Rozwój wolontariatu w Słupsku

2018-02-15
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - Organizacja OPP

W lutym rozpoczęliśmy realizowanie nowego projektu promującego rozwój wolontariatu w Słupsku.
Założeniem projektu jest wzmocnienie wolontariatu jako szczególnie ważnej formy aktywności obywatelskiej, przyczyniającej się do rozwiązywania lokalnych problemów, rozwoju indywidualnego i społecznego mieszkańców Słupska, angażujących się działalność ochotniczą, promowanie takiej formy spędzania czasu wolnego oraz prowadzenia Biura Pośrednictwa Wolontariatu.
Chcemy także zorganizować wsparcie osób zainteresowanych pracą ochotniczą, szczególnie dzieci i młodzież z miasta Słupska, podmioty organizujące wolontariat (szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne) oraz osoby bezpośrednio współpracujące i/lub zrządzające wolontariuszami – koordynatorów wolontariatu.
A co konkretnie dla Ciebie?

1.W ramach projektu zapraszamy na spotkania wymiany doświadczeń połączonych z warsztatami szkoleniowym dla koordynatorów wolontariatu, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych .
Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego br. (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 14:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku.
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
Tematyka spotkania:
1. Zgłoszenie zapotrzebowania na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach, ngo, instytucjach – 2h – nieodpłatnie dla wolontariuszy
2. Aspekty prawne wolontariatu – ubezpieczenia, porozumienia wolontariackie( czym są , kto je zawiera, co powinno zostać zapisane), prawa i obowiązki Wolontariuszy i Korzystających, ewidencja czasu pracy wolontariusza (m.in karty aktywności) , regulamin Klubu Wolontariusza.
3. Dyskusja nt. aktualnych sytuacji w Klubach Wolontariusza, ogłoszenie o Konkursie dla Wolontariuszy ze Słupska.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności wysyłając wypełniony ( formularz) na adres slupsk@wolontariat.org.pl lub nika.rapacewicz@interia.eu
Jeżeli mają Państwo pytania proszę o kontakt telefoniczny pod nowym numerem do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku- 514 094 942 lub organizatorów bezpośrednio pod nr 605 170 365.