Relacja ze spotkania podsumowującego projekt „Poznaj, decyduj i działaj!”

2017-12-27
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Przez cały projekt “Poznaj, decyduj i działaj” wszystkie pięć szkół z Małopolski szło analogicznym torem. Najpierw szkolenie dla nauczycieli, następnie warsztaty dla młodzieży, potem godziny burz mózgów, spotkań, przygotowań, planów. Po drodze – warsztaty dla członków rodzin młodzieży o tym, jak wspierać w kryzysie, jak włączyć się w działanie młodych, jak rozmawiać, kiedy emocje już opadną.

Kraków, Rybna, Proszówki, Pogwizdów, Kasina Wielka. Do 15 grudnia uczniowie z poszczególnych szkół znali się jedynie po tych nazwach miejscowości. Reszta pozostawała zagadką. Co jakiś czas jedynie na grupie projektowej pojawiały się relacje z poszczególnych szkół razem ze zdjęciami. Z przygotowań, z prób, z prowadzonej diagnozy. W piątek 15 grudnia wszyscy uczniowie spotkali się wreszcie w ARTzonie w Krakowie na wspólnym podsumowaniu projektu.

Podczas spotkania każda ze szkół prezentowała swoją akcję społeczną. Reszta uczestników mogła zobaczyć prezentacje, zdjęcia, filmiki z poszczególnych akcji, a nawet posłuchać specjalnie skomponowanej przez grupę z Kasiny Wielkiej na tę okazję piosenki. W trakcie spotkania przewidziany był także seans filmowy w sąsiednim kinie Sfinks. Po powrocie przeszliśmy do wręczania nagród.

Projekt prowadzony był w formie grywalizacji. Zakładał, że w podsumowaniu różnych aspektów projektu jedna szkoła zdobędzie nagrodę. Oceniałyśmy zarówno zaangażowanie podczas warsztatów, sposób przeprowadzonej diagnozy społecznej, przygotowanie podsumowania na spotkanie czy podział ról w projekcie.

Podsumowując całą punktację, w projekcie wygrała szkoła w Rybnej! Gratulujemy serdecznie, ale jednocześnie wiemy, że zaangażowanie innych szkół, udział, przygotowanie, pomysły, burze mózgów i cały wkład włożony w przeprowadzenie akcji społecznych także zasługują na gorące oklaski! Każda ze szkół przeprowadziła zupełnie autorską akcję społeczną, zrealizowaną w oparciu o potrzeby środowiska lokalnego i uwzględniając własny potencjał i zasoby ludzkie.

To, co zrealizowały szkoły biorące udział w projekcie jest niesamowite! Wierzymy, że to nie koniec ich działalności, ale dopiero początek – że projekt zmotywuje do dalszych pomysłów i pokaże, że wspólnymi siłami można zdziałać bardzo wiele, a z pozoru trudne wyzwania stają się realnymi do zrealizowania działaniami.

To wszystko nie byłoby możliwe bez nauczycielek, które czuwały nad przebiegiem akcji społecznych, były z nami w nieustającym kontakcie, wspierały uczniów, motywowały członków rodzin, były oparciem i patrzyły realistycznie na pewne pomysły, co pomogło z powodzeniem zrealizować akcje społeczne. Dziękujemy Wam za współpracę i mamy nadzieję, że kolejne poznawanie, decydowanie i działami jeszcze przed Wami!

Zdjęcia ze spotkania podsumowującego można obejrzeć TUTAJ.

 

Projekt „Poznaj, decyduj, działaj” został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.