Mazowiecka Sieć Centrów Wolontariatu

2016-10-28

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu   od maja realizuje projekt „Mazowiecka Sieć Centrów Wolontariatu” który jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego.

Celem prowadzonego projektu jest wzmocnienie placówek działających na terenie woj. mazowieckiego, które pełnią rolę lokalnych organizatorów wolontariatu. Do tej pory w  7 organizacjach w ramach projektu odbyły się szkolenia nt. nowoczesnych form rekrutacji wolontariuszy oraz formalnoprawnych aspektów współpracy z wolontariuszami. Przeprowadzono również działania promocyjne m.in. serwisu ofert wolontariackich www.mojwolontariat.pl a także konkursu dla wolontariuszy „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego. Odbyły się także spotkania z lokalnym samorządem w celu określenia możliwych działań wspierających lokalny wolontariat. Na bieżąco uczestnicy korzystają również z konsultacji. Już wkrótce podamy termin seminarium kończącego projekt. Spotkanie z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego będzie okazją do podsumowania działań a także wytyczenie kierunków  dalszego rozwoju wolontariatu na Mazowszu.

                                     

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego