Superwizje dla koordynatorów wolontariatu – zaproszenie do udziału

2020-09-10

Zapraszamy do udziału w superwizjach.  Proponujemy Wam dwa terminy DO WYBORU: poranny i popołudniowy – odbędzie się ten na który więcej osób się zgłosi. Jeśli komuś odpowiadają obie możliwości w formularzu prosimy zaznaczyć obie opcje.  Można zgłaszać się tradycyjnie – pobierając formularz i wysyłając wypełniony mailem FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub poprzez FORMULARZ ELEKTRONICZNY.

Grupa poranna, godz. 9:30-11:00 – wtorki

TERMINY: 29.09 – 20.10 – 17.11 – 8.12

 Grupa popołudniowa: godz. 16:00-17:30 –  środy

TERMINY: 30.09 – 21.10 – 18.11 – 9.12

Mogą w niej uczestniczyć osoby koordynujące pracę wolontariuszy w ramach działań swoich organizacji lub jednostek.

Zapraszamy osoby zarówno z długim, jak i krótkim stażem. Wymiana myśli, doświadczeń i wsparcia jest przydatna na każdym etapie pracy w roli Koordynatora Wolontariatu.

Superwizja będzie odbywać się w grupie 6-8 osobowej. Grupa będzie działać na zasadach zamkniętych tzn. nie będzie możliwości dołączenia do niej po rozpoczęciu spotkań.

Superwizja jest bezpłatna.

Wydajemy zaświadczenie o odbytych godzinach superwizji.

Czym jest superwizja?

Superwizja jest formą wsparcia osób pracujących z ludźmi. W wielu zawodach wpisana jest jako stała formą doskonalenia swojej pracy, rozwoju osobistego i pomocy w przeżywanych dylematach i problemach.

Celem superwizji jest rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych wynikających z wykonywanej pracy poprzez pogłębienie rozumienia problemu/dylematu, poszerzenie perspektywy możliwych działań, wymianę doświadczeń, możliwości wyrażenia swoich emocji i rozterek.

Osoby superwizujące się rozwijają swoje umiejętności, osiągać lepsze wyniki swojej pracy, działać bardziej profesjonalnie.

Superwizja, dzięki zrozumieniu i wsparciu otrzymywanym od superwizora i innych, uczestniczących w niej osób, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.

Superwizja grupowa polega na regularnych spotkaniach najczęściej 6-12 osób. Prowadzona jest przez profesjonalistę – superwizora czyli osobę  posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie tej formie wsparcia, w pracy z grupami i rozumiejącą specyfikę danego zadania.

 W czym superwizja może pomóc Koordynatorom/Koordynatorkom Wolontariatu?

Praca Koordynatora/Koordynatorki Wolontariatu jest pracą z ludźmi a więc taką, w której spotykamy się z trudnościami i dylematami dotyczącymi między innymi:

 • granic roli Koordynatora/Koordynatorki
 • obszarów odpowiedzialności
 • konfliktów miedzy ludźmi
 • łączenia funkcji Koordynatora z innymi zadaniami zawodowymi
 • motywowania wolontariuszy do wykonania ustalonych zadań
 • egzekwowania wyznaczonych zadań
 • radzenia sobie z emocjami innych osób i swoimi
 • kwestii etycznych

Podczas superwizji, możemy wspólnie:

 • przeanalizować trudności i dylematy
 • podzielić się doświadczeniami i przemyśleniami
 • poszerzyć perspektywę patrzenia na dany problem/dylemat
 • poszukać nowych pomysłów i rozwiązań
 • przyjrzeć się przeżywanym emocjom i wynikającym z nich zachowaniom
 • wesprzeć się zrozumieniem i empatią

Od Ciebie, jako Koordynatora/Koordynatorki wymagana jest jak najlepsza praca, organizacja i stałe rozwijanie swojej umiejętności. Może czasami masz dość tych wymagań a potrzebujesz zrozumienia i wsparcia. W grupie superwizyjnej możesz to dostać!

Grupę superwizyjną dla Koordynatorów/Koordynatorek Wolontariatu prowadzi:

Monika Bełdowska – trenerka umiejętności społecznych, psychoterapeutka, facylitatorka, coach

Od ponad 15 lat pracuje z osobami w sytuacji zmiany życiowej i zawodowej. Jako psychoterapeutka specjalizuje się w psychoterapii par i rodzin. Posiada duże doświadczenie w pracy z grupami jako trenerka, managerka projektów, konsultantka procesów. Jest w trakcie procesu certyfikacji superwizyjnej w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Od 2003 roku związana  z Centrum Wolontariatu w Warszawie gdzie szkoliła Koordynatorów/Koordynatorki Wolontariatu, prowadziła spotkania służące wymianie ich wiedzy i doświadczeń, tworzyła i realizowała projektu dotyczące działań wolontariackich.