SZKOLENIA DLA WOLONTARIUSZY I KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

2023-01-04
Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” serdecznie zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dla przyszłych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, zainteresowanych realizacją działań społecznych na obszarze terenów rewitalizowanych miasta Łodzi, w szczególności w Projektach 4, 7, 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Wolontariat to dziedzina zaangażowania społecznego, której podstawą jest relacja wolontariusza z placówką, na rzecz której wykonuje bezpłatne świadczenia. Aby, jednak, ta praca przebiegała w sposób bezpieczny, przemyślany i zorganizowany, wymaga odpowiedniego przygotowania. Pomocne są tu nasze szkolenia ….

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w charakterze wolontariusza – zgłoś się na podstawowe szkolenie dla przyszłych wolontariuszy!!!

Zakres tematyczny szkolenia dla wolontariuszy:

 • podstawowe informacje o wolontariacie w prawie
 • potencjał i rozwój wolontariusza
 • motywacja, wartości, potrzeby wolontariusza
 • współpraca z koordynatorem wolontariatu
 • praca w zespole
 • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Spotkanie będzie miało charakter otwartej dyskusji z elementami warsztatowymi, ćwiczeniami szkoleniowymi, grami integracyjnymi i pracą w grupach.

Korzyści z udziału w szkoleniu – każdy uczestnik otrzyma:

 • wiedzę niezbędną do realizacji wolontariatu długoterminowego na rzecz wybranego Projektu *)
 • mnóstwo inspiracji do działań i nowe znajomości, które będzie mógł wykorzystać współpracując ze świetlicami, mieszkaniami chronionymi, czy instytucjami kultury
 • pakiet materiałów szkoleniowych oraz „paczkę wolontariusza”
 • pyszny poczęstunek
 • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • zaproszenie do udziału w szkoleniu profilowanym

*) wolontariusz po szkoleniu będzie mógł współpracować z placówkami zlokalizowanymi w obrębie wybranych Projektów:

 • Projekt 4 – obszar ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Starym Rynkiem, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r.
 • Projekt 7 – obszar ograniczony ulicami: Cmentarną, Ogrodową, Gdańską, Legionów
 • Projekt 8 – obszar ograniczony ulicami: Gdańską, Ogrodową, Zachodnią, Legionów

Prowadzenie:

Aleksandra Łuczak – koordynatorka wolontariatu, animatorka akcji społecznych, certyfikowana trenerka programu Korpus Solidarności, od 14 lat związana z organizacjami pozarządowymi. Zaangażowana w rozwój wolontariatu osób z niepełnosprawnościami i wzmacnianie kompetencji wolontariuszy. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu.

Terminy szkoleń:

 • 14.01.2023 r. (Projekt 4), godz. 10.00-13.00
 • 21.01.2023 r. (Projekt 7), godz. 10.00-13.00
 • 28.01.2023 r. (Projekt 8), godz. 10.00-13.00

Szkolenie będzie odbywało się stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia „Pomost” przy ul. Próchnika 7 (I piętro, wejście z bramy, domofon CENTERKO) i będzie trwało 3 godziny (z przerwą kawową).

Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dn. 12.01.2023 r., dostępnego tutaj

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie drogą mailową lub sms.

proszram szkolenia dla wolontariuszy

Uczestnicy I cz. szkolenia dla wolontariuszy zostaną skierowani na dedykowane szkolenia profilowane

Jeśli chcesz rozwijać w swojej placówce wolontariat i współpracować z wolontariuszami – zgłoś się na podstawowe szkolenie dla przyszłych koordynatorów wolontariatu!!!

Zakres tematyczny szkolenia dla koordynatorów wolontariatu:

 • regulacje prawne w zakresie organizacji wolontariatu w Polsce
 • narzędzia i metody organizacji pracy wolontariuszy
 • rola, prawa i obowiązki koordynatora wolontariatu
 • zasady i narzędzia komunikacji z wolontariuszami
 • zasady efektywnego zarządzania zespołem wolontariuszy oraz narzędzia motywowania i nagradzania wolontariuszy

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, angażujący uczestników w proces edukacyjny (prezentacja/wykład, dyskusja, wymiana doświadczeń, warsztat praktyczny, analiza przykładów, dobrych praktyk, itp.).

Korzyści z udziału w szkoleniach – każdy uczestnik otrzyma:

 • wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji koordynatora wolontariatu w ramach wybranego Projektu *)
 • praktyczne wskazówki i narzędzia pomocne w pracy koordynatora wolontariatu
 • pakiet materiałów szkoleniowych
 • pyszny poczęstunek
 • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • możliwość współpracy z przeszkolonymi wolontariuszami, dedykowanymi do danej funkcji społecznej

Prowadzenie:

Katarzyna Walczak – od 2003 roku koordynatorka wolontariatu, animatorka akcji społecznych i spotkań oraz szkoleń koordynatorów wolontariatu, trenerka szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, certyfikowana trenerka Programu Wolontariatu Długoterminowego „Korpus Solidarności”. Angażuje się w projekty i działania związane z promocją oraz organizacją wolontariatu, rozwojem organizacji pozarządowych.

Terminy szkoleń:

 • 06.02.2023 r. (Projekt 4), godz. 09.00-15.00
 • 13.02.2023 r. (Projekt 7), godz. 09.00-15.00
 • 15.02.2023 r. (Projekt 8), godz. 09.00-15.00

Szkolenie będzie odbywało się stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia „Pomost” przy ul. Próchnika 7 (I piętro, wejście z bramy, domofon CENTERKO) i będzie trwało 7 godzin (z przerwą kawową i obiadową).

Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dn. 02.02.2023 r., dostępnego tutaj

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie drogą mailową lub sms.

program szkolenia dla koordynatorów wolontariatu

W razie pytań nt. działań w ramach Wolontariatu w rewitalizacji, pomocą służą:

 • Mariusz Kołodziejski – organizator (mariusz@centerko.org)
 • Aleksandra Łuczak – główna koordynatorka wolontariatu (ola@centerko.org)

harmonogram III Etapu


Usługi polegające na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze wolontariatu wspomagającego oraz koordynacji działań pod kątem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji w szczególności w projektach 1, 4, 7, 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ) są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i realizowane w terminie 18.11.2021-18.12.2023 przez konsorcjum: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin „Pomost”, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”, Fundacja Strefa” oraz Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO na zlecenie Miasta Łodzi.

Działanie realizowane jest w ramach projektów: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” – WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 ; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” – WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17.