Senior z pasją

Projekt „Senior z pasją – promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Małopolsce” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1.05.2015 r. – 31.10.2015 r.

Obszar realizacji: województwo Małopolskie

Adresaci:

Projekt skierowany jest seniorów – osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Do projektu zakwalifikowanych może zostać tylko 40 osób.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu działalności woluntarystycznej, jako formy aktywności obywatelskiej i możliwości uczestniczenia w życiu lokalnych społeczności.
Cel ten będzie realizowany poprzez:

  • promocję pozytywnego wizerunku wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej wśród seniorów
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wolontariatu i korzyści z niego płynących wśród osób starszych
  • zwiększenie motywacji do podjęcia działań na rzecz społeczności lokalnych wśród osób w wieku 60+ poprzez upowszechnienie dobrych praktyk wolontariatu seniorów

Działania:

 W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące działania:

1). CYKL WARSZTATÓW „LETNIA AKADEMIA WOLONTARIUSZA 60+” – to kompleksowe przygotowanie do pełnienia wolontariatu w organizacjach pozarządowych i instytucjach, które zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą korzystać ze świadczeń woluntarystycznych. W ramach cyklu zaplanowano zajęcia dla 40 osób w 3 grupach liczących średnio 13 osób.

Każda grupa uczestników weźmie udział w 3 warsztatach trwających każdorazowo 6 godzin dydaktycznych z zakresu:

A: „Wolontariat dla każdego” – warsztat wprowadzający w tematykę idei wolontariatu. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu praw i obowiązków wolontariusza, korzyści płynących z pełnienia wolontariatu oraz wpływu swojej działalności na społeczność lokalną. Zajęcia będą też szansą na przemyślenia dotyczące własnej motywacji, szansą na poczucie bycia potrzebnym, przyjrzeniu się swoim umiejętnościom, którymi można się dzielić, wiedzą, którą można przekazać.

B: „Skuteczna praca w zespole – jak się komunikować?” – Uczestnicy zajęć dowiedzą się: co to jest zespół?, jakie są jego etapy tworzenia i zasad współpracy z innymi wolontariuszami oraz liderem zespołu – koordynatorem wolontariuszy. Zajęcia przygotują seniorów do asertywnego komunikowania się w zespole, szczególnie w przypadku zespołu wolontariuszy w różnej grupie wiekowej. Ponadto uczestnicy poznają metody rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Udział w warsztatach przyczyni się do zniwelowania obaw seniorów związanych z pracą w zespole wolontariuszy młodszych wiekiem, doświadczeniem i umiejętnościami.

C: Warsztat specjalistyczny – będzie szansą na rozwijanie swoich zainteresowań woluntarystycznych i głębszego przygotowania do wybranej, spośród wcześniej poznanych form wolontariatu. Tematyka do wyboru:

  • „Kalejdoskop pomysłów – aktywne metody pracy z dziećmi”
  • „Metody pracy z tzw. trudną młodzieżą”
  • „Wrażliwość na niepełnosprawność – sposoby postępowania z osobami niepełnosprawnymi”
  • „Wolontariusz medyczny – jak radzić sobie z emocjami?
  • „Wolontariusz kultury – społeczny animator”
  • „Jak skutecznie przygotować i profesjonalnie przeprowadzić akcję wolontariacką?”
  • „Wolontariat na sportowo-mój sposób na aktywność”

Zajęcia odbywać się będą przez około 9 tygodni, średnio co 2-3 tygodnie dla danej grupy.  Warsztaty odbywać się będą w Krakowie z racji najdogodniejszego dojazdu z różnych obszarów województwa małopolskiego, lub w przypadku zebrania grupy seniorów z podobnego obszaru zamieszkania, w innych miejscach na terenie małopolski.

2). WIZYTA STUDYJNA – dla uczestników „Letniej Akademii Wolontariusza 60+” zorganizowana zostanie wizyta studyjna do Warszawy do miejsc, które aktywnie i systematycznie wspierają wolontariusze seniorzy.

Wizyta studyjna to 3 dni wyjazdowe, 4 spotkania w placówkach współpracujących z wolontariuszami – seniorami z różnych dziedzin życia: sportu, kultury, opieki nad chorymi itp. np.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadionem Narodowym, Muzeum Narodowym, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Serdecznie zapraszamy!


KONTAKT

Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać mailowo: rodacka@wolontariat.org.pl lub telefonicznie: 603 334 252.

 

2015-04_asos_logo

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.