Flash się spsuł... :(

Aktualności

Wolontariat w Polsce

Mapa wolontariatu

Wybierz swój region, żeby odnaleźć najbliższe Centra Wolontariatu.

Możesz się także skontaktować z najbliższym Regionalnym Centrum Wolontariatu należącym do Sieci poprzez bezpłatną infolinię

0-800 300 594

Pozycja ostatnio dodana do Biblioteki Wolontariatu

Pośrednictwo w sieci

Możesz skorzystać z internetowego pośrednictwa wolontariatu. W ten sposób znajdziesz ciekawy wolontariat lub zamieścisz oferte dla wolontariuszy.

Więcej informacji o portalach pośredniczących w wolontariacie znajdziesz w zakładce Internetowe pośrednictwo wolontariatu.