2020-12-17

SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU „ABC WOLONTARIATU”

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uprawnionych do współpracy z wolontariuszami oraz środowiska biznesu realizującego wolontariat pracowniczy, koordynatorów wolontariuszy, zarówno początkujących, jak i doświadczonych pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje. Szkolenie online na platformie Zoom, podczas którego koordynatorzy zdobędą podstawową wiedzę na temat wolontariatu, która pozwoli im na lepsze planowanie współpracy zgodnie z prawem z wolontariuszami, zarządzanie nimi, zapoznanie się z ideą i narzędziami Korpusu Solidarności. Całość szkolenia będzie oparta na metodologii Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce i założeniach wolontariatu długoterminowego. Uczestnicy powinni dysponować podłączonym do Internetu komputerem, wyposażonym w kamerkę, mikrofon i głośniki. Przed spotkaniem każda zapisana osoba otrzyma na maila link do spotkania. Wszystkie zapisane na spotkanie osoby dzień przed spotkaniem otrzymają mailem link niezbędny do połączenia. Zakres tematyczny szkolenia: Fundament – co to jest wolontariat i kim jest wolontariusz? Aspekty prawne – formalności niezbędne do zaangażowania wolontariusza Rodzaje aktywności wolontariackich – wolontariat akcyjny i długoterminowy, w tym wolontariat on-line Rekrutacja i wprowadzenie wolontariusza do organizacji Dobre praktyki, czyli przykłady programów wolontariatu w organizacjach i instytucjach Motywowanie i rozwój wolontariuszy Programu Korpus Solidarności – idea, dostępne narzędzia i benefity Organizacja, koordynacja wolontariatu oraz dbałość o bezpieczeństwo wolontariuszy w czasie pandemii Termin: 28. grudnia 2020 r. Prowadzenie: Magdalena Korczyk-Waszak (magda@centerko.org) Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny tutaj Szkolenie podstawowe dla koordynatorów dofinansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

2020-12-09

ZEBRANIE KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” serdecznie zaprasza na półroczne zebranie dla koordynatorów wolontariatu. Ostatnie w tym roku, przedświąteczne spotkanie będzie okazją do rozmowy, wymiany kontaktów i nawiązania współpracy między organizacjami. Spotkajmy się by podsumować rok, podzielić się doświadczeniem i pomysłami na dalsze działania. Nie jest przewidziany konkretny temat, głównym celem spotkania będzie networking, lecz może w trakcie pojawią się ważne dla Was kwestie do przedyskutowania w kontekście organizacji pracy wolontariuszy. Wspierajmy się wzajemnie 🙂 Prowadzenie: Aleksandra Łuczak, ola@centerko.org Termin: 17. grudnia 2020, godz. 17.00 Spotykamy się na zoomie, osoby zapisane otrzymają link na maila. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem ankiety dostępnej tutaj Zadanie „Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

2020-11-27

SPOTKANIE PROMOCYJNE DLA UCZNIÓW – WOLONTARIUSZY SKS

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjne online „ABC wolontariatu” dla uczniów chętnych zostać wolontariuszami oraz uczniów będących wolontariuszami w ramach Programu Korpus Solidarności, które odbędzie się w czwartek 03.12.2020 r. na na Platformie Microsoft Teams w godz. 16.00 – 18.15. Formularz zgłoszeniowy na spotkanie znajduje się tutaj Adresaci spotkania: Spotkanie realizowane będzie online za pomocą aplikacji Microsoft Teams i dedykowane jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich, będących wolontariuszami lub kandydatami na wolontariuszy. Celem głównym spotkania jest promocja Programu Korpus Solidarności, oraz przekazanie uczestnikom podstawowym informacji nt. idei wolontariatu w trakcie warsztatu  „ABC wolontariatu”. Dzięki udziałowi w warsztacie „ABC wolontariatu”, oraz zapoznaniu się z założeniami Programu Korpus Solidarności uczestnicy poznają ideę wolontariatu, prawa i obowiązki wolontariusza oraz zasady i możliwości funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariusza i Szkolnego Korpusu Solidarności (SKS) w ramach Programu Korpus Solidarności. Ramowy program spotkania uwzględnia między innymi: definicję wolontariatu i wolontariusza ideę pracy wolontarystycznej zasady udziału w Programie Korpus Solidarności ofertę KS skierowaną do młodzieży prawa i obowiązki wolontariusza kwestie prawne związane z wolontariatem w Polsce przykłady dobrych praktyk wolontariatu szkolnego i długoterminowego wśród młodzieży szkolnej Spotkanie prowadzą: Katarzyna Walczak – magister finansów i rachunkowości, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa zamówień publicznych na UŁ. Specjalizuje się i doradza w zakresie Prawa zamówień publicznych, zasady konkurencyjności i kwalifikowalności kosztów w projektach dofinansowanych ze środków publicznych. Autorka, wolontariuszka i koordynatorka projektów wolontarystycznych, szkoleniowo-rozwojowych oraz doradczych realizowanych we współpracy  z organizacjami pozarządowymi i sektorem MŚP. Od 2003 roku angażuje się w działania związane z promocją i organizacją wolontariatu. W ramach Programu Korpus Solidarności animuje lokalne spotkania informacje dla osób zainteresowanych ideą wolontariatu długoterminowego. Umiejętność koordynowania i organizacji pracy wolontarystycznej zdobyła i doskonaliła pełniąc funkcję koordynatora Lokalnego Centrum Wolontariatu w Skierniewicach oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego EURODESK przy Stowarzyszeniu „Wspólna Troska” w Skierniewicach w latach 2005-2012. Jako koordynator działań wolontarystycznych prowadziła konsultacje, spotkania informacyjne i szkolenia w ramach projektów realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólna Troska”, Stowarzyszeniem Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Łodzi, Stowarzyszeniem Morena z Gdańska, Samorządowym Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej. W latach 2009-2012 aktywnie współpracowała ze szkołami z terenu miasta i powiatu Skierniewice otwierając i koordynując pracę Szkolnych Klubów Wolontariusza w 11 szkołach. Aleksandra Łuczak – koordynatorka wolontariatu, animatorka, od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się pośrednictwem, promuje działania grupy  Akcja-Animacja!, tworzy autorskie mikroprojekty i organizuje eventy dla wolontariuszy.   Spotkania promocyjne dla uczniów – wolontariuszy SKS dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

2020-11-22

LOKALNE SPOTKANIE BRANŻOWE ONLINE NT. WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

Serdecznie zapraszamy na lokalne spotkanie branżowe nt. wolontariatu pracowniczego dla organizatorów wolontariatu w firmach i organizacjach pozarządowych pt. „Wolontariat pracowniczy”, które odbędzie się 30. listopada na Platformie Microsoft Teams w godz. 16.00 – 19.00/19.15.  Aby zgłosić swój udział w spotkaniu należy wypełnić formularz dostępny tutaj W dniu wydarzenia uczestnicy otrzymają link do spotkania online. Adresaci spotkania: Spotkanie realizowane będzie online za pomocą aplikacji Microsoft Teams i dedykowane jest dla organizatorów wolontariatu, kierowników, dyrektorów, członków zarządu, osób decyzyjnych  w obszarze organizacji wolontariatu pracowniczego w firmach i organizacjach pozarządowych oraz dla pozostałych osób zainteresowanych tematem i udziałem w spotkaniu. Celem spotkania jest promocja idei wolontariatu pracowniczego oraz idei Programu Korpus Solidarności wśród firm i organizacji pozarządowych. W czasie spotkania uczestnicy, organizatorzy wolontariatu poznają między innymi: zasady udziału w Programie Korpus Solidarności ofertę KS skierowaną do organizatorów istotę pracy z wolontariuszami zakres zadań i odpowiedzialności organizatorów i koordynatora wolontariatu charakterystykę, badania i stan obecny wolontariatu pracowniczego w Polsce etapy i możliwości wdrażania wolontariatu pracowniczego oraz główne zasady współpracy pomiędzy wolontariuszami, organizacjami i firmami w zakresie wolontariatu kwestie prawne związane z wolontariatem w Polsce z uwzględnieniem regulacji w zakresie wolontariatu pracowniczego szanse i zagrożenia wolontariatu pracowniczego przykłady dobrych praktyk wolontariatu pracowniczego w Polsce Prowadzenie: Katarzyna Walczak – w ramach Programu Korpus Solidarności animuje lokalne spotkania informacje dla osób zainteresowanych ideą wolontariatu długoterminowego. Mailowo przyjmuje pytania nt. spotkania: kasia@centerko.org Michał Pietrakiewicz – doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego – podczas pracy naukowej stara się badać wolontariat, szczególnie ten o charakterze sportowym i pracowniczym. Honorowy Dawca Krwi III stopnia. Prezes organizacji pozarządowej CNBA w Łodzi od 2011 roku. Główny organizator jednej z największych lig koszykówki w kraju. Wolontariusz podczas m. in. Akademickich Mistrzostw Świata w Unihokeju oraz Cheerleadingu (2018 r.), Akademickich Mistrzostw Europy w siatkówce (2019 r.). Tutor i lider Kolegium Akademii Przyszłości w latach 2016 – 2018. Koordynator regionalny XVI edycji Akademii Przyszłości, odpowiedzialny za pracę około 50 wolontariuszy. Przez kilka lat działał społecznie w Łódzkim Związku Koszykówki. Jako wolontariusz brał udział w akcjach „Szlachetnej Paczki”, WOŚP, a także przez kilka lat działał dla Polskiego Związku Koszykówki, współtworząc i realizując programy szkoleniowe dla arbitrów koszykówki. Lokalne spotkanie branżowe skierowane do organizatorów wolontariatu dofinansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

2020-11-21

LOKALNE SPOTKANIE Z WOLONTARIATEM

Serdecznie zapraszamy na lokalne spotkanie z wolontariatem dotyczące zagadnienia wolontariatu i Korpusu Solidarności pt. „Doceniać, a nie oceniać. Koordynator wolontariatu w roli menedżera, czy lidera?”, które odbędzie się 24. listopada na Platformie Microsoft Teams w godz. 16.00 – 19.00/19.15.     Aby zgłosić swój udział w spotkaniu należy wypełnić formularz dostępny tutaj W dniu wydarzenia uczestnicy otrzymają link do spotkania online. Adresaci spotkania: Koordynatorzy wolontariatu w instytucjach, szkołach, organizacjach pozarządowych oraz pozostałe osoby zainteresowane tematem i udziałem w spotkaniu. Celem spotkania jest promocja idei Programu Korpus Solidarności wśród firm koordynatorów wolontariatu w instytucjach, szkołach, organizacjach pozarządowych. Uczestnicy spotkania wezmą udział w prezentacji KS, oraz dyskusji/warsztacie nt. „Doceniać, a nie oceniać. Koordynator wolontariatu w roli menedżera, czy lidera?” W czasie spotkania uczestnicy, organizatorzy wolontariatu poznają między innymi: zasady udziału w Programie Korpus Solidarności  ofertę KS skierowaną do koordynatorów wolontariatu istotę i zasady pracy z wolontariuszami etapy wdrażania wolontariatu w organizacji/instytucji zakres zadań i odpowiedzialności koordynatora wolontariatu kwestie prawne związane z wolontariatem w Polsce aktywne metody angażowania wolontariuszy do działań przydatne w pracy koordynatora Prowadzenie: Katarzyna Walczak – w ramach Programu Korpus Solidarności animuje lokalne spotkania informacje dla osób zainteresowanych ideą wolontariatu długoterminowego. W razie pytań, można kontaktować się drogą e-mail: kasia@centerko.org Michał Pietrakiewicz – doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas pracy naukowej stara się badać wolontariat, szczególnie ten o charakterze sportowym i pracowniczym. Honorowy Dawca Krwi III stopnia. Prezes organizacji pozarządowej CNBA w Łodzi od 2011 roku. Główny organizator jednej z największych lig koszykówki w kraju. Wolontariusz podczas m. in. Akademickich Mistrzostw Świata w Unihokeju oraz Cheerleadingu (2018 r.), Akademickich Mistrzostw Europy w siatkówce (2019 r.). Tutor i lider Kolegium Akademii Przyszłości w latach 2016 – 2018. Koordynator regionalny XVI edycji Akademii Przyszłości, odpowiedzialny za pracę około 50 wolontariuszy. Przez kilka lat działał społecznie w Łódzkim Związku Koszykówki. Jako wolontariusz brał udział w akcjach „Szlachetnej Paczki”, WOŚP, a także przez kilka lat działał dla Polskiego Związku Koszykówki, współtworząc i realizując programy szkoleniowe dla arbitrów koszykówki. Lokalne spotkanie z wolontariatem dla koordynatorów wolontariatu dofinansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

2020-11-19

SZKOLENIE ROZWIJAJĄCE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

Szkolenie online na platformie Zoom pn. „Bez spiny – jak budować relacje i motywować wolontariuszy”, podczas którego koordynatorzy poznają narzędzie wspierające ich w zrozumieniu, budowaniu relacji z wolontariuszem oraz odpowiednim ich motywowaniu. Całość szkolenia będzie oparta na koncepcji modelu DISC jako narzędziu pomocnemu w poszerzaniu świadomości i usprawnianiu współpracy w grupie. Model DISC opisuje różne style zachowania, komunikacji, różne postawy i potrzeby w relacji z innymi. Dzięki temu koordynatorzy będą mieli okazje przyjrzeć się samemu sobie oraz bez napięcia i oceny, zrozumieć potencjał wolontariuszy, motywacje, aby naturalnie czerpać jeszcze więcej satysfakcji z relacji i wzajemnej współpracy. Dzięki temu, że koordynatorzy przyjrzą się tej różnorodności i będą mogli przewidzieć zachowania wolontariuszy o danym typie komunikacja stanie się łatwiejsza. W czasie szkolenia koordynatorzy wolontariatu dowiedzą się między innymi: Dlaczego wolontariusze mówią to, co mówią? Dlaczego robią to, co robią? Co stoi za ich decyzjami? Co motywuje ich do osiągania efektów? Jak reagują na zmiany i dlaczego? Jak warto wykorzystać zdobytą wiedzę we współpracy? Szkolenie będzie poprzedzone samodzielnym wykonaniem testu na style komunikacji, który zostanie wysłany uczestnikom, którzy prześlą zgłoszenie na szkolenie. Pozwoli to koordynatorom na samopoznanie. Po szkoleniu uczestnicy (tylko Ci, którzy faktycznie będą obecni na szkoleniu) otrzymają dostęp do kursu pogłębiającego ich wiedzę (autorstwa psycholog Agnieszki Sowińskiej – Wróbel). Prowadzenie: Magdalena Korczyk-Waszak – trenerka Korpusu Solidarności, coach, doradczyni, mentorka. Specjalizuje się w tematyce rozwoju ludzi i organizacji (w tym dzięki wolontariatowi), życia w dobrostanie, komunikacji bez przemocy. Termin szkolenia: 26. listopada 2020 r., 4 godziny dydaktyczne: 14.00 – 17.00 Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj Szkolenie rozwijające dla koordynatorów wolontariatu dofinansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

2020-11-18

XIII GALA WOLONTARIATU

Gala Wolontariatu to cykliczna impreza integracyjna organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Celem przedsięwzięcia jest podsumowanie działań wolontarystycznych i nagrodzenie najbardziej aktywnych społeczników. Z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem i przyciąga nowych sympatyków, również z sektora publiczno-państwowego i prywatnego. Gala Wolontariatu to specjalna okazja do poznania ciekawych sylwetek wolontariuszy z regionu łódzkiego, działających w różnych obszarach życia społecznego, których różnorodność sprawia, że wolontariat w naszym otoczeniu staje się szalenie barwny. Działalność wolontariuszy rozwinęła się już mocno w obszarach pomocy społecznej, oświaty, czy służby zdrowia. Pojawiają się jednak wciąż nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy dziedziny – kultura, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, usługi specjalistyczne, czy formy animacyjne. XIII już edycja uroczystości odbędzie się w dn. 07.12 br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Templum w formie online. Ze względu na sytuację pandemiczną, wydarzenie będzie transmitowane na żywo na fanpaegu „Centerka”, dzięki uprzejmości radia internetowego Broken Mindz. Pod hasłem #GalaNaKanapie będziemy zachęcać innych do oglądania eventu w zaciszu domowym i zarażać manią „dzielenia się dobrem”. Będzie to nie tyko okazja do podsumowań, podziękowań, ale również wirtualnej integracji. Podczas Gali nastąpi rozwiązanie regionalnej edycji konkursu „Wolontariusz i Koordynator Roku Korpusu Solidarności” oraz zostaną wręczone certyfikaty dla placówek modelowo współpracujących z wolontariuszami. W tym roku, oprócz prezentacji wolontariuszy, część oficjalną wzbogacą występy estradowe zaproszonych artystów: solistki Tatiaszy Mietanow, Dj Sewio, tancerzy z Go Pomost! oraz gościa specjalnego – zespołu Samokhin Band, którzy uatrakcyjnią Galę niespodziankami dla łódzkich społeczników. Do wspólnego oglądania Gali zachęcamy tych, którzy kochają wolontariat, a działania społeczne stanowią sens i esencje życia. Spotkajmy się i razem celebrujmy ten dzień!!! Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem wydarzenia na facebook. Szczegółowe informacje: Gala Wolontariatu program Artyści Gali Plakat Gali Patronat honorowy nad XIII Galą Wolontariatu objęli: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, David Maria Sassoli, Komisja Europejska, Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Scheiber, Senator RP, Krzysztof Kwiatkowski oraz Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, natomiast patronat medialny: Radio Łódź oraz Program „Młodzi w Łodzi”. Wydarzenie współfinansowane ze środków Urząd Miasta Łodzi w ramach zadania „Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu”.

2020-11-13

STAŻ ROZWOJOWY DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, w szczególności koordynatorów wolontariatu z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w stażu rozwojowym, który pomoże rozwinąć kompetencje w zakresie organizowania i koordynowania wolontariatem. Spotkania te są szczególnie dedykowane osobom, które mają wiedzę teoretyczną dotyczącą koordynowania wolontariatem (np. przeszli szkolenie da koordynatorów), ale niewielkie doświadczenie i potrzebują praktycznego wsparcia, inspiracji, zweryfikowania wiedzy i dostosowania jej do potrzeb swojej organizacji. Staż odbywa się pod okiem doświadczonych koordynatorów z wybranych łódzkich placówek. Udział w stażu zakłada: staż grupowy z opiekunem stażu (2 spotkania po 3 godziny); staż grupowy – mentoring z doświadczonymi koordynatorami wolontariatu (2 spotkania po 3 godziny); indywidualną pracę podczas wizyty w placówce lub podczas spotkań on-line (3 godziny do ustalenia indywidualnie z opiekunem stażu i mentorem z wybranej placówki); udział w grupie wymiany i wsparcia on-line. Staż obejmuje 15 godzin. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną staż ma charakter mieszany – 12 godzin obejmują spotkania on-line, 3 godziny w wybranej przez stażystę placówce w czasie ustalonym z mentorem z wybranej placówki. Spotkania z mentorem mogą odbywać się w placówce lub podczas spotkań on-line – do ustalenia z mentorem i opiekunem stażu. Spotkania z opiekunem stażu w ramach stażu grupowego będą obejmowały tematy takie, jak: Jak wspierać pomagających nie zapominając o sobie? Granice w pracy koordynatora wolontariatu. O byciu liderem w branży pomagania. Radzenie sobie w kryzysowych sytuacjach. Staż grupowy – mentoring opierał będzie się głównie na tematach związanych z: rekrutacją wolontariuszy; komunikacją z wolontariuszami; metodami ewaluacji pracy wolontariuszy; motywowaniem i nagradzaniem; wolontariatem akcyjnym i długoterminowym; rolą koordynatora wolontariatu jako lidera. Staż przeznaczony jest dla 5 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania rozpoczynamy 19. listopada o godzinie 18.00 na platformie Zoom. Terminy spotkań on-line: 19.11, 26.11, 30.11, 3.12 br., godzina 18.00. By zgłosić chęć uczestnictwa w stażu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny tutaj Staże realizowane są w ramach Partnerstwa dla Wolontariatu Programu Korpus Solidarności i dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

2020-11-12

KOORDYNATOR WOLONTARIATU JAKO LIDER SPOŁECZNEJ ZMIANY [DEBATA ONLINE]

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza wszystkie osoby, którym bliska jest idea wolontariatu i zaangażowania społecznego na debatę, która odbędzie się 23. listopada w godzinach 17-19.00 na platformie ZOOM pod hasłem „Koordynator wolontariatu jako lider społecznej zmiany”. Zarówno wolontariusze, jak i koordynatorzy wolontariatu są często w samym centrum wydarzeń, dotykają w bardzo empiryczny sposób problemów społecznych. Dlatego doświadczenia wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu są niezwykle cennym źródłem informacji dotyczącym potrzeb lokalnej społeczności, rozumienia jej problemów na najbardziej przyziemnym, ludzkim poziomie i wreszcie kierunku, w jakim chce podążać społeczna zmiana. Widzimy potrzebę tworzenia przestrzeni dla rozwoju koordynatorów wolontariatu w kierunku bycia liderem społeczności i do budzenia świadomości wokół realnego wpływu na sytuację społeczną osób zaangażowanych w wolontariat. Porozmawiamy o tym co to znaczy być liderem w zmianie, jakie umiejętności potrzebuje w sobie rozwijać koordynator wolontariatu by móc wspierać i inspirować wolontariuszy i jakie jest znaczenie wolontariatu w tworzeniu pozytywnych zmian społecznych. Podczas debaty będziemy szukać odpowiedzi na następujące pytania: Jak osoby społecznie zaangażowane mogą stać się liderami w lokalnej społeczności? Jak skutecznie inspirować innych do działania? Jak rozpoznawać potrzeby lokalnej społeczności? Jak wolontariat i zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności mogą przyczynić się do zmiany społecznej? Czym jest zmiana i jak się po niej poruszać? Jak koordynować wolontariatem w kryzysie i, jak z kryzysu czerpać informacje o tym, gdzie potrzebna jest zmiana? Spotkanie będzie miało charakter wspólnej dyskusji, zawierć będzie także elementy warsztatowe. Eksperci podzielą się wiedzą i doświadczeniami wynikającymi z wieloletniej pracy z ludźmi, prowadzenia szkoleń i treningów i koordynowania wolontariatem. Podczas debaty zaprezentowane zostaną różne modele pracy z wolontariuszami oraz narzędzia coachingowe wspierające liderów zmiany społecznej. Eksperci: Magdalena Korczyk-Waszak – coach i doradca w zakresie rozwoju organizacji i wzmacniania kompetencji osobistych. Posiada 20-to letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Z łódzkim wolontariatem związana od lat 90-tych – stworzyła i koordynowała Regionalnym Centrum Wolontariatu w Łodzi. Promuje profesjonalny wolontariat i nowe rozwiązania aktywności społecznej, wcześniej jako członkini Prezydium Sieci Centrów Wolontariatu, a obecnie jako ekspert programu „Dobry Wolontariat”. Maciej Barczyński – Prezes Fundacji Kierunek Rozwój, specjalista ds. uzależnień, terapeuta, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator rodzinny, licencjonowany coach ICC. Od 7 lat prowadzi Szkołę Trenerów Umiejętności Psychospołecznych. Koordynatorka debaty: Małgorzata Michaluk – wieloletnia wolontariuszka i pracownik organizacji pozarządowych, zaangażowana w organizację i promocję wolontariatu. Absolwentka filozofii i pedagogiki specjalnej. Zgłoszenia przyjmuje p. Małgorzata Michaluk, e-mail: malgosia@centerko.org, tel.: 793 044 711 Prosimy o przesyłanie zgłoszeń przez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj Debata wolontariacka realizowana jest w ramach Partnerstwa dla Wolontariatu Programu Korpus Solidarności i dofinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

2020-11-09

MIĘDZYPOKOLENIOWY TURNIEJ TAŃCA – BO 2020

Taniec i pomaganie to nasza pasja!!! Jak wiecie, integrujemy różne środowiska i włączamy każdego do naszych działań, bez względu na wiek, status społecznych, czy stan zdrowotny. Chcemy, żeby taniec był dostępny dla każdego i promowany w każdej grupie wiekowej – nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również dla seniorów. Współpracując z hip-hopową formacją Yoł Yoł Seniorzy, widzimy, ile radości i satysfakcji przynosi taniec i chcemy iść z tym dalej … zorganizować integracyjny, Międzypokoleniowy Turniej Tańca, aby w szranki stanęli dziadkowie, ich dzieci i wnuki. Co Wy na to??? Pomysł zgłosiliśmy do Budżetu Obywatelskiego, a nasz ponadosiedlowy projekt otrzymał nr L 160 do głosowania. Także, nie czekajcie i oddawajcie swoje głosy i zachęcajcie do tego innych!!!! Czasu jest sporo – do 16.11. br. można oddawać głosy w formie tradycyjnej, a do 30.11 – internetowej. Zachęcamy również do udostępniania naszego wydarzenia na facebook Szczegółowe informacje nt. głosowania dostępne są na stronie Budżetu Obywatelskiego.