SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

2022-08-08
Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza na szkolenie „Nowoczesne zarządzanie wolontariatem”, które odbędzie się w dniach 21 – 22 września 2022 r. (środa-czwartek) w Łodzi. Szkolenie realizowane jest dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Na szkolenie zapraszamy liderów, koordynatorów organizacji i instytucji, zainteresowanych prowadzeniem programów wolontaryjnych i współpracą z wolontariuszami na terenie Łodzi.

Szkolenie ma na celu w pełni wykorzystać potencjał koordynatorów pracy wolontaryjnej, wyposażyć ich w dodatkową wiedzę, podnosić efektywność poprzez rozwój umiejętności zarządzania innymi. Warsztat inspiruje do rozwoju programów wolontaryjnych w organizacji oraz do budowania postawy profesjonalnego i zaangażowanego menadżera wolontariatu.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • Posiadali wiedzę na temat głównych aktów prawnych we współpracy z wolontariuszami
  • Wiedzieli gdzie i, jak rekrutować i pozyskiwać wolontariuszy
  • Znali sposoby planowania i wdrażania programu wolontaryjnego
  • Umieli wyznaczać cele i zakresy zadań wolontariuszom
  • Potrafili rozpoznać pobudki wolontariuszy i wiedzieli, jak ich motywować

CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ

Szkolenie trwać będzie 12 godzin i zaplanowane jest w dwudniowej sesji w dniach 21 – 22 września 2022 r. (środa-czwartek), w godz. 9.00-15.00. Zajęcia odbędą się w siedzibie Fabryki Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10 w Łodzi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online dostępnego tutaj

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących działania na terenie Łodzi.

Szczegółowy opis szkolenia w pliku do pobrania

program szkolenia dla koordynatorów wolontariatu

 

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania „Przeprowadzenie działań zmierzających do prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu ” dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.