Szkolenie dla wolontariuszy „Wolontariat w pierwszych krokach”

2017-04-13
Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza na szkolenie „Wolontariat w pierwszych krokach”, które odbędzie się 26 kwietnia 2017 w Łodzi, w godz. 16.00 – 20.00. Szkolenie dedykowane osobom, które chciałyby zostać wolontariuszami oraz podejmować wielokierunkowe działania obywatelskie i prospołeczne. Udział w zajęciach jest płatny.

Szkolenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Próchnika 7 (piętro 1).

Skierowane jest przede wszystkim do osób lubiących pomagać innym, wspierać niekomercyjne działania i zainteresowanych współpracą wolontarystyczną z organizacjami i instytucjami. Warsztat inspiruje i motywuje do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza, jako osoby zaangażowanej w sprawy lokalne i otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

Posiadali wiedzę na temat wolontariatu oraz jego prawnych aspektów,
Znali podstawowe rodzaje i formy wolontariatu oraz obszary, w które mogą się zaangażować,
Rozumieli czym jest, a czym nie jest wolontariat (fakty i mity),
Wiedzieli, w jaki sposób wyszukiwać i wybierać odpowiednią ofertę wolontariatu oraz jak efektywnie współpracować z daną organizacją,
Potrafili szukać rozwiązań w sytuacjach trudnych i problemowych,
Umieli planować własną ścieżkę kariery wolontarystycznej,
Mogli pracować indywidualnie oraz zespołowo w wybranych dziedzinach.

CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ

Szkolenie odbędzie się w dn. 26.04.2017 r. w godz. 16.00-20.00 (z przerwą kawową).

Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu przy ul. Próchnika 7, wejście od ulicy /piętro 1/ w Łodzi (centrum miasta).

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie odpłaty i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 24.04.2017 na adres: magda@centerko.org

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy w w załącznikach.

 

program szkolenia

formularz zgłoszeniowy 26.04.2017