Szkolenia

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu prowadzi szeroką działalność edukacyjną w zakresie wolontariatu. Poprzez szkolenia dostarczamy wiedzy w zakresie organizacji, zarządzania wolontariatem oraz rozwijania wolontariatu w konkretnych placówkach i środowiskach, m.in. w ośrodku pomocy społecznej, szkole, biznesie. Działania te skierowane są do tych, którzy planują efektywnie, systemowo zarządzać potencjałem wolontariuszy i zintegrować ich wokół istotnych spraw społecznych. Do udziału w szkoleniach zapraszamy koordynatorów programów, kadrę zarządzającą, pracowników oraz samych wolontariuszy.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, seminariów i wizyt studyjnych, przy zastosowaniu aktywnych metod nauczania. Współpracujemy z kadrą trenerów wykwalifikowaną w zakresie wolontariatu i tematów branżowych.

Oferta szkoleniowa

  • szkolenia dla koordynatorów wolontariatu – zarządzanie wolontariatem – szkolenie dotyczące rekrutacji wolontariuszy, skutecznego motywowania wolontariuszy, zarządzania wolontariatem i wolontariuszami, sprawnej komunikacji, zarządzania projektami wolontariackimi;
  • szkolenia dla wolontariuszy – wolontariat w pierwszych krokach – szkolenie dotyczące praw i obowiązków wolontariusza oraz odkrywania własnego potencjału do działań społecznych;
  • szkolenia szyte na miarę przygotowywane dla konkretnych organizacji i instytucji, zgodnie z potrzebami szkoleniowymi, wzmacniające kadrę i wolontariuszy, skupiające się na zgłoszonych potrzebach.

Informacje o szkoleniach

Jeśli poszukujesz odpowiednich szkoleń dla siebie lub dla swojej organizacji – skontaktuj się z najbliższym Centrum Wolontariatu.