2022-09-30

SPOTKANIE DLA LIDERÓW I KIEROWNIKÓW

Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko” serdecznie zaprasza na bezpłatny cykl spotkań dla liderów i kierowników na temat realizacji wolontariatu. Zapraszamy liderów i kierowników m. in: grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, wychowawczych, oświatowych, zakładów leczniczych, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, schronisk dla zwierząt, noclegowni, hosteli, urzędów, zakładów karnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków poprawczych, muzeów, domów kultury, bibliotek, kościołów, ruchów religijnych i wyznaniowych. Cykl spotkań ma na celu wyposażyć uczestnika w narzędzia, dzięki którym wprowadzi lub rozwinie wolontariat w miejscu, w którym zamierza działać, bądź już działa. Zależy nam na stworzeniu przestrzeni edukacyjnej z elementami warsztatowymi. Spotkanie poprowadzi Magdalena Kaźmierczak – trenerka programu Korpus Solidarności, pośrednik wolontariatu w Regionalnym Centrum Wolontariatu “Centerko”, od 2016 roku aktywnie zaangażowana w wolontariat. Spotkanie wspierać będzie Julia Pietrzak prowadząca grupę Tak samo wyjątkowi, studentka pedagogiki specjalnej. Czekają Was 3 spotkania. Można zapisać się na dowolną liczbę zajęć. Zakres tematyczny i terminy: Efektywna komunikacja w relacji koordynator wolontariatu – wolontariusz: 19. października, godz. 11.00 – 14.00 Zarządzanie czasem pracy koordynatora wolontariatu: 26. października, godz. 15.00 – 18.00 Motywowanie wolontariuszy w kontekście potrzeb: 09. listopada, godz. 15.00 – 18.00 Każde spotkanie będzie trwało 3 godziny lekcyjne z przerwą. Spotykamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają na maila potwierdzenie zgłoszenia. UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego tutaj oraz rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu W przypadku problemów z logowaniem prosimy o maila na adres magda.animacje@centerko.org Działania rozwijające dla liderów i kierowników dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

2022-09-16

KONKURS WOLONTARIUSZ I KOORDYNATOR ROKU

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”, partner regionalny Programu Korpus Solidarności, zaprasza do udziału w konkursach „Wolontariusz Roku” i „Koordynator Roku”, organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem konkursów jest jest docenienie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu oraz promowanie ich pracy, ukazanie różnorodności wolontariatu i odpowiedzialności, jaka się wiąże w związku z podejmowaniem pracy wolontarystycznej oraz szerzenie idei wolontariatu. W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo na rzecz organizacji i instytucji z trenu woj. łódzkiego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem udziału jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do dn. 23.10.2021 r. oraz rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu. Regulaminy konkursów: Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2022 [REGULAMIN KONKURSU] Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2022 [REGULAMIN KONKURSU] Formularze zgłoszeniowe: Wolontariusz Roku tutaj Koordynator Roku tutaj Jesteśmy pewni, że konkurs da Wam możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek Wolontariuszy i Koordynatorów, wyjątkowych aktywności, jakie podejmują na rzecz rozwoju działań ochotniczych, a także do podzielenia się refleksjami na temat tej formy działalności. Sylwetki laureatów zostaną zaprezentowane podczas regionalnej i ogólnopolskiej Gali Wolontariatu, a także przedstawione w serwisach internetowych i mediach społecznościowych Korpusu Solidarności i NIW-CRSO. W razie pytań można kontaktować się z regionalnym koordynatorem konkursów, p. Sewerynem Obałką, e-mail: seweryn@centerko.org Konkurs Wolontariusz Roku i Koordynator Roku Korpusu Solidarności dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

2022-09-13

SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” serdecznie zaprasza na szkolenie podstawowe dla wolontariuszy pn. „Wolontariat w pierwszych krokach”.  Szkolenie dedykowane jest osobom, które chciałyby zostać wolontariuszami oraz podejmować wielokierunkowe działania prospołeczne na terenie Łodzi. Skierowane jest przede wszystkim do osób lubiących pomagać innym, wspierać niekomercyjne aktywności i zainteresowanych współpracą z organizacjami. Spotkanie inspiruje i motywuje do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza, jako osoby zaangażowanej w sprawy lokalne i otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy z aktywnym udziałem uczestników, ćwiczeniami, grami szkoleniowymi i pracą w grupach. Zakres tematyczny szkolenia: czym jest wolontariat?  gdzie i, jak można pomagać? dlaczego podejmujemy wolontariat? jakie są zalety działalności społecznej? jak współpracować z koordynatorem wolontariatu? jakie są prawne aspekty wolontariatu? Miejsce: Fabryka Aktywności Miejskiej, Łódź ul. Tuwima 10 Termin: 5. października 2022 r., godz. 15.00 – 19.00 Prowadzenie: Aleksandra Łuczak, e-mail: ola@centerko.org Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń przez formularz. O zakwalifikowaniu poinformujemy mailowo. Każdy uczestnik spotkania otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu i rozpoczęcia fantastycznej przygody, jaką jest pomaganie! Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego tutaj   Zadanie „Prowadzenie działań zmierzających do prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

2022-09-13

ZEBRANIE WOLONTARIUSZY

Powakacyjne zebranie dla wolontariuszy, duża dawka inspiracji, dobra okazja do integracji. Spotkajmy się na żywo!!! Wakacje się skończyły, akumulatory naładowane, serca otwarte by nieść pomoc i głowy gotowe, aby zdobywać nową wiedzę na drodze wolontaryjnego życia. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych wolontariuszy na spotkanie z pośrednikiem wolontariatu, które jest świetną okazją do rozmowy, integracji i wzajemnej inspiracji. Będzie to również doskonała przestrzeń do omówienia aktualnych ofert wolontariatu, bieżących działań, zbliżających się akcji. Czekamy na każdą i każdego z Was! Prowadzenie: Magdalena Kaźmierczak, e-mail: magda.animacje@centerko.org Termin: poniedziałek 26. września 2022 r., godz. 16.30 – 18.00 Miejsce: Stowarzyszenie „Pomost”, ul. Próchnika 7, I piętro Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj Osoby zapisane otrzymają link na maila. Zadanie „Prowadzenie działań zmierzających do prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

2022-09-13

ZEBRANIE KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

Powakacyjne półroczne zebranie dla koordynatorów wolontariatu. Będzie to świetna okazja do rozmowy, integracji, wymiany kontaktów i nawiązania współpracy między organizacjami. Spotkania z koordynatorami to doskonała przestrzeń do rozmowy na temat aktualnych ofert, jakie kierujecie dla wolontariuszy, bieżących działań w Waszych organizacjach, trudnościach w pracy i stawianych celach na najbliższy czas. Zależy nam na regularności naszych spotkań, byciu w kontakcie, bieżącym omawianiu ważnych dla nas spraw dotyczących wspólnego mianownika, którym jest oczywiście wolontariat. Stałym punktem naszego spotkania będzie rozmowa na temat współpracy na linii pośrednik wolontariatu – koordynator – wolontariusz. Koordynatorze, koordynatorko czekamy na Ciebie! Prowadzenie: Magdalena Kaźmierczak, e-mail: magda.animacje@centerko.org Termin: środa 28, września 2022 r., godz. 10.00 – 12.00 Miejsce: Stowarzyszenie „Pomost”, ul. Próchnika 7, 1 piętro Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj Zadanie „Prowadzenie działań zmierzających do prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

2022-08-08

SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza na szkolenie „Nowoczesne zarządzanie wolontariatem”, które odbędzie się w dniach 21 – 22 września 2022 r. (środa-czwartek) w Łodzi. Szkolenie realizowane jest dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Na szkolenie zapraszamy liderów, koordynatorów organizacji i instytucji, zainteresowanych prowadzeniem programów wolontaryjnych i współpracą z wolontariuszami na terenie Łodzi. Szkolenie ma na celu w pełni wykorzystać potencjał koordynatorów pracy wolontaryjnej, wyposażyć ich w dodatkową wiedzę, podnosić efektywność poprzez rozwój umiejętności zarządzania innymi. Warsztat inspiruje do rozwoju programów wolontaryjnych w organizacji oraz do budowania postawy profesjonalnego i zaangażowanego menadżera wolontariatu. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: Posiadali wiedzę na temat głównych aktów prawnych we współpracy z wolontariuszami Wiedzieli gdzie i, jak rekrutować i pozyskiwać wolontariuszy Znali sposoby planowania i wdrażania programu wolontaryjnego Umieli wyznaczać cele i zakresy zadań wolontariuszom Potrafili rozpoznać pobudki wolontariuszy i wiedzieli, jak ich motywować CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ Szkolenie trwać będzie 12 godzin i zaplanowane jest w dwudniowej sesji w dniach 21 – 22 września 2022 r. (środa-czwartek), w godz. 9.00-15.00. Zajęcia odbędą się w siedzibie Fabryki Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10 w Łodzi. WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online dostępnego tutaj Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo. W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących działania na terenie Łodzi. Szczegółowy opis szkolenia w pliku do pobrania program szkolenia dla koordynatorów wolontariatu   Szkolenie realizowane jest w ramach zadania „Przeprowadzenie działań zmierzających do prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu ” dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

2022-07-25

STAŻE ROZWOJOWE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, w szczególności koordynatorów wolontariatu z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w stażu rozwojowym, który pomoże rozwinąć kompetencje w zakresie organizowania i koordynowania wolontariatem. Spotkania te są dedykowane osobom, które mają wiedzę teoretyczną dotyczącą koordynowania wolontariatem (np. przeszli szkolenie dla koordynatorów), ale niewielkie doświadczenie i potrzebują praktycznego wsparcia, inspiracji, zweryfikowania wiedzy i dostosowanie jej do potrzeb swojej organizacji. Staż odbywa się pod okiem doświadczonych koordynatorów z wybranych placówek. Udział w stażu zakłada: spotkania grupowe z opiekunem stażu (2 spotkania po 1h), spotkania grupowe – mentoring z doświadczonymi koordynatorami wolontariatu (2 spotkania po 2h), spotkania grupowe z psychologiem (2 spotkania po 2 h), spotkania indywidualne lub grupowe z mentorem w wybranych placówkach (3 spotkania po 2h). Staż obejmuje 15 godzin. Aby zachować środki ostrożności, będzie odbywał się on, zarówno w formie on-line, jak i stacjonarnie (wszystko zostanie uzgodnione na pierwsze spotkaniu). Program stażu: 1. Spotkania z opiekunem (2 spotkania po 1 h), obejmujące zagadnienia: dokumentacja (umowa, karta pracy wolontariusza, regulaminy), diagnoza potrzeb, wymiana doświadczeń. 2. Mentoring (2 spotkania po 2h), obejmujący zagadnienia: istota wolontariatu długoterminowego, motywacja i komunikacja z wolontariuszami. 3. Spotkania z psychologiem (2 spotkania po 2h), obejmujące zagadnienia: „Wędka, nie ryba” – jak nie wyręczać wolontariuszy i mądrze ich wspierać, ” Po co mi to?” – wypalenie wolontariusza, stres, trudne pytania. 4. Spotkania indywidualne (3 spotkania po 2h), obejmujące zagadnienia:  spotkanie w wybranych placówkach (po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem stażu i mentorem w placówce). Warunkiem udziału w stażach rozwojowych jest rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dn. 30.09.2022 r., dostępnego tutaj Ze względu na limit miejsc, o udziale w stażach rozwojowych decyduje kolejność zgłoszeń! Spotkanie inauguracyjne zaplanowane jest w dn. 06.10.2022 r. Terminy kolejnych spotkań będą ustalane indywidualnie z uczestnikami na pierwszym spotkaniu. W razie pytań, prosimy o kontakt z opiekunem staży rozwojowych, p. Pauliną Szatan, e-mail: paulina@centerko.org Paulina Szatan – pedagog specjalny ze specjalizacją resocjalizacji i profilaktyka społeczna. Kierownik Biura Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej w latach 2019-2022, koordynatorka wolontariatu hospicyjnego w latach 2009-2013, animatorka zajęć w Domu Seniora, od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi.   Staże rozwijające dla koordynatorów dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

2022-07-18

BONY EDUKACYJNE DLA WOLONTARIUSZY [EDYCJA 2022]

Jesteś aktywnym wolontariuszem działającym w instytucji lub organizacji? Szukasz inspiracji? Pragniesz dalej się rozwijać, ale brakuje Ci środków i narzędzi? Mamy coś dla Ciebie!!! Bony edukacyjne!!!! Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” ogłasza konkurs na bony edukacyjne w woj. łódzkim, w ramach którego sfinansuje min. 7 celów edukacyjnych zgłoszonych przez wolontariuszy. Kto może wziąć udział w konkursie? Indywidualni wolontariusze lub zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 wolontariuszy z wyznaczonym, pełnoletnim liderem, którzy w okresie 18.07.-26.08.2022 r. prześlą na adres e-mailowy: kontakt@centerko.org swoją koncepcję wykorzystania bonu edukacyjnego za pośrednictwem załączonego Formularza wniosku konkursowego „Bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności”. Cele edukacyjne zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie do 1000 zł. Jakie pomysły zostaną dofinansowane? W ramach bonów edukacyjnych wsparte zostaną najciekawsze cele edukacyjne, umożliwiające rozwój pasji i zainteresowań, podwyższenie kompetencji oraz wypełnienie nową energią do działań społecznych indywidualnych wolontariuszy lub zespołów wolontariuszy. Mogą to być szkolenia, kursy, seminaria, książki, pomoce dydaktyczne lub inne formy edukacyjne. Co należy zrobić? zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu; zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności”; zgłosić swój pomysł wykorzystania bonu za pośrednictwem Formularza wniosku konkursowego „Bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności” do dn. 26.08.2022 r. drogą mailową: kontakt@centerko.org w tytule wiadomości wpisując „Bony edukacyjne”; skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z przedstawicielem Operatora konkursu, p. Mariuszem Kołodziejskim (mariusz@centerko.org). REALIZOWAĆ CEL EDUKACYJNY I CIESZYĆ SIĘ EFEKTAMI!!!! Załączniki do pobrania: Regulamin bonów edukacyjnych Formularz konkursowy bonów edukacyjnych Formularz konkursowy bonów edukacyjnych.doc Bony edukacyjne dla wolontariuszy dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

2022-07-11

SZKOLENIE WOLONTARIUSZY LAST MINUTE!

Wolontariuszu, przegapiłeś szkolenia???? Nic straconego, mamy dla Ciebie opcję last minute!!! Już 23. lipca zorganizujemy dodatkowe warsztaty, podczas których dowiesz się, jak zacząć swoją przygodę z wolontariatem, aby była przyjemna, bezpieczna i dawała Ci maksimum satysfakcji!!! Podczas szkolenia omówimy następujące zagadnienia: podstawowe informacje o wolontariacie w prawie potencjał i rozwój wolontariusza współpraca z koordynatorem wolontariatu praca w zespole podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystko będzie miało charakter otwartej dyskusji z elementami warsztatowymi, ćwiczeniami szkoleniowymi, grami integracyjnymi i pracą w grupach. Szkolenie będzie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia „Pomost” przy ul. Próchnika 7 (I piętro, wejście z bramy, domofon CENTERKO) i będzie trwało 3 godziny (z przerwą kawową). Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie drogą mailową lub sms. Prowadzenie: Aleksandra Łuczak – koordynatorka wolontariatu, animatorka, fundraiserka, szkoleniowiec, wychowawczyni kolonijna, organizatorka akcji społecznych. Certyfikowana trenerka szkoleń Programu „Korpus Solidarności”. W razie pytań, służymy pomocą: kontakt@centerko.org

2022-07-06

WAKACYJNE WIZYTY STUDYJNE

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” serdecznie zaprasza na wizyty studyjne, podczas których odwiedzimy wspaniałe miejsca i przyjrzymy się działaniom wolontariuszy w różnych obszarach. Koordynatorzy opowiedzą nam, jak wygląda pomoc od podszewki. Będzie to wspaniała okazja do nawiązania współpracy i podjęcia wolontariatu 🙂 Czekają na Was trzy wizyty. Można zapisać się na dowolną liczbę spotkań: 1. Zupa na Pietrynie – Stowarzyszenie Missio Quotidiana: 17. lipca, godz. 11.00 Zupa na Pietrynie to spotkania przy ciepłym posiłku z osobami w kryzysie bezdomności. Co tydzień wolontariusze dzielą się z potrzebującymi nie tylko pakietami z żywnością, ale też uśmiechem, czasem i dobrym słowem. Podczas wizyty pomożemy przy spotkaniu Zupy. Do wyboru będą następujące zadania: przygotowanie posiłku, wydawanie pakietów, sprzątanie. 2. Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach: 26. lipca, godz. 12.00 Podczas wizyty dowiemy się, jak wygląda praca ze zwierzętami i pomoc czworonogom, zostaniemy oprowadzeni po terenie. Posłuchamy na czym polega wolontariat w schronisku i, w jaki sposób można się włączyć. 3. Zielone Wzgórze – Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny: 30. lipca, godz. 12.00 Fundacja zajmuje się pomocą psychologiczną, prowadzi treningi umiejętności rodzicielskich, arteterapię, warsztaty rozwojowe, grupy wsparcia. Udamy się na obchody 10-tych urodzin Fundacji – odwiedzimy urocze miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Łagiewnickiego, poznamy zespół, wolontariuszy i przyjaciół Fundacji. Wszystkie informacje organizacyjne zostaną przesłane mailowo do osób zgłoszonych przez formularz. Możliwy zwrot kosztów przejazdu (bilety komunikacji miejskiej). Organizatorka wizyt: Aleksandra Łuczak, e-mail: ola@centerko.org UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w cyklu wizyt studyjnych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj oraz rejestracja na platformie Korpus Solidarności w Systemie Obsługi Wolontariatu. W przypadku kłopotów z rejestracją w Systemie, kontaktujcie się z organizatorką. Wizyty studyjne dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.