Certyfikacja: Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

dobrywolontariat

Począwszy od roku 2013  Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu podjęły współpracę partnerską przy programie Dobry Wolontariat, w ramach którego przyznawane są certyfikaty Organizacjom i Instytucjom Przyjaznym Wolontariuszom.

W  ramach programu stworzone zostało nowatorskie narzędzie internetowe, dzięki któremu organizatorzy wolontariatu mogą sami ocenić jakość swojej współpracy z wolontariuszami. Przygotowana została także metodologia cyklu współpracy z wolontariuszem, dzięki której w łatwy i przystępny sposób można zbudować wolontariat w organizacji lub instytucji.

Sieć Centrów Wolontariatu podjęła się roli operatora programu w wybranych regionach Polski. Do zadań operatorów regionalnych należy czuwanie nad przestrzeganiem standardów Dobrego Wolontariatu oraz przyznawanie tytułu Organizacji lub Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom.

Proces certyfikacji

Aby przystąpić do procesu certyfikacji organizacja lub instytucja musi wypełnić test znajdujący się na stronie www.dobrywolontariat.pl, podsumowujący jej dotychczasowa współpracę z wolontariuszami. Test automatycznie weryfikuje, czy organizacja spełnia podstawowe kryteria współpracy opisane w programie.

Spełnienie kryteriów przyjazności

Po wypełnieniu testu i spełnieniu kryteriów przyjazności, organizacja przesyła swoje zgłoszenie do moderatora portalu. Moderator sprawdza zgłoszenie pod względem formalnym. Jeśli informacje podane w formularzu są poprawne, organizacja/instytucja zostaje umieszczona na liście „przyjaznych”. Na liście (obok nazwy organizacji/instytucji) widnieje logotyp programu dobry wolontariat w kolorze szarym oznaczający status oczekiwania na weryfikację eksperta.

Wizyta eksperta

W terminie do trzech miesięcy od wypełnienia zgłoszenia, z organizacją skontaktuje się ekspert programu. Ekspert dokona weryfikacji informacji podanych w formularzu przez osobę, która zgłosiła organizację do uzyskania certyfikatu. Ekspert oceni też stopień przestrzegania zasad certyfikatu „dobry wolontariat”. Ekspert ma prawo do kontaktów z obecnymi i byłymi wolontariuszami i obserwacji organizacji. Po spotkaniu z organizacją ekspert przekazuje swoje uwagi operatorowi programu. Operator podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu „dobry wolontariat”.

Co daje certyfikacja

Certyfikat potwierdza wysoką jakość wolontariatu w organizacji lub instytucji. Buduje także prestiż organizacji, zarówno wśród innych podmiotów jak i wśród wolontariuszy. Certyfikat jest także drogowskazem dla wolontariuszy pokazującym, że certyfikowany podmiot jest dobrze przygotowany do współpracy i potrafi dobrze zarządzać ich pracą.