innowacyjny projekt – zaproszenie do współpracy

2017-08-10
Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Od sierpnia br. Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” wystartowało z nowym, innowacyjnym projektem pn. „Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy”. Tym razem do aktywności wolontarystycznej włączone zostaną osoby niepełnosprawne z uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku i słuchu, które będą testowały wolontariat w aspekcie rozwoju kompetencji i umiejętności preferowanych na otwartym rynku pracy.

Projekt „Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy” realizowany jest w terminie 01.08.2017 – 31.01.2018. Jego celem jest opracowanie narzędzia – poradnika, zawierającego kompetencyjny model wolontariatu, tj. ścieżkę rozwoju kompetencji niepełnosprawnego wolontariusza i realizacja wsparcia dla niego w organizacji, instytucji korzystającej, w efekcie czego nabędzie i sprawdzi w praktyce kompetencje pożądane na rynku pracy.

Przez okres 5-ciu miesięcy 6 osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku i słuchu będzie odbywało w dwóch placówkach wolontariat, podczas którego rozwiną umiejętności i kompetencje w wybranym obszarze. W trakcie projektu wolontariusze będą mieli zapewnione wsparcie merytoryczne specjalisty oraz tutora ds. wolontariatu, którzy będą wspomagać ich „indywidualną ścieżkę rozwoju”. Wsparcie będzie realizowane na każdym etapie aktywności – od momentu podjęcia wolontariatu, po jego realizację, aż po zakończenie współpracy z placówką korzystającą z ich świadczeń. Ponadto, zorganizowane zostaną szkolenia dla przyszłych wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu z zakresu efektywnej współpracy i zarządzania wolontariuszami – osobami z niepełnosprawnością. Na zakończenie każdy wolontariusz otrzyma potwierdzenie kompetencji miękkich zdobytych podczas wolontariatu.

Podsumowaniem projektu będzie publikacja – poradnik zawierający instrukcję współpracy z wolontariuszem niepełnosprawnym, katalog umiejętności pożądanych na rynku pracy, wskazówki wdrażania i oceny tych umiejętności poprzez wolontariat, narzędzia planowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o kompetencje zdobyte w wolontariacie, metody współpracy z pracodawcami, wymogi dotyczące przygotowania odpowiednich warunków pracy, wzory ankiet i innych dokumentów niezbędnych użytkownikom do zastosowania modelu. Publikacja będzie skierowana do:

  • placówek, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi z uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku i słuchu, angażują swoich podopiecznych w wolontariat lub podmioty, które przygotują dla nich stanowiska pracy i będą angażowały je do działań wolontaryjnych;
  • instytucji rynku pracy, które będą tworzyły stanowiska pracy i zatrudniały osoby niepełnosprawne z uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku i słuchu;
  • osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku i słuchu, które będą chciały angażować się w wolontariat, rozwijać swoje praktyczne umiejętności i wykorzystywać je w pracy zawodowej.

Kogo poszukujemy do projektu:

  • pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy (firmy, organizacje, Urzędy Pracy, agencje pracy, biura karier), którzy wezmą udział w badaniu on-line mierzącym ich zapotrzebowanie i wskazówki dotyczące kompetencji miękkich pożądanych na stanowiskach i wśród pracowników;
  • społecznych członków grupy roboczej (osoby niepełnosprawne z uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku i słuchu, organizacje i instytucje zajmujące się osobami z takimi niepełnosprawnościami, instytucje rynku pracy, specjaliści i eksperci), którzy nieodpłatnie będą spotykać się raz w miesiącu przez okres realizacji projektu i konsultować proces tworzenia poradnika.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury do specjalisty ds. wolontariatu, p. Magdaleny Korczyk-Waszak, e-mail: magda@centerko.org

  • wolontariuszy (osoby niepełnosprawne z uszkodzeniami wzroku i słuchu), którzy przez 5 miesięcy będą testowali nowe rozwiązania, realizując świadczenia wolontarystyczne na rzecz wybranej placówki;
  • podmiotów uprawnionych do korzystania z usług wolontariuszy (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, placówki kulturalne, artystyczne, sportowe), które zobowiążą się do przygotowania stanowiska pracy dla wolontariuszy oraz podejmą z nimi współpracę na okres 5-ciu miesięcy, zgodnie z założeniami projektu.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury do asystenta – tutora wolontariuszy, p. Aleksandry Łuczak, e-mail: ola@centerko.org za pomocą załączonych formularzy zgłoszeniowych.

formularz zgłoszeniowy wolontariusza

formularz zgłoszeniowy organizacji

Formularze zgłoszeniowe dla wolontariuszy dostępne są również w wersji on-line tutaj

 

Rekrutacja trwa do 31.08.2017 r.

 

Zadanie „Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy” jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” w terminie 01.08.2017 – 31.01.2018.