Cykl współpracy z wolontariuszami

Proces organizowania wolontariatu można porównać do cyklu opisującego poszczególne etapy angażowania wolontariusza od jego rekrutacji, aż do zakończenia współpracy. W każdym przypadku cykl wygląda podobnie, niezależnie od tego jak duża jest organizacja i ilu wolontariuszy angażuje. Cykl wolontariatu jest podobny w swojej konstrukcji do cyklu zarządzania projektem. Został opracowany jako metoda, dzięki której można zarówno dobrze zarządzać rozwojem wolontariusza w organizacji, jak i przygotować organizację do efektywnej pracy z wolontariuszami.

Cykl, w swojej najprostszej formie można pokazać jako 6 następujących po sobie faz:

cykl-wspolpracy

Realizacja każdej z faz pozwoli płynnie przejść do następnej. Niedociągnięcia, które mogą się pojawić w trakcie realizacji cyklu wpływają na efekty realizacji wolontariatu. Ciężko na przykład pozyskać wolontariuszy, jeśli nie została przeprowadzona właściwa promocja, a bez dobrze

Cykl współpracy został opracowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Szczegółowy opis wdrażania Cyklu w pracy organizacji znajduje się w publikacji Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami