ZAŁÓŻ I POPROWADŹ LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU!

2019-04-29
Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Organizujesz wolontariat w społeczności lokalnej? Chcesz wzmocnić kapitał społeczny swojej organizacji? Marzysz o stworzeniu i zarządzaniu Lokalnym Centrum Wolontariatu? Ten projekt jest dla Ciebie!

Od marca br. Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” przy Stowarzyszeniu „Pomost” uruchamia nowe usługi w formie Regionalnego Punktu Doradztwa Wolontarystycznego. Oferta Punktu skierowana jest do podmiotów z terenu woj. łódzkiego, planujących rozwijać w swoich strukturach wolontariat lub utworzyć Lokalne Centrum Wolontariatu.

W nowym projekcie Regionalnego Centrum Wolontariatu będą mogli wziąć udział przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w zakresie pośrednictwa wolontariatu oraz zarządzania biurem wolontariatu. Z usług będzie mogło skorzystać 20 osób z 10-ciu podmiotów, które otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci cyklu szkoleń, konsultacji merytorycznych, pomocy specjalistów oraz praktycznych narzędzi do wykorzystania.

Oferta Regionalnego Punktu Doradztwa Wolontarystycznego będzie obejmowała udział w programie uwzględniającym indywidualne wsparcie oraz następujące ścieżki rozwoju:

 • szkolenia dla liderów i koordynatorów Lokalnych Centów Wolontariatu – warsztaty z zakresu formalnych aspektów wolontariatu, zarządzania wolontariatem oraz organizacji i kierowania biurem pośrednictwa pracy wolontarystycznej. Szkolenia będą realizowane w czterech ośmiogodzinnych blokach w okresie maj – październik 2019 r. w Łodzi;
 • wizyty superwizyjne i monitorujące coacha w placówkach – spotkania uczestników projektu ze specjalistą w miejscach ich pracy, mające na celu wsparcie ich we wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań oraz uruchomieniu Lokalnych Centrów Wolontariatu w terminie styczeń – maj 2020;
 • konsultacje z tutorem – dyżury doradcze w biurze projektu, podczas których będzie możliwość skonsultowania postępów w realizacji zaplanowanych działań oraz niwelowania ewentualnych problemów do końca jego trwania (maj 2019 – listopad 2020);
 • certyfikacja – wizyty asesora we wzmocnionych lub nowopowstałych Lokalnych Centrach Wolontariatu, podczas których nastąpi ocena zaimplementowanych rozwiązań, zgodnie ze standardami programu „Dobry Wolontariat” w okresie czerwiec – listopad 2020.

Wsparcie Regionalnego Punktu Doradztwa Wolontarystycznego będzie realizowane w terminie maj 2019 – listopad 2020.

Warunki udziału w projekcie:

 • w projekcie mogą wziąć organizacje i instytucje z terenu woj. łódzkiego, mogące korzystać ze wsparcia wolontariuszy, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, deklarujące udział w całym programie;
 • podmioty chcące skorzystać z oferty projektu typują do udziału dwóch przedstawicieli i przesyłają załączony formularz zgłoszeniowy do dn. 12.05.2019 r. drogą mailową: kontakt@centerko.org,
 • o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wyniki rozmów rekrutacyjnych;
 • informacje o projekcie oraz wyniki rekrutacji uczestników do projektu zostaną opublikowane na stronach www.centerko.org i www.wolontariat.org.pl/lodz w dziale aktualności do dn. 17.05.2019 r.

Oferujemy:

 • bezpłatny pakiet wsparcia, pomoc specjalistów oraz dostęp do materiałów i narzędzi, niezbędnych do utworzenia i prowadzenia Lokalnego Centrum Wolontariatu;
 • refundację kosztów dojazdu na szkolenia dla uczestników spoza Łodzi (do wyczerpania budżetu);
 • wyżywienie podczas szkoleń, materiały do ćwiczeń oraz zaświadczenia o ukończeniu cyklu szkoleniowego;
 • wsparcie realizatora projektu w centrum Łodzi oraz na miejscu w podmiotach korzystających z jego oferty;
 • certyfikat i rekomendacje do zarządzania Lokalnym Centrum Wolontariatu;
 • zaprezentowanie swojej działalności podczas uroczystej Gali Wolontariatu.

W razie pytań, służymy pomocą.

Koordynator projektu:
Mariusz Kołodziejski
tel.: 42 307 03 72, 513 102 508
e-mail: kontakt@centerko.org

Dodatkowych informacji i wsparcia udziela tutor, p. Aleksandra Łuczak podczas swoich dyżurów w biurze w czwartki w godz. 08 – 12.00.

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

ulotka informacyjna

 

Projekt „Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego” dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 i realizowany w terminie 01.03.2019 – 30.11.2020.