Misja

Promowanie idei wolontariatu jako szansy na wszechstronny rozwój społeczeństwa

Wizja:

Największe centrum wolontariatu w województwie łódzkim


Strategiczne działania:

  • organizacja szkoleń dla wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu
  • promowanie i informowanie ochotników o ofertach wolontariatu oraz możliwościach rozwoju poprzez działalność wolontarystyczną
  • współpraca z instytucjami i NGO oraz potencjalnymi Partnerami


Nasza dewiza to: „niosąc pomoc innym, pomagamy sobie”