Niezbędnik Koordynatora Wolontariatu – zaproszenie na szkolenie

2021-05-06

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza na szkolenie on-line na temat umocowań prawnych i najważniejszych kwestii organizacyjnych dotyczących wdrażania i organizowania wolontariatu w instytucji lub NGO. Na szkolenie zapraszamy koordynatorów z całej Polski.

Szkolenie jest kierowane do osób rozpoczynających pracę koordynatora wolontariatu oraz do tych, które chciałyby poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę na temat aspektów formalno-prawnych organizowania wolontariatu.

Termin: 20 maja 2021 r., godz. 10.00-14.00.

Czas trwania: 5 godz. warsztatowych

Tematyka szkolenia:

Umocowania prawne wolontariatu, czyli:

·                Kto i na jakich warunkach może korzystać ze wsparcia wolontariuszy?

·                Jakie są obowiązki korzystającego z pracy wolontariuszy?

·                Jakie dokumenty są konieczne, a jakie nie są obowiązkowe, ale warto z nich korzystać?

·                Jakim ubezpieczeniom podlega wolontariusz?

·                Kiedy i jakie koszty ponosimy angażując wolontariuszy?

Forma szkolenia (ONLINE): wykład teoria oraz praktyczne ćwiczenia z konkretnymi przykładami.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

Liczba uczestników: 10-14 osób

Cena: 180 zł brutto od osoby

Prowadząca: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Od ponad 12 lat pracuje w organizacjach pozarządowych, zarządzając zespołami specjalistów i realizując projekty. Podejmuje działania na rzecz promocji i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach i organizacjach pozarządowych, wspiera firmy w realizacji wolontariatu pracowniczego, łączy stronę społeczną z biznesem, odkrywa nowe trendy w wolontariacie.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1BaZ–0yKaoHOI_HS3ch_1bPATjVZnXlVBql1zreM0-E/edit