REKRUTACJA szkół do projektu „Poznaj, decyduj, działaj!”

2017-05-15
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Zapraszamy szkoły z terenu województwa małopolskiego do udziału w projekcie “Poznaj, decyduj, działaj!”, którego celem jest rozwój aktywności obywatelskiej wśród uczniów.

Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej z regionu Małopolski w wieku 11-19 lat, nauczycieli oraz członków rodzin uczniów biorących udział w projekcie, zainteresowanych rozwojem aktywności obywatelskiej.

Udział w projekcie to okazja do uczestnictwa w ciekawych warsztatach oraz możliwość wspólnego przygotowania akcji społecznej, która będzie bezpośrednio wspierana przez organizatorów projektu. To także możliwość wymiany doświadczeń oraz pomysłów z innymi aktywnymi pedagogami i uczniami z różnych środowisk.

Działania projektowe:

  • dwudniowe szkolenie dla kadry pedagogicznej (16 godz. dyd.) z zakresu diagnozy środowiska lokalnego, partycypacji społecznej i organizacji akcji społecznej angażującej młodzież.
  • warsztaty dla 15-osobowej grupy młodzieży szkolnej (3 x 4 godz. dyd.) w każdej z 5 szkół z zakresu aktywnego życia publicznego, demokracji partycypacyjnej, diagnozowania środowiska lokalnego, wolontariatu lub zasad przygotowywania i realizacji akcji społecznej.
  • warsztaty dla członków rodzin młodzieży szkolnej (3 godz. dyd.) z zakresu aktywnego obywatelstwa.
  • wsparcie merytoryczne przy planowaniu oraz przeprowadzaniu akcji społecznych.
  • dodatkowo: jednodniowe szkolenia (8 godz. dyd.) dla kadry pedagogicznej z zakresu rozwijania aktywności obywatelskiej uczniów np. poprzez wolontariat. Do udziału w szkoleniach zostaną zaproszeni nauczyciele ze szkół, którym nie udało zakwalifikować się do całego cyklu projektowego.

Harmonogram projektu:

●           26-27 czerwca 2017 – dwudniowe, obowiązkowe szkolenie dla nauczycieli w Krakowie

●           lipiec-wrzesień 2017: warsztaty dla młodzieży szkolnej

●           lipiec-wrzesień 2017: warsztaty dla członków rodzin młodzieży

●           wrzesień-listopad 2017: jednodniowe szkolenia

●           wrzesień-listopad 2017: organizacja oraz przeprowadzenie akcji społecznych

●           grudzień 2017: spotkanie w Krakowie podsumowujące projekt

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy zobowiązują się do udziału we wszystkich zaplanowanych warsztatach oraz spotkaniach.

Szczegółowe informacji nt. projektu można uzyskać pod numerem telefonu 519 330 888 w godzinach między 10 a 14 lub pisząc na adres e-mail: krakow@wolontariat.org.pl

Rekrutacja:

  • I etap – ocena formalna – weryfikacja przesłanych zgłoszeń
  • II etap – telefoniczne rozmowy rekrutacyjne z wybranymi szkołami

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie skanem wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza zgłoszeniowego wraz z pieczątką szkoły na adres mailowy krakow@wolontariat.org.pl z dopiskiem “projekt dla szkół” do 31 maja 2017 roku.

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną przekazane 14 czerwca drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zapraszamy do udziału!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy do projektu Poznaj, decyduj, działaj!

Regulamin projektu Poznaj, decyduj, działaj!

Program projektu Poznaj, decyduj, działaj!

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.