Wyniki konkursu plastycznego dla Wolontariuszy!

2018-06-11
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - Organizacja OPP

Miło nam poinformować, iż konkurs dla Wolontariuszy pn. „Wolontariat wczoraj – dziś – jutro”, realizowany w ramach projektu, pt. ” Rozwój wolontariatu w Słupsku”, został rozstrzygnięty.

Celem Konkursu była promocja idei wolontariatu, propagowanie pomocniczości, prospołecznych postaw; ukazanie wolontariatu w szerokim kontekście, jako działalności stale obecnej w życiu społecznym, która przybierała, i nadal, przybiera różne formy od wielu lat.

Każdy, kto chciał wziąć udział w Konkursie, miał za zadanie stworzyć pracę plastyczną w formacie A3 lub A4, ukazując w najlepszy sposób wolontariat. Technika, sposób, styl wykonania – dowolny. Ważne było by praca nawiązywała do przedmiotu i celu Konkursu.

Spośród nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wyłoniła trzy prace najlepiej oddające ideę wolontariatu. Poniżej prezentujemy listę nazwisk Zwycięzców oraz ich prace.

I Miejsce – Alicja Falęcka, Wolontariuszka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” w Słupsku

II Miejsce – Wiktoria Berbecka, Wolontariuszka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku

III Miejsce – Weronika Kopyto, Wolontariuszka II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku

Gratulujemy Zwycięzcom, dziękujemy także wszystkim Uczestnikom. Laureaci otrzymają drobny upominek wraz z dyplomem, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

Skontaktujemy się ze wszystkimi uczestnikami w najbliższym czasie.

Jeszcze raz, wielkie gratulacje!