2018-09-20

Szkolenie dla wolontariuszy „Wolontariat w pierwszych krokach”

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko" zaprasza na bezpłatne szkolenie „Wolontariat w pierwszych krokach", które odbędzie się 15 października 2018 r. w Łodzi, w godz. 16.00 - 20.00. Na szkolenie zapraszamy osoby, które chcą zostać wolontariuszami, zaczynają swoją przygodę z wolontariatem, by podejmować społeczne i wielokierunkowe działania na terenie miasta Łodzi. Jeśli jesteś osobą ceniącą rozwój oraz zdobywanie doświadczeń i umiejętności w ciekawy sposób Jeśli pragniesz zagospodarować talenty drzemiące w Tobie i podzielić się nimi z innymi Jeśli chcesz pomóc innym i szukasz pomysłów gdzie, kiedy i jak to zrobić Zapraszamy Cię serdecznie Szkolenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Próchnika 7 (piętro 1). Skierowane jest przede wszystkim do osób lubiących pomagać innym, wspierać niekomercyjne działania na rzecz Łodzi i zainteresowanych współpracą z organizacjami. Warsztat inspiruje i motywuje do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza, jako osoby zaangażowanej w sprawy lokalne i otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: Posiadali wiedzę na temat wolontariatu oraz jego prawnych aspektów, Znali podstawowe rodzaje i formy wolontariatu oraz obszary, w które mogą się zaangażować, Rozumieli czym jest, a czym nie jest wolontariat (fakty i mity), Wiedzieli, w jaki sposób wyszukiwać i wybierać odpowiednią ofertę wolontariatu oraz jak efektywnie współpracować z daną organizacją, Umieli planować własną ścieżkę kariery wolontarystycznej, Mogli pracować indywidualnie oraz zespołowo w wybranych dziedzinach i organizacjach, instytucjach z terenu Łodzi. CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ Szkolenie odbędzie się w dn. 15.10.2018 r. w godz. 16.00-20.00 (z przerwą kawową). Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu przy ul. Próchnika 7, wejście od ulicy /piętro 1/ w Łodzi (centrum miasta). WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 11.10.2018 r.  na adres: magda@centerko.org Ze szkolenia mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta Łodzi lub planujące realizować działania we współpracy z placówkami mającymi swoją siedzibę w Łodzi. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach. formularz zgłoszeniowy program szkolenia   Zadanie "Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

2018-07-30

Akademia Wolontariatu Seniora – zaproszenie na II cykl

Seriale, szydełkowanie, nordic walking, pieczenie ciast, lekarstwa … to stereotypowe skojarzenia z seniorem. Współczesny senior pragnie przebywać z ludźmi, rozwijać się, wykorzystywać pasje i zainteresowania, na które wcześniej nie było czasu i możliwości. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, od marca Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” realizuje projekt „Akademia Wolontariatu III – Jak w rodzinie”, dzięki któremu osoby 60+ mają możliwość realizować rozmaite działania artystyczne, przydatne w codziennej pracy wolontariusza. Biorąc pod uwagę sugestie z poprzednich edycji, program projektu przewiduje szereg zajęć edukacyjnych z zakresu wolontariatu, poprzeplatanych inspirującymi warsztatami twórczymi warsztatami z profesjonalnymi instruktorami z danych dziedzin: "Emisja głosu - czyli z czym to się je" – warsztaty wokalne z Magdaleną Gwozdowską "Wszyscy jesteśmy fotografami"- warsztaty fotograficzne z Łukaszem Zimnoch-Bednarek "Od seniora do redaktora" – warsztaty dziennikarskie z Emilią Szywałą “Świat dźwięków” - warsztaty muzykoprofilaktyczne z Justyną Stopnicką “Podróż w świat marzeń” - warsztaty żonglerskie z elementami pedagogiki cyrku z Igorem Chipovskim "Kultura tańca hip-hop" – warsztaty taneczne z Sewerynem Obałką “ZdrówEko!” - warsztaty ekologiczne z Agnieszką Kanią “Akademia Ozolatarni” - warsztaty motywacyjne laboratorium z Teresą Kuchtą w Ozorkowie Kogo poszukujemy? Seniorów (osoby 60+) i młodzież (osoby 13 – 30) do udziału w ciekawych warsztatach, integracji międzypokoleniowej i realizacji twórczych inicjatyw wolontarystycznych. Po co? Celem projektu jest zwiększenie wiedzy nt. wolontariatu i jego aspektów oraz przygotowanie do samodzielnego pełnienia roli wolontariusza z wykorzystaniem nabytych umiejętności. Jak można się zgłosić? Wypełniając formularz aplikacyjny, dostępny na stronie internetowej projektu lub w biurze projektu przy ul. Próchnika 7 (Stowarzyszenie „Pomost”, I piętro). Bezpośrednich informacji udzielają: Małgorzata Trojanowska – koordynatorka ds. seniorów (gosia@centerko.org) oraz Aleksandra Łuczak – koordynatorka ds. wolontariatu (ola@centerko.org) II cykl warsztatów w ramach tegorocznej edycji projekt rusza od drugiej połowy września. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych odbędzie się w dn. 29.08.2018 r. o godz. 16.30 w siedzibie Stowarzyszenia „Pomost” przy ul. Próchnika 7 oraz 11.09.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Mielczarskiego 17 w Ozorkowie. Zapraszamy :-) Zadanie „Akademia Wolontariatu III – Jak w rodzinie” realizowane jest ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).

2018-07-02

Wolontariusz jako animator kultury

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowym „Wolontariusz jako animator kultury”, realizowanym w terminie 01 września – 31 października 2018 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018. Projekt skierowany jest do wolontariuszy z Łodzi i Pabianic, aktywnie działających na rzecz organizacji i instytucji, którzy chcieliby zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje w zakresie planowania i realizacji działań wolontarystycznych w podmiotach zajmujących się kulturą W okresie wrzesień – październik wolontariusze odbędą 44-ro godzinny cykl warsztatowy, który profesjonalne przygotuje ich do planowania, realizacji i ewaluacji działań artystyczno-kulturalnych na rzecz podmiotów edukacyjnych i in., zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Na cykl będą składały się wykłady, spotkania i warsztaty z doświadczonymi specjalistami ze świata kultury i sztuki: „dziedzictwo kulturowe” – inspirujący wykład z zakresu dóbr kultury oraz zasobów kraju i województwa, „tworzenie choreografii i form scenicznych” – warsztaty z zakresu tworzenia rutyn tanecznych oraz wykorzystania poznanych kroków tanecznych w formy artystyczne (performance, animacja, flashmob, happening), „praca z muzyką” – warsztaty z zakresu analizy utworów muzycznych oraz tworzenia muzyki za pomocą instrumentów, nowoczesnych nośników i syntezatorów dźwiękowych, „budowanie przedsięwzięcia animacyjno-edukacyjnego” – warsztaty z zakresu pracy z ciałem i tworzenia różnych form artystycznych, inspirowanych dziedzictwem kulturowym oraz wiedzą wyniesioną z zajęć i warsztatów, „tworzenie projektu wolontarystycznego” – szkolenie z zakresu planowania i realizacji działań wolontarystycznych o charakterze artystyczno-kulturalnym, „potencjał wolontariusza-animatora” – wykład dotyczący form i możliwości angażowania się w różne działania wolontarystyczne w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych. Uczestnicy cyklu warsztatowego będą mieli zapewniony poczęstunek, materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz gotowość do projekcji samodzielnych działań. W finale zaplanują i zrealizują autorskie działanie w 2-óch placówkach edukacyjnych na terenie Łodzi i Pabianic (po 1 w mieście). W trakcie całego projektu będą mogli korzystać ze wsparcia koordynatora projektu oraz specjalistów, zatrudnionych do współpracy przy realizacji cyklu warsztatowego. Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 06.09.2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do p. Mariusza Kołodziejskiego: kontakt@centerko.org Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzasadnienie udziału w programie szkoleniowym. Szczegółowy opis szkolenia i formularz zgłoszeniowy w załącznikach. Projekt „Wolontariusz jako animator kultury” jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 i realizowany dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w ramach konkursu „Koalicje Kultury” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Grupa Wolontarystyczna „Agrafka” i Luk Art Media Łukasz Zimnoch-Bednarek. formularz zgłoszeniowy harmonogram warsztatów

2018-06-29

zebranie wolontariuszy

Wolontariuszu, chcesz wiedzieć co? jak? gdzie i kiedy? Serdecznie zapraszamy Cię na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w dn. 18.07 br. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Pomost” przy ul. Próchnika 7. Dowiesz się m. in. jakie działania planowane są w sezonie letnim, jakie projekty obecnie realizujemy oraz jakie są aktualne oferty wolontariatu. Ponadto, zagoszczą u nas przedstawiciele łódzkich organizacji, które podzielą się swoimi „dobrymi praktykami” i przedstawią pomysł współpracy z wolontariuszami. Informacje i zapisy u p. Aleksandry Łuczak, e-mail: ola@centerko.org zaproszenie na zebranie

2018-05-08

zaproszenie na spotkanie koordynatorów

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” serdecznie zaprasza na półroczne spotkanie dla koordynatorów wolontariatu pt. „Efektywna współpraca koordynatora i pośrednika wolontariatu”, które odbędzie się w dn. 28.05.2018 r. w godz. 10 – 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Pomost” przy ul. Próchnika 7 (Ip.). Celem kolejnego spotkania jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, wskazówek i oczekiwań odnośnie efektywnej współpracy i komunikacji między koordynatorem, a pośrednikiem wolontariatu. Szczegółowe informacje w załączeniu oraz u p. Aleksandry Łuczak, e-mail: ola@centerko.org spotkanie dla koordynatorów 28.05.2018

2018-04-14

Bezpłatne szkolenie dla koordynatorów wolontariatu „Zarządzanie wolontariatem”

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza na szkolenie „Zarządzanie wolontariatem”, które odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. w Łodzi. Szkolenie realizowane jest dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Na szkolenie zapraszamy liderów, koordynatorów łódzkich organizacji i instytucji, zainteresowanych prowadzeniem programów wolontarystycznych i współpracą z wolontariuszami. Szkolenie ma na celu w pełni wykorzystać potencjał koordynatorów pracy wolontarystycznej, wyposażyć ich w dodatkową wiedzę, podnosić efektywność poprzez rozwój umiejętności zarządzania innymi. Warsztat inspiruje do rozwoju programów wolontarystycznych w organizacji oraz do budowania postawy profesjonalnego i zaangażowanego menadżera wolontariatu. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: Posiadali wiedzę na temat głównych aktów prawnych we współpracy z wolontariuszami Wiedzieli gdzie i jak rekrutować i pozyskiwać wolontariuszy Znali sposoby planowania i wdrażania programu wolontarystycznego Umieli wyznaczać cele i zakresy zadań wolontariuszom Potrafili rozpoznać pobudki wolontariuszy i widzieli jak ich motywować CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ Szkolenie obejmuje 16 godzin i zaplanowane jest w dwudniowej sesji w dniach 16-17 maja 2018 r., w godz. 9.00-17.00. Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”, przy ul. Próchnika 7 (I piętro) w Łodzi. WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 11.05.2018 r. na adres: magda@centerko.org Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo. Szczegółowy opis szkolenia i formularz zgłoszeniowy w załącznikach formularz zgołoszeniowy program szkolenia Szkolenie realizowane jest w ramach zadania "Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu" dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

2018-04-05

rusza III edycja Akademii Wolontariatu Seniora

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” przy Stowarzyszeniu „Pomost” serdecznie zaprasza osoby 60+ do udziału w projekcie pt. „Akademia Wolontariatu III – Jak w rodzinie”, którego celem jest aktywizacja seniorów poprzez wolontariat oraz różne aktywne formy spędzania czasu wolnego. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w terminie marzec - grudzień 2018 r. W ramach projektu zaplanowane zostały dwie edycje bezpłatnych warsztatów artystycznych: wokalnych, fotograficznych, dziennikarskich, muzykoprofilaktycznych, żonglerskich, tanecznych, ekologicznych w Łodzi i Ozorkowie. Odbędą się również spotkania i szkolenia przygotowujące seniorów do planowania i realizowania własnych projektów wolontarystycznych (indywidualne ścieżki rozwoju) oraz liczne akcje i happeningi społeczne. Warsztaty będą odbywały się w terminach: maj – lipiec 2018 (I edycja) oraz wrzesień – listopad (II edycja). Do udziału w projekcie zapraszamy: - seniorów (osoby 60+) chcących podzielić się swoim czasem, talentami i wiedzą lub zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć swoje zainteresowania; - młodzież (osoby w wieku 13-30 lat) zainteresowaną udziałem w projekcie i wspieraniem działań seniorów (integracja międzypokoleniowa); - wolontariuszy, którzy będą urozmaicać program Akademii o własne pomysły oraz pomagać w organizacji warsztatów. Zgłoszenia do projektu można dokonać: - w biurze projektu ul. Próchnika 7, Ip, bezpośrednio u koordynatora seniorów: p. Małgorzaty Trojanowskiej, e-mail: gosia@centerko.org lub koordynatora wolontariatu p. Aleksandry Łuczak, e-mail: ola@centerko.org tel.: 42 307-03-72, 513-102-508. - online, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego; na prośbę uczestnika formularz zostanie przesłany mailowo; Ilość miejsc ograniczona. Spotkanie wstępne dotyczące projektu odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w Stowarzyszeniu Pomost, ul. Próchnika 7, Ip. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać tutaj formularz zgłoszeniowy    

2018-03-19

X Spotkanie ze Sztuką – GORĄCZKA ZŁOTA

Lubisz pomagać innym? Chętnie włączasz się w akcje charytatywne? Masz ochotę pointegrować się z innymi ludźmi? Wbijaj na Urodziny Centerka!!! Już w sobotę 07.04.2018 r. będziemy celebrować dziesiątą rocznicę istnienia Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” – miejsca skupiającego łódzkich wolontariuszy i aktywistów. Ponieważ to okrągła rocznica, chcemy uczcić ją „na bogato”. Dlatego głównym motywem wydarzenia będzie „disko błysko” i „gorączka złota”, czyli wszystko to, co kojarzy się z erą disco i latami 70-tymi. Obowiązują, zatem błyszczące, złote stroje i dodatki. Najciekawsze pomysły nagrodzimy upominkami ???? Impreza odbędzie się 07 kwietnia w szkole tańca Family Dance przy ul. Więckowskiego 16 o godz. 17.00. Urodziny będą miały charakter charytatywny, dlatego wyjątkowym biletem wstępu będzie (do wyboru): – smakołyk na poczęstunek, czyli „na bogato”, – 1, 2 lub 5 groszy, z których usypiemy symboliczną górę grosza, czyli „na złoto”, – surowiec wtórny, który spieniężymy na cele społeczne – plastykowe korki, zużyte telefony komórkowe, ubrania, makulatura, płyty CD, czyli „na charytatywnie”. W części oficjalnej nie zabraknie prezentacji i występów przygotowanych przez „centerkowych” wolontariuszy oraz partnera wydarzenia – tancerzy ze szkoły Family Dance. Na koniec zaprosimy Was do wspólnej zabawy tanecznej i animacji, oczywiście w kimacie 70s, oraz loterii fantowej. Także ten …, nie zastanawiaj się i wpisuj na listę gości. Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 02.04.2018 r. na adres mailowy: kontakt@centerko.org Szczegółowe informacje zamieszczane będą na bieżąco tutaj harmonogram X Urodzin Centerka plakat urodzinowy

2018-02-13

Podręcznik „Do dzieła!” już dostępny

Z przyjemnością informujemy, że od lutego dostępna jest nasza najnowsza publikacja pn. „Do dzieła!”, opisująca praktyczne zastosowanie Modelu Kompetencyjnego Wolontariatu wobec grupy osób z niepełnosprawnościami z uszkodzeniami i chorobami wzroku lub słuchu. Publikacja stanowi zbiór posegregowanych informacji i narzędzi, przydatnych w procesie aktywizacji zawodowej osób z ww. deficytami. Powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu ekspertów oraz Zespołu roboczego w ramach projektu „Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy” w okresie sierpień 2017 – styczeń 2018. Skierowana jest przede wszystkim do kadry zarządzającej oraz zajmującej się rekrutowaniem i zatrudnianiem osób na poszczególne stanowiska pracy. Publikacja może być przydatna również dla terapeutów, psychologów, pedagogów i in. specjalistów, którzy pracują na co dzień z osobami z niepełnościami z uszkodzeniem narządu wzroku lub słuchu i chcieliby poszerzyć swój wachlarz oddziaływań o wolontariat. Wolontariat, obok terapii zajęciowej, rehabilitacji, czy organizacji czasu wolnego posiada szereg walorów terapeutycznych, świetnie uzupełniając zadania trenera pracy, czy animatora zawodowego. Dodatkowo, z opracowanych rozwiązań mogą korzystać koordynatorzy wolontariatu, którzy rekrutują do swoich podmiotów wolontariuszy i zarządzają ich pracą. Dzięki praktycznym poradom i załączonym dokumentom, nauczą się, w jaki sposób można zaaranżować przestrzeń dla wolontariuszy z ww. dysfunkcjami i efektywne z nimi współpracować. Publikacja składa się z III rozdziałów, zawierających użyteczne informacje przydatne dla przyszłych użytkowników. Pierwsze dwa rozdziały mają charakter teoretyczny i przedstawiają podstawowe informacje z zakresu wolontariatu oraz funkcjonowania osób z uszkodzeniami wzroku i słuchu. Autorzy sygnalizują w nich kluczowe zagadnienia i elementy, na które warto zwrócić uwagę (nie wnikając w szczegółowe opisy). Dodatkowe wskazówki i wiadomości zamieszone są w odnośnikach i ramkach, mając na uwadze użytkowników, którzy odczują chęć poszerzenia wiedzy z zakresu problematyki przedmiotu. III rozdział to część praktyczna, która w założeniu ma pomóc przyszłym pracodawcom w przygotowaniu stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością z uszkodzeniem wzroku lub słuchu. Na końcu publikacji załączono również aneksy z wzorami formularzy, druków i dokumentów, które mogą okazać się pomocne i przydatne we wdrażaniu nowych rozwiązań oraz opisy sylwetek wolontariuszy, którzy wzięli udział w procesie testowania i są świetnym dowodem na powodzenie tej formy aktywizacji. Publikację można zamówić bezpłatnie, wypełniając ankietę dostępną tutaj

2018-02-12

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko" zaprasza na bezpłatne szkolenie „Wolontariat w pierwszych krokach", które odbędzie się 9 marca 2018 w Łodzi, w godz. 16.00 - 20.00. Na szkolenie zapraszamy osoby, które chcą zostać wolontariuszami, zaczynają swoją przygodę z wolontariatem, by podejmować społeczne i wielokierunkowe działania na terenie miasta Łodzi. Jeśli jesteś osobą ceniącą rozwój oraz zdobywanie doświadczeń i umiejętności w ciekawy sposób, Jeśli pragniesz zagospodarować talenty drzemiące w Tobie i podzielić się nimi z innymi, Jeśli chcesz pomóc innym i szukasz pomysłów gdzie, kiedy i jak to zrobić. Zapraszamy Cię serdecznie! Szkolenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Próchnika 7 (piętro 1). Skierowane jest przede wszystkim do osób lubiących pomagać innym, wspierać niekomercyjne działania na rzecz Łodzi i zainteresowanych współpracą z organizacjami. Warsztat inspiruje i motywuje do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza, jako osoby zaangażowanej w sprawy lokalne i otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: Posiadali wiedzę na temat wolontariatu oraz jego prawnych aspektów, Znali podstawowe rodzaje i formy wolontariatu oraz obszary, w które mogą się zaangażować, Rozumieli czym jest, a czym nie jest wolontariat (fakty i mity), Wiedzieli, w jaki sposób wyszukiwać i wybierać odpowiednią ofertę wolontariatu oraz jak efektywnie współpracować z daną organizacją, Umieli planować własną ścieżkę kariery wolontarystycznej, Mogli pracować indywidualnie oraz zespołowo w wybranych dziedzinach i organizacjach, instytucjach z terenu Łodzi. CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ Szkolenie odbędzie się w dn. 09.03.2018 r. w godz. 16.00-20.00 (z przerwą kawową). Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu przy ul. Próchnika 7, wejście od ulicy /piętro 1/ w Łodzi (centrum miasta). WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 05.03.2018 na adres: magda@centerko.org Ze szkolenia mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta Łodzi lub planujące realizować działania we współpracy z placówkami mającymi swoją siedzibę w Łodzi. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy w w załączniku program szkolenia formularz zgłoszeniowy   Zadanie "Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.