, reszta osób zostanie dobrana z miasta Łodzi. Termin szkolenia to 21-23 czerwca 2017 r. Drugą częścią projektu będzie moduł animacyjny. Działania skoncentrowane będą na kompleksowej pomocy wolontariuszom – liderom/uczestnikom szkolenia/ w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Przewidziane są sesje coachingowe i mentorskie, prowadzone w formie telefonicznej, skype, bezpośredniej i realizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami wolontariuszy – liderów podczas dyżurów coacha. W podmiotach prowadzone będą również wizyty superwizyjne. Superwizja umożliwi diagnozę obecnego zaawansowania podmiotu w realizacji projektu wolontarystycznego, konsultacje z wolontariuszami - liderami, planowanie kolejnych kroków. Podczas wizyt możliwe będzie również spotkanie z partnerami podmiotów, w tym przedstawicielami samorządu lokalnego. Ostatnią częścią projektu będzie moduł ewaluacyjny, którego działania będą skupiały się na dokonaniu oceny starań seniorów w rozwoju ich kompetencji jako liderów zmian społecznych oraz wdrażaniu projektów wolontarystycznych w środowisku lokalnym. Na moduł ten składać się będzie grupowa sesja follow-upowa. Sesja umożliwi przegląd dokonań wolontariuszy – liderów. Będzie to jednodniowe spotkanie podczas którego zostaną zaprezentowane osiągnięcia w realizacji projektów wolontarystycznych. Wolontariusze – seniorzy – liderzy osobiście będą prezentowali swoje wdrażane w środowisku pomysły oraz opowiadali o planach ich rozwoju na przyszłość. Ważną częścią modułu będzie tzw. medialna oprawa, realizowana przy współpracy mediów, które przedstawią lokalne wolontarystyczne inicjatywy uczestników cyklu w programie/reportażu telewizyjnym. Na zakończenie cyklu najlepszy projekt otrzyma Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego podczas Łódzkiej Gali Wolontariatu w grudniu 2017 r. Udział w projekcie  jest bezpłatny. Zaproszenie 21-23 czerwca Harmonogram szkolenia Formularz Seniorzy 2017

2017-06-05

zebranie koordynatorów

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” serdecznie zaprasza  na półroczne spotkanie dla koordynatorów wolontariatu pt. „Dobra komunikacja drogą do wolontariatu”, które odbędzie się w dn. 20.06 br.  w godz. 10-12.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Pomost” przy ul. Próchnika 7 (Ip.). Celem kolejnego spotkania jest wymiana doświadczeń  zw. z utrudnieniami, które powstają podczas współpracy pomiędzy pośrednikiem, koordynatorem wolontariatu, a wolontariuszami oraz, jak ich unikać. zaproszenie na zebranie koordynatorów

2017-05-29

Warsztat „Pierwsze koty za płoty”

Regionalne Centrum Wolontariatu "CENTERKO" i Akcja Animacja zapraszają wszystkich animatorów, wolontariuszy, wychowawców kolonijnych i społeczników pracujących z grupami na warsztat "Pierwsze koty za płoty", który odbędzie się 23 czerwca 2017 przy ul. Próchnika 7, I piętro, w godz. 17.00-20.00. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział płatny.   Jeśli jesteś animatorem i poszukujesz inspiracji do działań, gotowych pomysłów, zabaw, wskazówek, Jeśli jesteś wolontariuszem i chcesz zwiększyć jakość swoich działań dla innych, Jeśli chcesz postawić swoje pierwsze kroki w działaniach animacyjnych czy wolontarystycznych, ale nie wiesz jak się za to zabrać. Zainteresuj się tym szkoleniem ZAPRASZAMY SERDECZNIE   DLA KOGO? Zajęcia dedykowane są wolontariuszom, animatorom, społecznikom, wychowawcom kolonijnym, osobom pracującym z grupami. Wszystkim potrzebującym rozwoju w obszarze budowania zespołu i poszukującym inspiracji do działań, gotowych pomysłów i wskazówek. Szczególnie zapraszamy osoby, które chciałyby postawić swoje pierwsze kroki w działaniach animacyjnych czy wolontarystycznych. DLACZEGO „PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY”? Chcemy zaproponować ćwiczenia, które będzie można w przyszłości przeprowadzać w nowej grupie dzieci, młodzieży czy dorosłych na w celu integracji, zawiązania zespołu i przełamania pierwszych lodów. Warsztat może być także okazją do pierwszej styczności uczestników z tematem animacji czasu wolnego oraz zachętą do podjęcia dalszych aktywności. JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ? Warsztat zakłada poznanie gier i ćwiczeń rozwijających integrację, współpracę w grupie, wyobraźnię, twórcze myślenie. Poznamy aktywności, zabawy ruchowe do wykorzystania w przyszłości np. w pracy wolontarystycznej, na piknikach, akcjach, festynach, zajęciach edukacyjnych. Zajęcia przeprowadzane w formie kreatywnych warsztatów, będą także przestrzenią do kreowania własnych rozwiązań i inspiracją do działań. GDZIE I KIEDY? Szkolenie zaplanowane jest w jednodniowej sesji i odbędzie się 23.06.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu „CENTERKO”, ul. Próchnika 7, w godzinach 17.00 – 20.00. PROWADZĄCE Aleksandra Łuczak- animatorka grupy Akcja- Animacja!, koordynatorka promocji w RCW Centerko, wychowawczyni kolonijna. Koordynuje działania grupy animacyjnej. Od 8-miu lat związana z łódzkim wolontariatem. Działa w organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, festiwalach. Doświadczenie w pracy z dziećmi i prowadzeniu zajęć zdobywała m.in. pracując jako wychowawczyni kolonijna, biorąc udział w międzynarodowych treningach i uczestnicząc Kursie Dramy 1 stopnia. Magdalena Kaźmierczak- liderka grupy Akcja- Animacja!, pośrednik wolontariatu w RCW Centerko. Organizuje działania grupy animacyjnej. Aktywnie promuje działania wolontarystyczne na obszarze Łodzi. Zainteresowanie taką aktywnością, pasję i doświadczenie nabywała dzięki udziale w projekcie „Wolontariusz jako lokalny animator”, szeregu szkoleń i różnych akcji wolontarystycznych.   Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  do dnia 20.06.2017 na adres: magda@centerko.org   program warsztatów formularz zgłoszeniowy

2017-05-24

Bezpłatne szkolenia dla koordynatorów wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza na szkolenie „Zarządzanie wolontariatem”, które odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2017 w Łodzi. Szkolenie realizowane jest dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miasta Łodzi, w ramach projektu "Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu". Udział w zajęciach jest bezpłatny. Jeśli jesteś osobą ceniącą rozwój oraz zdobywanie umiejętności w ciekawy sposób Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Jeśli pragniesz lepiej zarządzać zespołem ochotników w swojej organizacji Zapraszamy Cię na nasze szkolenie. Szkolenie dedykowane jest liderom, koordynatorom organizacji i instytucji,mieszczących się na terenie miasta Łodzi lub działających na terenie Łodzi, zainteresowanych prowadzeniem programów wolontarystycznych i współpracą z wolontariuszami. Szkolenie ma na celu w pełni wykorzystać potencjał koordynatorów pracy wolontarystycznej, wyposażyć ich w dodatkową wiedzę, podnosić efektywność poprzez rozwój umiejętności zarządzania innymi. Warsztat inspiruje do rozwoju programów wolontarystycznych w organizacji oraz do budowania postawy profesjonalnego i zaangażowanego menadżera wolontariatu. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: Posiadali wiedzę na temat głównych aktów prawnych we współpracy z wolontariuszami Wiedzieli gdzie i jak rekrutować i pozyskiwać wolontariuszy Znali sposoby planowania i wdrażania programu wolontarystycznego Umieli wyznaczać cele i zakresy zadań wolontariuszom Potrafili rozpoznać pobudki wolontariuszy i widzieli jak ich motywować CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ Szkolenie obejmuje 16 godzin i zaplanowane jest w dwudniowej sesji w dniach 13-14 czerwca 2017 r., w godz. 9.00-17.00. Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”, przy ul. Próchnika 7 (I piętro) w Łodzi. WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 10.06.2017 r. na adres: magda@centerko.org Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy opis szkolenia i formularz zgłoszeniowy w załącznikach program szkolenia formularz zgłoszeniowy Zadanie „Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

2017-05-16

Łódzkie Centrum Wolontariatu

Od kwietnia br. ruszył projekt pn. "Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego wolontariatu". Dzięki niemu łódzkie organizacje dowiedzą się, jak właściwie współpracować z ochotnikami, a wolontariusze - w co mogą się zaangażować. Nadajmy Łodzi nowych barw, pokażmy siłę i różnorodność lokalnego wolontariatu!   Wolontariat…? Niby błaha sprawa. Wielu z nas pewnie już nie raz zetknęło się z tym tematem, wspierając akcje, zbiórki, czy pomagając niepełnosprawnym. Ale jak to robić profesjonalnie, zgodnie z prawem i wymogami organizacyjnymi? Czy wolontariat jest bezinteresowny? Jakie mamy prawa i obowiązki jako wolontariusze? Czy możemy podejmować inicjatywy dla naszego miasta? Jak zorganizować miejsce pracy dla wolontariusza? Na te i inne pytania odpowiedzą specjaliści Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” dzięki uruchomieniu Łódzkiego Centrum Wolontariatu, czyli przestrzeni inspirującej do podejmowania lokalnych działań społecznych. W ofercie znajdą się wyspecjalizowane usługi z zakresu wolontariatu dla mieszkańców Łodzi, polegające w szczególności na: pośrednictwie pracy wolontarystycznej poradnictwie, doradztwie oraz wsparciu merytorycznym współpracy z łódzkimi organizacjami i instytucjami organizacji szkoleń dla przyszłych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu wspieraniu wydarzeń oraz miejskich inicjatyw. Do współpracy zapraszamy osoby z energią, pomysłami, wyobraźnią i odrobiną czasu wolnego do dzielenia się swoim potencjałem z innymi oraz podmioty, chcące skorzystać ze wsparcia wolontariuszy. Dla każdego znajdziemy ciekawą ofertę wolontarystyczną oraz pomożemy stawiać pierwsze kroki wolontariacie. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Biuro Pośrednictwa Wolontariatu. Naszymi dokonaniami będziemy dzielić się na blogu, portalach społecznościowych oraz stronach internetowych. Ale to nie koniec! Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zorganizujemy Łódzką Galę Wolontariatu, w trakcie której zaprezentujemy najaktywniejszych społeczników oraz podzielimy się efektami realizowanego projektu. Zatem nie czekaj, tylko dołącz do nas i zmieniaj świat kreując łódzki wolontariat!   Masz pytania? Skontaktuj się z nami: Mariusz Kołodziejski – kierownik RCW „Centerko”, e-mail: mariusz@centerko.org Magdalena Kaźmierczak – pośrednik wolontariatu, e-mail: magda.animacje@centerko.org   Zadanie „Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” w terminie 03.04.2017 – 31.12.2018.

2017-05-10

Szkolenie „Kompetentni wolontariusze w kulturze”

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko" oraz Fundacja Transatlantyk Festival zaprasza na szkolenie „Kompetentni wolontariusze w kulturze", które odbędzie się 19 maja 2017 w Łodzi, w godz. 16.00 - 20.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.   Bliska Ci kultura i chcesz się w tym kierunku rozwijać poprzez wolontariat? Jesteś aktywnym wolontariuszem działającym na polu kultury i pragniesz wzmocnić swój potencjał w obszarze realizacji projektów kulturalnych? Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowy i bezpłatny event szkoleniowy   ZAPRASZAMY SERDECZNIE!   DLACZEGO TO ROBIMY? Od kilku lat współpracujemy. My, to znaczy Regionalne Centrum Wolontariatu „CENTERKO” i Fundacja Transatlantyk Festival w realizacji projektów wolontarystycznych. W żyłach Centerka płynie WOLONTARIAT. Edukujemy, pośredniczymy, inspirujemy, koooperujemy i przełamujemy stereotypy wolontariatu, realizując innowacyjne przedsięwzięcia wolontarystyczne. Fundacja Transatlantyk Festival jest organizatorem niezwykłego festiwalu KULTURALNEGO, który corocznie odbywa się w naszym mieście. To platforma, która poprzez muzykę i film buduje silniejsze związki między społeczeństwem, sztuką i środowiskiem, inspiruje do dyskusji na aktualne tematy społeczne. W tym roku Transatlantyk Festival przypłynie do Łodzi w lipcu. Dla Was postanowiliśmy połączyć nasze pasje i kompetencje w obszarze wolontariatu oraz kultury i przygotowaliśmy specjalny event edukacyjny. W swoich działaniach jesteśmy otwarci, odważni, autentyczni i globalni, czyli lokalni w działaniu i tożsamości, a jednocześnie globalni w rozumieniu konsekwencji kontekstu własnego działania.   DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE? Szkolenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych działaniami na rzecz kultury. Tych, którzy są wolontariuszami i którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem. Dla wszystkich, którzy chcą odkryć tajemnice sektora kultury i lepiej realizować projekty wolontarystyczne w instytucjach i organizacjach kultury. Dla tych, którzy pragną znaleźć się w gronie wolontariuszy tworzących Transatlantyk Festival.   CELE SZKOLENIA I KORZYŚCI Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji projektów wolontarystycznych w obszarze kultury. Uczestnicy dowiedzą się: jak skutecznie działać w wolontariacie–kompetencje, prawa i korzyści wolontariusza w kulturze jak tworzyć projekty kulturalne – realizacja od podstaw i podział obowiązków jakie są zasady promocji działań kulturalnych – dobry PR to podstawa jak działają festiwale filmowe –ABC strategii festiwalowych co dalej – czyli dalsza droga zawodowa wolontariusza   CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ Szkolenie odbędzie się 19.05.2017, w godz. 16.00 – 20.00. w siedzibie Fundacji Transatlantyk Festival, Pl. Wolności 5, Łódź.   MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące zbiór najważniejszych treści merytorycznych poruszanych podczas szkolenia.   WARUNKI UDZIAŁU Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 17.05.2017 na adres: magda@centerko.org   PROWADZĄCY Patrycja Chuszcz – Fundacja Transatlantyk Festival– studentka kulturoznawstwa. Zajmuje się organizacją i koordynacją wolontariatu w Fundacji Transatlantyk Festival. Uwielbia pracować w instytucjach kultury i koordynować projekty społeczne oraz kulturalne. Swoje zamiłowanie do tego typu aktywności zdobyła właśnie poprzez udział w różnych działaniach wolontarystycznych przede wszystkim podczas licznych festiwali i w organizacjach kultury. Pasjonuje ją kinematografia, teatr oraz kultura krajów hiszpańskojęzycznych. Na co dzień pracuje również w Radiu ŻAK, pisuje do czasopisma „Teatralia” i „Reflektor”. Magdalena Korczyk-Waszak – Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO –trenerka, coach, mentorka w zakresie rozwoju organizacji i wzmacniania kompetencji osobistych. Z łódzkim wolontariatem związana od lat 90-tych, stworzyła i przez lata koordynowała Centrum Wolontariatu w Łodzi. Promuje profesjonalny wolontariat i nowe rozwiązania aktywności społecznej, kiedyś jako członkini Prezydium Sieci Centrów Wolontariatu, dziś jako ekspert programu Dobry Wolontariat, asesorka kompetencji wolontariuszy w Modelu LEVER. Właścicielka Prado. Przestrzeń Rozwoju i Inspiracji.   program szkolenia formularz zgłoszeniowy

2017-04-26

Szkolenie koordynatorów wolontariatu „Zarządzanie wolontariatem”

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko" zaprasza na szkolenie „Zarządzanie wolontariatem", które odbędzie się 18-19 maja 2017 w Łodzi, w godz. 9.00 - 17.00. Zapraszamy liderów, pracowników i wolontariuszy z organizacji i instytucji pragnących z sukcesem poszukiwać i współpracować z wolontariuszami. Szkolenie skoncentrowane jest na wzmacnianiu własnych kompetencji i potencjału jako koordynatora wolontariatu. Udział w zajęciach jest płatny. Jeśli jesteś osobą ceniącą rozwój oraz zdobywanie doświadczeń i umiejętności w ciekawy sposób Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Jeśli pragniesz lepiej zarządzać zespołem ochotników w swojej organizacji Zainteresuj się tym szkoleniem ! ZAPRASZAMY SERDECZNIE DLA KOGO? Szkolenie dedykowane liderom, koordynatorom, pracownikom i wolontariuszom organizacji i instytucji, zainteresowanych prowadzeniem programów wolontarystycznych i współpracą z wolontariuszami. Ogółem dla wszystkich zarządzających i współpracujących z grupami, zespołami ludzi, którzy chcą pracować według sprawdzonych metod i w oparciu o najskuteczniejsze praktyki. Szkolenie ma na celu w pełni wykorzystać potencjał koordynatorów pracy wolontarystycznej, wyposażyć ich w dodatkową wiedzę, podnosić efektywność poprzez rozwój umiejętności zarządzania innymi. Warsztat inspiruje do rozwoju programów wolontarystycznych w organizacji oraz do budowania postawy profesjonalnego i zaangażowanego menadżera wolontariatu. KORZYŚCI Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i pozyskanie podstawowych kompetencji z zakresu zarządzania wolontariuszami oraz praktycznych umiejętności związanych z wszystkimi procesami we współpracy z nimi. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: Posiadali wiedzę na temat głównych aktów prawnych we współpracy z wolontariuszami Wiedzieli gdzie i jak rekrutować i pozyskiwać wolontariuszy Znali sposoby planowania i wdrażania programu wolontarystycznego Umieli wyznaczać cele i zakresy zadań wolontariuszom Potrafili rozpoznać pobudki wolontariuszy i widzieli jak ich motywować Wiedzieli jak i gdzie zastosować konkretne rozwiązania poprawiające współpracę z wolontariuszami sytuacji kryzysowej CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ Szkolenie odbędzie się w ramach dwudniowej sesji w dn. 18-19.05.2017 r. w godz. 9.00-17.00. Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu przy ul. Próchnika 7, wejście od ulicy /piętro 1/ w Łodzi (centrum miasta). WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty na nr konta podany w załączniku i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 15.05.2017 na adres: magda@centerko.org Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy w w załącznikach.   program Zarządzanie wolontariatem formularz zgłoszeniowy 18-19.05.2017

2017-04-13

Szkolenie dla wolontariuszy „Wolontariat w pierwszych krokach”

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko" zaprasza na szkolenie „Wolontariat w pierwszych krokach", które odbędzie się 26 kwietnia 2017 w Łodzi, w godz. 16.00 - 20.00. Szkolenie dedykowane osobom, które chciałyby zostać wolontariuszami oraz podejmować wielokierunkowe działania obywatelskie i prospołeczne. Udział w zajęciach jest płatny. Szkolenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Próchnika 7 (piętro 1). Skierowane jest przede wszystkim do osób lubiących pomagać innym, wspierać niekomercyjne działania i zainteresowanych współpracą wolontarystyczną z organizacjami i instytucjami. Warsztat inspiruje i motywuje do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza, jako osoby zaangażowanej w sprawy lokalne i otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: Posiadali wiedzę na temat wolontariatu oraz jego prawnych aspektów, Znali podstawowe rodzaje i formy wolontariatu oraz obszary, w które mogą się zaangażować, Rozumieli czym jest, a czym nie jest wolontariat (fakty i mity), Wiedzieli, w jaki sposób wyszukiwać i wybierać odpowiednią ofertę wolontariatu oraz jak efektywnie współpracować z daną organizacją, Potrafili szukać rozwiązań w sytuacjach trudnych i problemowych, Umieli planować własną ścieżkę kariery wolontarystycznej, Mogli pracować indywidualnie oraz zespołowo w wybranych dziedzinach. CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ Szkolenie odbędzie się w dn. 26.04.2017 r. w godz. 16.00-20.00 (z przerwą kawową). Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu przy ul. Próchnika 7, wejście od ulicy /piętro 1/ w Łodzi (centrum miasta). WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie odpłaty i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 24.04.2017 na adres: magda@centerko.org Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy w w załącznikach.   program szkolenia formularz zgłoszeniowy 26.04.2017