Zaproszenie do udziału w bezpłatnych zajęciach dla uczniów z zakresu wolontariatu “Dlaczego warto zostać wolontariuszem?”

2017-09-07
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza, szkoły z terenu województwa małopolskiego zainteresowane rozwijaniem aktywności obywatelskiej uczniów w postaci działalności wolontariackiej, do udziału w projekcie”Wolontariat ma sens – rozwijamy aktywność obywatelską w Małopolsce”.

W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia,  adresowane do uczniów i młodzieży szkolnej zainteresowanej rozpoczęciem działalności wolontariackiej, pt  “Dlaczego warto zostać wolontariuszem?”. Zajęcia mają na celu nabycie przez młodzież umiejętności przydatnych w angażowaniu się w działalność lokalnych organizacji pozarządowych. Uczestnicy zajęć otrzymają szczegółowe informacje, jakie organizacje działają w ich najbliższym otoczeniu, jak można się angażować w ich działalność oraz jakie korzyści, ale również prawa i obowiązki wynikają z podejmowanej aktywności wolontariackiej.

Tematyka zajęć:

  • Rodzaje aktywności społecznej

  • Czym jest wolontariat? Kto może być wolontariuszem?

  • Aspekty prawne wolontariatu

  • Prawa i obowiązki wolontariusza

  • Korzyści płynące z pełnienia wolontariatu

W zajęciach mogą wziąć udział grupy liczące około 12 uczniów.  Zorganizowane zostaną w zakwalifikowanej do udziału w projekcie placówce, w ustalonym indywidualnie terminie. Czas trwania zajęć to 4h dydaktyczne.  Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach.

Zainteresowane, przeprowadzeniem powyższych zajęć, placówki z terenu województwa małopolskiego zapraszamy do udziału. Formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej) należy wypełnić oraz odręcznie podpisać, a następnie przesłać skanem na adres mailowy krakow@wolontariat.org.pl do 18 września 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.