STAŻE ROZWOJOWE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

2022-07-25
Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, w szczególności koordynatorów wolontariatu z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w stażu rozwojowym, który pomoże rozwinąć kompetencje w zakresie organizowania i koordynowania wolontariatem.

Spotkania te są dedykowane osobom, które mają wiedzę teoretyczną dotyczącą koordynowania wolontariatem (np. przeszli szkolenie dla koordynatorów), ale niewielkie doświadczenie i potrzebują praktycznego wsparcia, inspiracji, zweryfikowania wiedzy i dostosowanie jej do potrzeb swojej organizacji.

Staż odbywa się pod okiem doświadczonych koordynatorów z wybranych placówek. Udział w stażu zakłada:

 • spotkania grupowe z opiekunem stażu (2 spotkania po 1h),
 • spotkania grupowe – mentoring z doświadczonymi koordynatorami wolontariatu (2 spotkania po 2h),
 • spotkania grupowe z psychologiem (2 spotkania po 2 h),
 • spotkania indywidualne lub grupowe z mentorem w wybranych placówkach (3 spotkania po 2h).

Staż obejmuje 15 godzin. Aby zachować środki ostrożności, będzie odbywał się on, zarówno w formie on-line, jak i stacjonarnie (wszystko zostanie uzgodnione na pierwsze spotkaniu).

Program stażu:

1. Spotkania z opiekunem (2 spotkania po 1 h), obejmujące zagadnienia:

 • dokumentacja (umowa, karta pracy wolontariusza, regulaminy),
 • diagnoza potrzeb, wymiana doświadczeń.

2. Mentoring (2 spotkania po 2h), obejmujący zagadnienia:

 • istota wolontariatu długoterminowego,
 • motywacja i komunikacja z wolontariuszami.

3. Spotkania z psychologiem (2 spotkania po 2h), obejmujące zagadnienia:

 • „Wędka, nie ryba” – jak nie wyręczać wolontariuszy i mądrze ich wspierać,
 • ” Po co mi to?” – wypalenie wolontariusza, stres, trudne pytania.

4. Spotkania indywidualne (3 spotkania po 2h), obejmujące zagadnienia:

 •  spotkanie w wybranych placówkach (po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem stażu i mentorem w placówce).

Warunkiem udziału w stażach rozwojowych jest rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dn. 30.09.2022 r., dostępnego tutaj

Ze względu na limit miejsc, o udziale w stażach rozwojowych decyduje kolejność zgłoszeń!

Spotkanie inauguracyjne zaplanowane jest w dn. 06.10.2022 r.

Terminy kolejnych spotkań będą ustalane indywidualnie z uczestnikami na pierwszym spotkaniu.

W razie pytań, prosimy o kontakt z opiekunem staży rozwojowych, p. Pauliną Szatan, e-mail: paulina@centerko.org

Paulina Szatan – pedagog specjalny ze specjalizacją resocjalizacji i profilaktyka społeczna. Kierownik Biura Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej w latach 2019-2022, koordynatorka wolontariatu hospicyjnego w latach 2009-2013, animatorka zajęć w Domu Seniora, od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi.

 

Staże rozwijające dla koordynatorów dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.