Gala Wolontariatu 2017

2017-12-11
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - Organizacja OPP

SŁUPSKA GALA WOLONTARIATU 5 GRUDNIA 2017 R.
ZA NAMI.

Tegoroczna Gala Wolontariatu odbyła się w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 3. Uroczystość poprzedziła Konferencja pt.: „Rola wolontariatu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego” w której uczestniczyli organizatorzy wolontariatu oraz wolontariusze.
W czasie Gali ogłoszono laureatów Lokalnego Konkursu Barwy Wolontariatu oraz Konkursu na Młodzieżową Inicjatywę Lokalną.
LAUREACI LOKALNEGO KONKURSU „BARWY WOLONTARIATU”
KATEGORIA: EDUKACJA/NAUKA/OŚWIATA)
I MIEJSCE
Wiktoria Szczepańska – Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach
II MIEJSCE
Elżbieta Wróbel – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 🙂Słupsku
III MIEJSCE
Dominika Strzała – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

KATEGORIA: OCHRONA ZDROWIA/NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
I MIEJSCE
Szkolny Klub Wolontariusza “PANDA” przy Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku
II MIEJSCE
Szkolny Klub Wolontariusza Łąg
III MIEJSCE
Wolontariusze Stowarzyszenia Edukacyjnego VOLUMIN w Słupsku

KATEGORIA: POMOC SPOŁECZNA I INNE DZIAŁANIA
I MIEJSCE
Aleksandra Kalista –Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo w Słupsku
II MIEJSCE
Szkolny Klub Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im.mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach
III MIEJSCE
Bernadeta Niebrzydowska – sołtys wsi Czyczkowy

WYRÓZNIENIA
1.Jan Klarecki-Szkolny Klub Wolontariusza w Łęgu
2.Samorządne Centrum Młodzieżowe w Chojnicach
3.Wolontariusze z „Wiatraczka”: Alicja Falęcka, Julia Kowalska, Julia Poziarska, Eryk Sroczyński
4.Rodzina Lubarskich: Ewa Lubarska, Karol Lubarski, Jan Lubarski
5.Naukowy Zawrót Głowy z Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku
6.Wiktoria Furmanek z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku
7.Julia Skołysz z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku
8.Grupa Wolontariuszy działająca przy Słupskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
9. Aleksandra Kalista – SOK Słupsk
10.Uczniowie Klasy II h w Słupsku
11.Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku
12.Wolontariusze Schroniska dla Zwierząt w Słupsku
13. Szkolny Klub Wolontariusza w Damnie
14.Władysław Kordyjak – Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie
15. Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Objeździe
16.Aleksandra Krochmalska, Wiktoria Dróźdż, Katarzyna Ludmikowska- wolontariuszki Klubu Wolontariusza przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

LAUREACI KONKURSU „MŁODZIEŻOWA INICJATYWA LOKALNA”
Laureaci Konkursu:
1.Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Czyczkowach za inicjatywę pt. „Gry podwórkowe”
2.Grupa De Pidżyn z IV Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku za inicjatywę pt. „Ja wolontariusz”
3.Szkolny Klub Wolontariusza przy II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku za inicjatywę „Czerwone Kapturki”
4.Szkolny Klub Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Kosobudach za inicjatywę „Pomagamy maluchom”

Wyróżnienia:
1.Szkolny Klub Wolontariusza przy I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku za inicjatywę pt. „Nad zwierzakami się zlitujmy i budy im budujmy”
2.Grupa „Bruszanki” przy Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach za inicjatywę pt. „Przedszkolaki na Kaszubach”
3.Przyjaciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” w Słupsku za inicjatywę „Mini_Akademia Dziecka i Rodzica”
4.Szkolny Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach za inicjatywę „Aktywnie i Zdrowo”

NAGRODZONO 46 KLUBÓW WOLONTARIUSZA DZIAŁAJACYCH PRZY SZKOŁACH I ORGANIZACJACH POZARZADOWYCH ORAZ 260 WOLONTARIUSZY z miasta i pow. Słupsk, miasta i gm. Brusy, pow. Chojnickiego.
WYRÓŻNIONO I PODZIĘKOWANO SPONSOROM, KTÓRZY WSPIERALI DZIAŁANIA WOLONTARIUSZY
1.FIRMA JR OKNA SP.Z.O.O
2.WODOCIĄGI SŁUPSK SP.Z.O.
3.CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. JANA KARNOWSKIEGO W BRUSACH

Na Gali nie zabrakło przedstawicieli samorządów lokalnych m.in:
Beata Macedońska – Pełnomocnik Prezydenta Słupska ds. Organizacji Pozarządowych
Zdzisław Kołodziejski – Starosta pow. Słupskiego
Krzysztof Gierszewski – Zastępca Burmistrza Brus

W Gali uczestniczyło ok. 400 osób

Po części oficjalnej odbył się koncert Zespołu WhitePin wspólnie ze Słupską Sinfoniettą, pod batutą Maćka Banachowskiego oraz bankiet.
Nagrody i wyróżnienia ufundowali:
Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017, Miasto Słupsk, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Gmina Brusy.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM ZA ICH TRUD, POŚWIĘCONY CZAS, WIEDZĘ, ENERGIĘ I PROFESJONALIZM. DO ZOBACZENIA W 2018 ROKU.