Konkursu “DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” rozstrzygnięty!

2017-05-23
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki konkursu „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!”. Do udziału w konkursie wpłynęło 11 zgłoszeń z terenu całego województwa małopolskiego. Tematyka nadesłanych akcji była różnorodna, a grupy nadsyłają zgłoszenia do konkursu wykazały się nie lada pomysłowością!

Członkowie komisji konkursowej, w skład której weszli: koordynator projektu, przedstawiciel naszego stowarzyszenia, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, a także przedstawiciel Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu jednomyślnie wybrali 4 najlepsze pomysły akcji wolontariackich, które będą mogły zostać zrealizowane w ramach projektu. Oto lista zakwalifikowanych grup (kolejność przypadkowa):

  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimiu
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu
  • Klub Samopomocy dla osób starszych w Siedlcu
  • Grupa nieformalna „SENIORZY 60+”, Klucze

Na liście rezerwowych znalazły się trzy grupy:

  • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach
  • Klub Seniora „Radość, Olkusz
  • Centrum Aktywności Seniora Fruwająca Ryba, Kraków

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim grupom, które nadesłały zgłoszenia, za ich pomysłowość i wielkie chęci do działania. Wszystkim seniorom życzymy powodzenia, wytrwałości i dalszej aktywnej działalności. Z wytypowanymi grupami wkrótce spotkamy się, aby zacząć przygotowywać ich akcje wolontariackie. Mamy nadzieję, że ich działania zmotywują innych do tego, by zostali wolontariuszami i angażowali się w podobne przedsięwzięcia w przyszłości!

Konkurs „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.