2017-11-13

Gala Wolontariatu

Gala Wolontariatu to cykliczna impreza integracyjna organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Celem przedsięwzięcia jest podsumowanie działań wolontarystycznych i nagrodzenie najbardziej aktywnych społeczników. Z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem i przyciąga nowych sympatyków, również z sektora publiczno-państwowego i prywatnego. RCW „Centerko” jest również zapraszany przez sieć Centrów Wolontariatu w Polsce do koordynacji konkursu pt. „Barwy Wolontariatu” na poziomie lokalnym. Gala Wolontariatu to specjalna okazja do poznania ciekawych sylwetek wolontariuszy z regionu łódzkiego, działających w różnych obszarach życia społecznego, których różnorodność sprawia, że wolontariat w naszym otoczeniu staje się szalenie barwny. Działalność wolontariuszy rozwinęła się już mocno w obszarach pomocy społecznej, oświaty, czy służby zdrowia. Pojawiają się jednak wciąż nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy dziedziny – kultura, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, usługi specjalistyczne (np. porady prawne czy tłumaczenia). X już edycja uroczystości, realizowana przez RCW „Centerko” odbędzie się w dn. 15.12 br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej przy al. Politechniki 3a. Będzie to nie tyko okazja do podsumowań, podziękowań, ale również wspólnej integracji. Podczas Gali nastąpi rozwiązanie lokalnej edycji konkursu „Barwy Wolontariatu”, plebiscytu „Senior wolontariusz – lider zmian społecznych” oraz wyróżnienie najaktywniejszych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w naszym regionie. W tym roku, oprócz prezentacji wolontariuszy, część oficjalną wzbogacą występy estradowe zaproszonych artystów, m.in. tancerzy ze szkoły Family Dance, performerów Killzone Crew i Magdaleny Kempko, którzy uatrakcyjnią Galę niespodziankami dla łódzkich społeczników. Na imprezę zapraszamy wszystkich, tych którzy kochają wolontariat, a działania społeczne stanowią sens i esencje życia. Spotkajmy się i razem celebrujmy ten dzień!!! Na potwierdzenie udziału czekamy do 04.12.2017 r. na adres mailowy: kontakt@centerko.org Część oficjalna zakończy się afterparty w Kinie Bodo. Zaproszeni wolontariusze obejrzą film „Kedi – Sekretne życie kotów”. Dodatkowe informacje: harmonorgam imprezy artyści Gali Wolontariatu Jeśli chcesz zobaczyć jak bawiliśmy się w zeszłym roku kliknij tutaj, a jeśli spodoba Ci się to, co robimy, wesprzyj naszą inicjatywę na portalu Pomagam.pl

2017-10-19

60+ WOLONTARIAT

Seniorze! Chciałbyś pożytecznie spędzić czas? Poznać nowe osoby? Podzielić się swoim doświadczeniem z innymi? Działać profesjonalnie jako wolontariusz lub lider lokalnej społeczności? Projekt „60+ WOLONTARIAT” jest właśnie dla Ciebie! Projekt „60+ WOLONTARIAT” zakłada aktywizację najstarszych mieszkańców miasta Łodzi oraz propagowanie idei wolontariatu, dzięki szerokim działaniom edukacyjnym. W ramach zadania zaplanowanego w okresie październik – grudzień 2017 przewidziano następujące formy aktywności: wykłady edukacyjne z zakresu wolontariatu, zarządzania czasem wolnym i zasad komunikacji interpersonalnej (3 spotkania po 2 godziny lekcyjne), poszerzone szkolenia edukacyjne z ww. tematyki pn. „Liderzy 60+” (3 spotkania po 2,5 godziny zegarowej), jednodniowy wyjazd integracyjny dla uczestników szkoleń „Liderzy 60+” z warsztatem nt. autoprezentacji (grudzień), promocja wolontariatu i motywowanie osób 60+ do angażowania się w działania społeczne. Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych, zestaw gadżetów, drobny poczęstunek oraz indywidualne wsparcie opiekuna seniorów. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji wolontarystycznych w obszarze umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, podnoszenia własnej efektywności, planowania działań oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych w wolontariacie. Po zrealizowaniu cyklu warsztatowego, każdy senior otrzyma ofertę wolontariatu, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, możliwości, predyspozycje oraz zainteresowania. Warunki udziału: ukończony 60-ty rok życia, zamieszkanie na terenie Łodzi lub podejmowanie działań na rzecz podmiotów zlokalizowanych na terenie miasta, nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego („ankiety rekrutacyjnej”). Zgłoszeń można dokonywać osobiście w godzinach pracy biura Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” lub drogą elektroniczną za do opiekuna seniorów, p. Małgorzaty Trojanowskiej, e-mail: gosia@centerko.org Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, Wnioskodawca może zaproponować inną formę zaangażowania dla kandydata projektu. ankieta-rekrutacyjna   Zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych w ramach projektu „60+ Wolontariat” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

2017-10-18

Bezpłatne szkolenie dla koordynatorów wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza na szkolenie „Zarządzanie wolontariatem”, które odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2017 w Łodzi. Szkolenie realizowane jest dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Na szkolenie zapraszamy liderów, koordynatorów łódzkich organizacji i instytucji, zainteresowanych prowadzeniem programów wolontarystycznych i współpracą z wolontariuszami. Szkolenie ma na celu w pełni wykorzystać potencjał koordynatorów pracy wolontarystycznej, wyposażyć ich w dodatkową wiedzę, podnosić efektywność poprzez rozwój umiejętności zarządzania innymi. Warsztat inspiruje do rozwoju programów wolontarystycznych w organizacji oraz do budowania postawy profesjonalnego i zaangażowanego menadżera wolontariatu. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: Posiadali wiedzę na temat głównych aktów prawnych we współpracy z wolontariuszami, Wiedzieli gdzie i jak rekrutować i pozyskiwać wolontariuszy, Znali sposoby planowania i wdrażania programu wolontarystycznego, Umieli wyznaczać cele i zakresy zadań wolontariuszom, Potrafili rozpoznać pobudki wolontariuszy i widzieli jak ich motywować. CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ Szkolenie obejmuje 16 godzin i zaplanowane jest w dwudniowej sesji w dniach 8-9 listopada 2017 r., w godz. 9.00-17.00. Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”, przy ul. Próchnika 7 (I piętro) w Łodzi. WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 03.11.2017 r. na adres: magda@centerko.org Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy opis szkolenia i formularz zgłoszeniowy w załącznikach program szkolenia formularz zgłoszeniowy   Szkolenie realizowane jest w ramach zadania "Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu " dzięki dofinasowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

2017-10-03

Barwy Wolontariatu 2017

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” przy Stowarzyszeniu „Pomost” w Łodzi oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce zapraszają do udziału w konkursie adresowanym do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października 2017 roku. Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu zaprasza do kolejnej edycji konkursu Barwy Wolontariatu adresowanego do wolontariuszy oraz placówek współpracujących z nimi. Jest to już siedemnasta edycja konkursu, który stwarza okazję aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom, organizatorzy co roku mają okazję nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy pomagają, zarówno w pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji imprez sportowych, wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielają porad prawnych, odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali. Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie - regionalnym, wybrani zostaną laureaci regionalni (na poziomie województw). Ich zgłoszenia zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego. Na tym etapie Kapituła dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy. Z tej grupy podczas Gali Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 31 października 2017 r. Regulaminy, zasady udziału oraz miejsca zgłoszeń kandydatów dostępne są tutaj Zaproszenie_i_regulamin_Barwy_Wolontariatu_2017 Formularz_zgłoszeniowy_Barwy_Wolontariatu_2017 Osoba odpowiedzialna za koordynację konkursów w woj. łódzkim - Mariusz Kołodziejski, e-mail: mariusz@centerko.org Rozstrzygnięcie regionalnej edycji odbędzie się podczas uroczystej Gali Wolontariatu, zaplanowanej w dn. 08.12.2017 r. w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej.

2017-09-22

zebranie wolontariuszy

Wolontariuszu, chcesz wiedzieć co? jak? gdzie i kiedy? Serdecznie zapraszamy Cię na kwartalne zebranie organizacyjne, które odbędzie się w dn. 09.10. br o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Pomost” przy ul. Próchnika 7. Dowiesz się m. in. jakie działania planowane są w wakacje i w sezonie jesiennym, jakie projekty obecnie realizujemy oraz jakie są aktualne oferty wolontariatu. Informacje i zapisy u p. Aleksandry Łuczak, e-mail@centerko.org zebranie dla wolontariuszy

2017-09-21

bezpłatny warsztat „Po pierwsze dziecko”

Regionalne Centrum Wolontariatu "CENTERKO" zaprasza wszystkich wolontariuszy, liderów, animatorów współpracujących z dziećmi i młodzieżą po traumie, która ma trudności adaptacyjne, doświadcza konfliktu z prawem lub kontaktu z substancjami odurzającymi. Warsztat obędzie się przy ul. Próchnika 7, I piętro, w godz. 16.00-19.00 (Stowarzyszenie „Pomost”) w dniu 29 września 2017 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli ważne jest dla Ciebie dobro tych, których wspierasz, Jeśli potrzebujesz inspiracji i praktycznych porad, Jeśli chcesz zrozumieć co może przeżywać dziecko po traumie, Jeśli chcesz wiedzieć jak lepiej pomóc młodzieży z trudnościami. mamy dla Ciebie wyjątkową propozycję spotkania z pedagogiem – praktykiem, wychowawcą na co dzień pracującym w ośrodku socjoterapii. KORZYŚCI DLA CIEBIE Wiedza – dowiesz się jakich emocji najczęściej doświadczają dzieci i młodzież w związku z traumą w rodzinie np. sieroctwem emocjonalnym, patologią w swoim środowisku. Inspiracja – to czego się dowiesz możesz wykorzystać na co dzień w swojej działalności wolontarystycznej oraz zawodowej. Stworzymy Ci okazję do wymiany doświadczeń oraz pokażemy terapeutyczne działanie wolontariatu. Praktyka dla Ciebie – zgłaszając swoją trudność w doświadczeniu z dzieckiem lub młodzieżą po traumie masz szansę poznać metody pracy oraz otrzymasz wskazówki, dzięki którym możesz być bardziej skuteczny/a we wspieraniu takich osób. CO TO BĘDZIE? Warsztat będzie miał charakter spotkania łączącego teorię z praktyką, w oparciu o doświadczenia zawodowe prowadzącego. Dominującym elementem będzie dyskusja, wymiana doświadczeń oraz wskazania nt. procedur zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Istotnym punktem będzie wspólne wypracowywanie metod i działań interwencyjnych w sytuacjach trudnych podczas wolontariatu np. prowadzenia zajęć, udzielania pomocy indywidualnej. GDZIE I KIEDY? Warsztat odbędzie się 29.09.2017 r. (piątek) w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu „CENTERKO” przy ul. Próchnika 7, I piętro, w godz. 16.00 – 19.00 WARUNKI UCZESTNICTWA Warsztat jest bezpłatny dla uczestników. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przysłanie go w terminie do 27.09.2017 r. na adres: magda@centerko.org program warsztatów formularz zgłoszeniowy

2017-09-20

spotkanie koordynatorów wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” serdecznie zaprasza na półroczne spotkanie dla koordynatorów wolontariatu pt. „Efektywna współpraca koordynatora i pośrednika wolontariatu”, które odbędzie się w dn. 02.10.2017 r. w godz. 09-11.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Pomost” przy ul. Próchnika 7 (Ip.). Celem kolejnego spotkania jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, wskazówek i oczekiwań odnośnie efektywnej współpracy i komunikacji między koordynatorem, a pośrednikiem wolontariatu. Szczegółowe informacje w załączeniu oraz u p. Aleksandry Łuczak, e-mail: ola@centerko.org spotkanie koordynatorów wolontariatu

2017-09-19

szkolenie „Wolontariat w pierwszych krokach”

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko" zaprasza na bezpłatne szkolenie „Wolontariat w pierwszych krokach", które odbędzie się 6 października 2017 w Łodzi, w godz. 16.00 - 20.00. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcieliby zostać wolontariuszami oraz podejmować wielokierunkowe działania na terenie miasta Łodzi. Szkolenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Próchnika 7 (piętro 1). Skierowane jest przede wszystkim do osób lubiących pomagać innym, wspierać niekomercyjne działania na rzecz Łodzi i zainteresowanych współpracą z organizacjami. Warsztat inspiruje i motywuje do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza, jako osoby zaangażowanej w sprawy lokalne i otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: Posiadali wiedzę na temat wolontariatu oraz jego prawnych aspektów, Znali podstawowe rodzaje i formy wolontariatu oraz obszary, w które mogą się zaangażować, Rozumieli czym jest, a czym nie jest wolontariat (fakty i mity), Wiedzieli, w jaki sposób wyszukiwać i wybierać odpowiednią ofertę wolontariatu oraz jak efektywnie współpracować z daną organizacją, Potrafili szukać rozwiązań w sytuacjach trudnych i problemowych, Umieli planować własną ścieżkę kariery wolontarystycznej. CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ Szkolenie odbędzie się w dn. 06.10.2017 r. w godz. 16.00-20.00 (z przerwą kawową). Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu przy ul. Próchnika 7, wejście od ulicy /piętro 1/ w Łodzi (centrum miasta). WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 03.10.2017 na adres: magda@centerko.org Ze szkolenia mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta Łodzi lub planujące realizować działania we współpracy z placówkami mającymi swoją siedzibę w Łodzi. Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy w w załącznikach. formularz zgłoszeniowy program szkolenia   Zadanie „Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

2017-08-18

Gala Wolontariatu – zaproszenie do współpracy

Już od 9 lat realizujemy piękne przedsięwzięcie, jakim jest Gala Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, obchodzonego na całym świecie 5 grudnia. W tym szczególnym dniu wszyscy mobilizujemy siły, żeby podziękować społecznikom za ich dobrowolną pracę i pokazać, jak potrzebny i wartościowy jest wolontariat w naszym codziennym życiu. Wieloletnia partnerska współpraca przy organizacji Gali za każdym razem skłania mnie do refleksji i podsumowania dotychczasowych rezultatów naszych działań. Do chwili obecnej udało nam się zrealizować 9 edycji przedsięwzięcia, w którym łącznie wzięło udział aż 820 osób. Corocznie wspierają nas przedstawiciele władz miasta i województwa, a także Partnerzy Społeczni, bez których nasze święto nie miałoby tak uroczystego charakteru. Trudno mi dziś sobie wyobrazić skalę tego przedsięwzięcia, które wykreowałem z moim zespołem w 2008 roku. Dlatego dziękuję naszym Przyjaciołom za pomoc, miłe słowo, wsparcie oraz wiarę w nasze możliwości. Dlaczego to robimy? Zaufało nam już 132 przedstawicieli, wśród których znajdują się zarówno firmy, jak i organizacje społeczne oraz osoby prywatne, m. in.: Textilimpex, Kręgielnia Grakula, Kino Bodo, Fundacja Orange, Galeria Ars Nova, Pfizer Polska, Garden Party, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. Ponadto, patronat honorowy nad imprezą obejmuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi i Rada Miejska oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Gala Wolontariatu nie odbyłaby się bez mediów i oprawy artystycznej. Dbamy, aby była ona mocno promowana w środowisku i reklamowana za pośrednictwem różnych środków masowego przekazu. Współpracujemy z TVP Łódź, Telewizją Ret Sat, Radiem Łódź, Radiem Parada, programem Młodzi w Łodzi oraz lokalnymi portalami (Miasto Dzieci, ngo.pl, studentnews, tulodz.com, chcepomagac.org). Zapraszamy również łódzkich artystów, którzy uatrakcyjniają ten magiczny wieczór i przyczyniają się do rozwoju wolontariatu w regionie. Do tej pory gościliśmy już 25 wykonawców, którzy społecznie wsparli Galę. Wspomnę tu chociażby o tancerzach ze szkoły Project Salsa, utalentowanych muzykach z Rock Star Music i Pograjki Łódzkiej, młodej wokalistce Karolinie Sawickiej, raperach z PostScriptum Squad, energetycznych dzieciakach ze Szkoły Podstawowej nr 174 i 175, zwariowanym Dj’u Igorze, czy naszych sztandarowych aktywnych wolontariuszach z Go Pomost! Volunteers Dance Group. Dzięki nim Dzień Wolontariusza każdorazowo zapada w pamięć i staje się ważnym momentem dla zaproszonych gości. Mimo, że impreza odbywa się głównie w oparciu o społeczne zaangażowanie, co roku jest organizowana z coraz większym rozmachem i profesjonalizmem, skupiając ogromną rzeszę zwolenników. Statystyki nie kłamią, pierwsza edycja zgromadziła 50 osób, a ostatnia już 200. W 2011 roku opuściliśmy skromny próg macierzystego Stowarzyszenia na rzecz przestrzeni miejskiej. Nawiązaliśmy także współpracę z Komisją Europejską, dzięki czemu Gala propaguję tematykę Europejskiego Roku oraz z Ogólnopolską Siecią Centów Wolontariatu przy organizacji konkursu „Barwy Wolontariatu” na poziomie regionalnym. Z pomocą kapituły wyłoniliśmy już 6 liderów z województwa łódzkiego, którzy godnie reprezentowali nas na ogólnopolskiej arenie, a są to: Klara Bujak – wolontariuszka Fundacji „Krwinka”, Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonka, Latające Babcie, wolontariusze Fundacji „Gajusz”, Karol Orzeł – wolontariusz Fundacji „Dom w Łodzi” oraz Zuzanna Nowak – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica. Organizujemy również plebiscyt „Społecznik Roku” dla najbardziej zaangażowanych lokalnie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu. Łącznie zaprezentowaliśmy 192 sylwetki działaczy. Mamy się, zatem, czym pochwalić i nie wstydzimy się dzielić tym, co stworzyliśmy razem z naszymi Partnerami. Jesteśmy ambitni, zdolni i chcemy nadal rozwijać głoszone przez nas idee i wartości. Pragniemy czynić to z innymi, ponieważ mamy już zaufanie i doświadczenie przy realizacji wspólnych społecznych projektów. Dlatego też, wzorem ubiegłych lat zapraszamy do współpracy przy realizacji X Gali Wolontariatu, którą zaplanowaliśmy na 8 grudnia 2017 roku w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej przy al. Politechniki 3a. Zobacz jak wykorzystaliśmy wsparcie w ubiegłym roku tutaj Czego potrzebujemy? gadżetów i upominków jako nagrody dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy w konkursie „Barwy Wolontariatu” i „Społecznik Roku”; cateringu na część bankietową uroczystości; reklamy, promocji oraz druku materiałów; artystów, którzy uatrakcyjnią swoim występem część oficjalną; przestrzeni do organizacji afterparty (zamkniętego spotkania po Gali dla wolontariuszy), w której będą mogli się zintegrować i miło spędzić czas; fotografa do przygotowania fotorelacji z imprezy; Państwa obecności, serca i szczerego uśmiechu :-) Wszyscy wspierający stają się naszymi Partnerami Społecznymi, a ich zaangażowanie jest uwzględnione we wszelkich materiałach i prezentacjach promocyjnych. Partnerzy mogą liczyć na miejsce honorowe podczas Gali oraz są wymieniani w części oficjalnej, aby podkreślić ich wkład w organizację imprezy. Zależy nam na profesjonalnej współpracy oraz wysokiej jakości oferowanych usług. Zainteresowanych Państwa zapraszam do kontaktu w celu indywidualnego ustalenia zasad i zakresu współpracy. Jesteśmy dostępni w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu codziennie w godz. 08 – 16.00 pod numerami telefonów: 42 3070372, 513102508 lub mailowo: kontakt@centerko.org Zgłoszenia będą zbierane do 10.09.2017 roku, a na ich podstawie opracujemy ostateczną formę i harmonogram tegorocznych obchodów.   Dla zainteresowanych pełna relacja z ubiegłorocznej Gali do obejrzenia tutaj   Mariusz Kołodziejski

2017-08-14

Szkolenie „Wolontariat na ścieżce kariery”

Regionalne Centrum Wolontariatu "CENTERKO" zaprasza wszystkich, którzy planują ścieżkę zawodową lub poszukują nowych sposobów na poprawę własnej atrakcyjności na rynku pracy na szkolenie aktywizujące "Wolontariat na ścieżce kariery" . Warsztat odbędzie się 25.08.2017 (piątek) przy ul. Próchnika 7, I piętro, w godz. 16.00-20.00 Jeśli ważny jest dla Ciebie rozwój kompetencji i praca zgodna z pasją, Jeśli jesteś osobą poszukującą sposobów na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy, Jeśli nie wiesz co masz do zaoferowania pracodawcy lub czujesz się zagubiony na drodze zawodowej. ZAPRASZAMY SERDECZNIE DLA KOGO? Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy są na etapie planowania ścieżki zawodowej lub poszukują nowych sposobów na poprawę własnej atrakcyjności na rynku pracy. Będzie nam miło gościć tych, którzy chcą odważnie przeanalizować swoje zasoby, skorzystać z ciekawych narzędzi aktywizujących i podjąć inicjatywę do działania wolontarystycznego. KORZYŚCI DLA CIEBIE Wiedza – poznasz kilka narzędzi z zakresu planowania kariery oraz dowiesz się jakie są skuteczne metody poszukiwania pracy. Umiejętności – w czasie warsztatu będziesz mógł/mogła praktycznie przećwiczyć metody wspierające Cię w planowaniu kariery i poszukiwaniu pracy. Wartość dodatkowa – będziesz miał/a okazję poznać innych i wymienić doświadczenia z tymi, dla których wolontariat stał się istotnym krokiem do zwiększania swoich kompetencji. GDZIE I KIEDY? Szkolenie zaplanowane jest w jednodniowej sesji i odbędzie się 25.08.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu „CENTERKO”, ul. Próchnika 7, w godzinach 16.00 – 20.00. JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ? Szkolenie jest inspiracją do pracy nad rozwojem własnej ścieżki zawodowej. Dzięki ćwiczeniom praktycznym przejdziemy drogę od analizy własnego potencjału do sposobu zwiększenia swojej atrakcyjności dla pracodawcy poprzez aktywność wolontarystyczną. PROWADZĄCA Magdalena Korczyk-Waszak – Trenerka z zakresu rozwoju organizacji i zarządzania kompetencjami, planowania ścieżki kariery i aktywizacji zawodowej, rozwoju osobistego, aktywności społecznej i wolontariatu; Coach specjalizująca się w sesjach indywidualnych i grupowych w obszarze coachingu kariery, coachingu zawodowego i life-coachingu, w tym coachingu relacji. Mentorka z zakresu wdrażania innowacyjnych programów wolontarystycznych w sektorze organizacji pozarządowych, w instytucjach publicznych i biznesie. Właścicielka firmy szkoleniowej Prado. Przestrzeń Rozwoju i Inspiracji. INWESTYCJA I WARUNKI UCZESTNICTWA Udział w szkoleniu jest odpłatny (szczegóły w załączonym programie) Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik) do dnia 23.08.2016 na adres: gosia@centerko.org INFORMACJE DODATKOWE LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA - Decyduje kolejność zgłoszeń! Szkolenie zostanie zrealizowane w przypadku zebrania minimalnej ilości osób w grupie określonej przez organizatora. W przypadku odstąpienia od realizacji szkolenia nastąpi zwrot kosztów.   Program - Wolontariat na ścieżce kariery Formularz-zgłoszeniowy