Standardy Sieci

Rada Sieci opracowała zbiór standardów określających funkcjonowanie Regionalnych Centrów Wolontariatu,  Centrów Wolontariatu oraz zasady wzajemnej współpracy

Celem tego dokumentujest przede wszystkim określenie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami Sieci Centrów Wolontariatu, a takze zdefiniowanie podstawowych obszarów działania Centrum Wolontariatu. Chcemy aby dzięki temu każda z organizacji będąca członkiem Sieci oferowała ten sam zakres usług, charakteryzowała się profesjonalnym podejściem do każdego klienta.

Wierzymy, że dzięki precyzyjnie określonym warunkom współpracy i obowiązkom wynikającym ze standardów kształtować będziemy odpowiednie warunki do współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami indywidualnymi i wolontariuszami.

Każda nowa placówka zainteresowana stworzeniem w swoim mieście lub regionie Centrum Wolontariatu, a także chcąca przystąpić do Sieci Centrów Wolontariatu powinna przestrzegać wspomnianych standardów działań.

Standardy określają m.in.

  • komu Centra Wolontariatu udzielają pomocy
  • w jaki sposób pomoc ta jest zorganizowana
  • organizację pracy Centrum Wolontariatu
  • relacje pomiędzy poszczególnymi członkami Sieci CW
  • kto i w jaki sposób kieruje pracami Sieci CW
  • zasady tworzenia Centrum i przystąpienia do Sieci CW

Zainteresowanych zapraszamy do lektury dokumentów.

Jeśli chcielibyście podjąć się stworzenia Centrum Wolontariatu, prosimy o kontakt z Regionalnym Centrum Wolontariatu działającym w Twoim województwie.