2022-05-30

Projekt w Czersku !!!

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku z siedzibą w Słupsku, ul. Al. H. Sienkiewicza 7/25 jako Partner GMINY CZERSK, ul. Kościuszki 27 realizują projekt pt: „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH, SENIORÓW, OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ RODZIN NA TERENIE MIASTA CZERSK” Projekt ukierunkowany jest na zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niesamodzielnych (osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające opieki) i ich opiekunów oraz rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej z obszaru objętego rewitalizacją. Całościowa pomoc ukierunkowana będzie na proces prewencji instytucjonalizacji osób niesamodzielnych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych tak, by mogły pozostać w środowisku lokalnym. Zostanie utworzone Centrum "Reaktywacja". W ramach Centrum powstanie placówka wsparcia dziennego - usługa społeczna skierowana będzie do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej. Wsparcie polegać będzie przede wszystkim na prewencji w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Punkt opieki dziennej - usługa społeczna skierowana do osób niesamodzielnych poprzez objęcie ich usługami opiekuńczymi i asystenckimi, miejsce pobytu czasowego. Efektem projektu będzie zwiększenie zakresu, podniesienie jakości dotychczasowych i prowadzenie nowych usług społecznych. Cel główny: objęcie wsparciem osób niesamodzielnych i rodzin dysfunkcyjnych z obszaru Czerska objętego rewitalizacją. Cele szczegółowe: podniesienie jakości usług społecznych, aktywizacja opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, pobudzenie zaangażowania całej rodziny w procesie opieki nad osobą zależną, wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w procesie wychowania. Działania: powołanie do życia placówki wsparcia dziennego oraz punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, uruchomienie wsparcia-doradztwa względem opiekunów osób niesamodzielnych oraz rodziców dzieci, rozwój usługi społecznej – asystenta osoby niepełnosprawnej. Wartość projektu: 1 575 864,00 Wkład UE: 1 497 070,80 Budżet państwa: 157 586,40

2020-07-14

Korpusiaki sprzątają Pomorze

Już trzeci raz zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego miasta i okolic. "Korpusiaki sprzatają pomorze" to świetny pomysł na aktywne spędzenie np. popołudnia robiąc coś pożytecznego i... wyglądając dobrze podczas robienia tego! Po prostu wybierając się na spacer weź ze sobą worek do kieszeni  i jeśli zauważysz jakieś śmieci w okolicy której spacerujesz - włóż je do worka, zrób sobie selfie (koniecznie z workiem !) i umieś zdjęcie z hasztagiem #wezworkdolasu na Facebooka!   Dlaczego akcja tak się nazywa ? Nawiązuje to do wolontariuszy  Korpusu Solidarności który jest propozycją dla wszystkich zainteresowanych wolontariatem długoterminowym, miejscem gdzie Wolontariusze i organizacje ich szukające mogą się tylko się odnaleźć, ale i pogłębić swoją wiedzę o wolontariacie. Więcej dowiesz się tu  

2020-03-16

Do pobrania – plakat na sąsiędzkiej pomocy

  Jest to plakat który każdy może sobie pobrać i wydrukować. Pomagajmy sobie.!!! plakat  

2019-06-12

Rajd pieszy już jutro!

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Słupska, wolontariuszy i sympatyków wolontariatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, uczniów słupskich szkół do uczestnictwa w Rajdzie pieszym wolontariuszy i sympatyków wolontariatu, który odbędzie się 13 czerwca br. Zbiórka uczestników zaplanowana jest na Pl. Zwycięstwa (przy pomniku Żołnierza Polskiego) o 10.00. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w grze ulicznej ( z wątkami kryminalnymi) oraz na ognisko z poczęstunkiem w Leśnym Kocie. Wolontariusze przygotowali wiele atrakcji, gier i zabaw oraz pamiątkowe dyplomy i przypinki. Serdecznie zapraszamy!

2019-03-14

Zapraszamy na seminarum

Szanowni Państwo, Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku zaprasza wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie pt.: „Wolontariackie Inicjatywy Obywatelskie”. Projekt oferuje cykl czterech seminariów wymiany doświadczeń dla koordynatorów wolontariatu/opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariusza a także zajęcia edukacyjne nt. wolontariatu dla wolontariuszy. Pierwsze seminarium odbędzie się w dniu 18 marca br. (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 14:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Tematyka I seminarium: 1. Zgłoszenie zapotrzebowania na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach, ngo, instytucjach - 2h - nieodpłatnie dla wolontariuszy. 2. Aspekty prawne wolontariatu - ubezpieczenia, porozumienia wolontariackie (czym są, kto je zawiera, co powinno zostać zapisane), prawa i obowiązki Wolontariuszy i Korzystających, ewidencja czasu pracy wolontariusza (m.in karty aktywności), regulamin Klubu Wolontariusza. 3. Dyskusja nt. aktualnych sytuacji w Klubach Wolontariusza, ogłoszenie o Konkursie dla Wolontariuszy ze Słupska na realizację Młodzieżowej Inicjatywy Obywatelskiej. Proszę o wcześniejsze potwierdzenie obecności wysyłając wypełniony formularz(formularz zgłoszeniowy) na adres slupsk@wolontariat.org.pl lub ewakosiedowska5@wp.pl Jeżeli mają Państwo pytania proszę o kontakt telefoniczny pod nowym numerem do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku- 514 094 942 lub do mnie bezpośrednio pod nr 733-639-580. Pozdrawiam, Ewa Kosiedowska Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku Al. Sienkiewicza 7/25 76-200 Słupsk Pozostałe seminaria będą dotyczyły następujących tematów: 1. Jak pracować z ochotnikami – przykłady dobrych praktyk i realizacji inicjatyw wolontarystycznych 2. Pisanie projektów – pozyskiwanie małych grantów na prowadzenie działań na rzecz lokalnych społeczności ( + źródła finansowe). 3. Komunikacja, zarządzanie i współpraca- praktyczny poradnik koordynatora wolontariatu.

2018-12-21

Gala Wolontariatu 2018

14 grudnia w Słupskim Ośrodku Kultury przy ul. Braci Gierymskich 1 odbyła sie Gala Wolontariatu zorganizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku. Była to okazja by podziękować wszystkim Wolontariuszom ze Słupska i okolic za ich pracę przez cały rok. Wręczyliśmy również dyplomy Klubom Wolontariusza w podziękowaniu za ich działalność i inicjatywy, które zrealizowali w 2018r. Po raz pierwszy postanowiliśmy uhonorować Koordynatorów Wolontariatu, których zaangażowanie umożliwaia zwiększanie z roku na rok skali działań Wolontariuszy w rejonie Słupska i okolic. Na spokanie przybyło ponad 200 gości, między innymi zastępczyni Prezydenta Słupska MartaMakuch i Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. organizacji pozarządowych Beata Macedońska. Uroczystość uświetnił występ zespołu "NO CO PUKA". Po koncerie wszyscy uczestnicy mogli liczyć na poczęstunek.   Zapraszamy za rok!!   Impreza zostałą zoorganizowana ze przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku w ramach projektów: "Słupska Sieć Wolontariuszy - Gala Wolontariatu 2018", współfinansowanego ze środków Miasta Słupska oraz "W Sieci Wolontariatu - aktywny powiat", współfinansowanego ze środków Powiatu słupskiego. Zapraszamy do galerii      

2018-12-03

Uroczystość Gala Wolontariatu 2018-zapraszamy!

Drodzy Wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu, opiekunowie (Szkolnych) Klubów Wolontariusza oraz wszyscy sympatycy wolontariatu! Zapraszamy wszystkich Was bardzo serdecznie na uroczystą Galę Wolontariatu, która odbędzie się 14 grudnia br. (piątek) o 17.00 w Słupskim Ośrodku Kultury przy ul. Braci Gierymskich 1 w Słupsku. Chcemy podziękować Wam za zaangażowanie, całoroczną działalność na rzecz potrzebujących, okazane wsparcie i piękną postawę. Jeżeli Wasi podopieczni chcieliby wspólnie z nami świętować ten dzień - jak najbardziej również zapraszamy! W trakcie uroczystości przekażemy nagrody, upominki i dyplomy dla Klubów Wolontariusza oraz ochotników, którzy zostali nam wskazani przez koordynatorów wolontariatu. Jak co roku będziemy zapraszać na scenę jedną osobę, która odbierze cały pakiet dla swojej grupy - już dziś możecie ustalać, kto będzie delegowany po odbiór upomików:) Po części oficjalnej, zaprosimy na występ artystyczny zespołu "NO CO PUKA", a następnie na bankiet i rozmowy w kuluarach. Gala Wolontariatu 2018 realizowana jest w ramach projektów: „Słupska Sieć Wolontariuszy – Gala Wolontariatu 2018”  współfinansowanego ze środków Miasta Słupska i Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku „W Sieci Wolontariatu – aktywny powiat” współfinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Słupsku  i Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku.  

2018-11-11

Gala Wolontariatu 2018!

  Drodzy Wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu, opiekunowie Klubów Wolontariusza, to już niedługo! Kolejna Gala Wolontariatu przed nami - w pierwszej połowie grudnia spotkamy się, jak co roku, aby podziękować wszystkim ochotnikom za szerzenie pięknej idei wolontariatu i pracę na rzecz osób/podmiotów, które tego wsparcia potrzebują. My też potrzebujemy Waszej pomocy! Tym razem abyśmy wiedzieli, kogo mamy nagrodzić:) Dlatego bardzo prosimy aby do 23 listopada br. na adres nika.rapacewicz@interia.eu przesłać pełną nazwę Klubu Wolontariusza (lub Koła Wolontariatu) wraz z imionami i nazwiskami wolontariuszy, którzy powinni zostać wyróznieni podczas Gali Wolontariatu 2018. To Wy sami najlepiej wiecie, kto z Was najbardziej angażował się w 2018 roku,albo kogo warto zmotywować takim wyróżnieniem. Może to być 1-2 nazwiska, a może być i 20 - to Wasze święto, my jesteśmy tu od organizacji uroczystości:) Zgłaszać można Kluby i Wolontariuszy ze Słupska oraz powiatu słupskiego. W razie pytań proszę o kontakt mailowo (adres powyższy) lub telefonicznie pod nr 605 170 365 (najlepiej po gdzinie 15.30).   Czekamy na Wasze listy:)   Gala Wolontariatu 2018 realizowana jest w ramach projektów: "Słupska Sieć Wolontariuszy - Gala Wolontariatu 2018"  współfinansowanego ze środków Miasta Słupska i Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku "W Sieci Wolontariatu - aktywny powiat" współfinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Słupsku  i Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku.  

2018-10-19

Równać szanse

Informujemy o trwającym naborze projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse –  w nim organizacje pozarządowe, w tym OSP, a także domy kultury oraz biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Nabór wniosków trwa do 25 października br., a same projekty będą realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku.   Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.   Celem konkursu jest wsparcie różnorodnych projektów, w których młodzież poprzez aktywne działania będzie rozwijać swoje umiejętności społeczne, swoje pasje i zainteresowania. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to w większym stopniu niż się im wydaje. Niech młodzi z małych miejscowości poczują się ważni i zauważeni, ich życie może zależeć od nich samych i do tego może być pasjonujące! Na stronie internetowej rownacszanse.pl znajdują się opisy dotychczas dotowanych projektów.   Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tyś. mieszkańców).   W Regionalnym Konkursie Grantowym można ubiegać się o dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2018 r. a 31.08.2018 r.   O dotację mogą ubiegać się organizację z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców: - powiatowe, miejskie i gminne biblioteki - miejskie i gminne domy kultury - organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów) - Ochotnicze Straże Pożarne - nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.   Najważniejsze terminy: 25.10.2018 r.- zakończenie naboru wniosków o godzinie 12-tej w południe 10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu.     Regionalny Konkurs Grantowy jest organizowany we współpracy z czterema Regionalnymi Partnerami Programu „Równać Szanse”: - Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach działa w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz lubuskim www.stowarzyszenieswiatowid.pl   Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej programu www.rownacszanse.pl.  

2018-08-29

Rajd pieszy wolontariuszy i sympatyków wolontariatu

Cała zabawa za nami - relacja i galeria zdjęć na naszym profilu Facebook. Zapraszamy za rok!!