Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w Chrzanowie pod hasłem: „Poznaj, decyduj, działaj – czyli jak angażować młodzież szkolną”

2017-10-05
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli kadry pedagogicznej małopolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Poznaj, decyduj, działaj – czyli jak angażować młodzież szkolną”, które odbędzie się dnia 26 października 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie w godz: 9:00-16:00.

Wolontariat szkolny to jedna z najlepszych metod rozwijania postawy obywatelskiej wśród uczniów. Pozwala młodemu człowiekowi w sposób aktywny uczestniczyć  w życiu publicznym. Uczy wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka, współdziałania w grupie i decyzyjności.

W programie:

A: POZNAJ

  • Jak funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariusza – krok po kroku czyli… rola i model SKW,  funkcja koordynator itp.
  • Wolontariat w szkole i środowisku lokalnym – diagnoza potrzeb,

B: DECYDUJ

  • W którym kierunku idziemy – czyli roczny plan działań, regulamin pracy, kodeks etyczny wolontariusza
  • Jak rozwijać kompetencje obywatelskie wśród uczniów

C: DZIAŁAJ

  • Jak zaangażować młodzież do działania? – analiza zasobów grupy, umiejętności i kompetencji uczniów, podział zadań, motywacja i nagradzanie.

Udział w szkolenie to okazja do zdobycia wiedzy z zakresu metod rozwijania aktywności obywatelskiej uczniów, możliwość wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami kadry szkolnej oraz szansa na zdobycie nowych, ciekawych pomysłów na działanie.

Szkolenie będzie miało formę warsztatu. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne oraz catering.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Wojewody Małopolski oraz pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 16 października br. na adres krakow@wolontariat.org.pl. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość dostępnych miejsc: 12.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału!

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Patronat nad projektem objęło także Kuratorium Oświaty.