Jak przystąpić do sieci

Po pierwsze musimy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań: dlaczego chcemy stworzyć Centrum Wolontariatu? Co chcemy przez to osiągnąć? Ile czasu i pracy jesteśmy w stanie na to poświęcić? Kto i jak będzie finansował działania Centrum? Po drugie musimy zbudować wizerunek własnej organizacji w nowym obszarze działalności, a także promować ideę – organizować spotkania, seminaria, imprezy okolicznościowe promujące rozpoczęcie działalności nowego Centrum.

Etapy przystąpienia do sieci

Etap I

Początkowo zainteresowana organizacja bądź instytucja nawiązuje kontakt i podejmuje współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu (członkiem Sieci). Kandydat zapoznany zostaje z zasadami i warunkami utworzenia Centrum Wolontariatu. Prezydium Sieci wskazuje właściwego mentora  czyli Regionalne Centrum Wolontariatu, które przygotowuje kandydata do przystąpienia do Sieci. W tym czasie należy skierować do Regionalnego Centrum Wolontariatu „List intencyjny”, który informuje o gotowości przystąpienia do Sieci.

Etap II

Kolejnym etapem jest tzw. „inkubator”. W tym czasie kandydat ma za zadanie dojść w swoim działaniu do realizacji standardów funkcjonowania Centrum Wolontariatu. Współpraca z mentorem, który pomaga im wypełniać ww. zadania trwa ok. 6 miesięcy. Mentor zobowiązany jest do pomocy, wsparcia merytorycznego, czy przeprowadzenia szkoleń dla pierwszych grup wolontariuszy oraz koordynatorów.  W tym czasie może korzystać z wypracowanych przez Sieć materiałów.

Etap III

Na ostatni etap składa się przyjęcie kandydata (CW) przez Regionalne Centrum Wolontariatu do Sieci i podpisanie Umowy o Współdziałaniu. Od tej chwili „nowe” Centrum ma prawo i jednocześnie zobowiązane jest do firmowania swojego działania  logo  Sieci „łapką – słoneczkiem”. Regionalne Centrum Wolontariatu informuje o Radę Sieci o przyjęciu do Sieci nowe centrum wolontariatu.