Czas trwania wolontariatu

Na pewno zadajesz sobie pytanie: kto właściwie jest wolontariuszem, czy ten, kto pomaga od czasu do czasu w różnego rodzaju akcjach, czy ten, kto systematycznie np. raz w tygodniu pomaga wybranej placówce? Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj zajęcia nazywamy wolontariatem, a różnią się one tylko czasem wykonywanej pracy.

Możesz zdecydować się na wolontariat długoterminowy, wtedy twoje działania mogą trwać nawet kilka miesięcy, a rodzaje wykonywanych obowiązków mogę płynnie zmieniać się wraz z działaniami podmiotu, w którym działasz.

Możesz także zdecydować się na wolontariat krótkoterminowy (akcyjny), a Twoja pomoc będzie potrzebna tylko przez kilka dni lub nawet kilka godzin – na przykład w trakcie realizacji festynu, zbiórki publicznej, wydarzenia sportowego czy konferencji.

Możliwe są tez inne rodzaje wolontariatu. Na przykład ze względu na liczbę osób zaangażowanych w konkretne działanie wyróżniamy wolontariat indywidualny – w którym wolontariusz samodzielnie realizuje swoje zadania i grupowy – gdzie do realizacji jednego działania potrzebny jest cały zespół wolontariuszy.

Przed podjęciem wolontariatu warto zastanowić się, czy łatwiej pracuje Ci się indywidualnie czy zespołowo, czy aktualnie masz czas na podjęcie długoterminowego wolontariatu, czy raczej ze względu na mnóstwo innych zajęć, lepiej byłoby podjąć wolontariat krótkoterminowy, akcyjny. Wybór należy do Ciebie.