O nagradzaniu wolontariuszy, dziękowaniu i świętowaniu” – zaproszenie na Warszawskie Spotkania z Wolontariatem

2020-05-11

 Spotkanie, adresowane do organizatorów wolontariatu w Warszawie, odpowie na potrzebę przedyskutowania form i efektywności nagradzania wolontariuszy za ich pracę.

  • Jak nagradzać i dziękować, by nie zabić motywacji wewnętrznej wolontariuszy?
  • W jaki sposób wyjść poza schemat „dyplom i czekolada”?
  • Co jest kluczem do angażowania  się wolontariuszy?
  • Jak poprzez świętowanie sukcesów zachęcić do działania obecnych wolontariuszy oraz pozyskać nowych?

Odpowiedzi poszukamy wspólnie podczas kolejnego Warszawskiego Spotkania z Wolontariatem, które będzie miało formę dyskusji z elementami warsztatowymi, a ważną jego częścią będzie wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami.

Zapraszamy 27 maja, (środa), w godz.  10.00-13.15.

Spotkanie poprowadzi  Pani Małgorzata Tur – trenerka i edukatorka certyfikowana przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych. Małgorzata Tur od lat zarządza zespołami wolontariuszy, obecnie pełniąc funkcję Międzynarodowego Prezesa Service Civil International, globalnego ruchu wolontariackiego na rzecz pokoju.

ZAPISY poprzez formularz rejestracyjny.

Szkolenie jest bezpłatne.

Działanie prowadzone w ramach projektu “Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu “Ochotnicy warszawscy” integrujące działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.