WOLONTARIAT OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE – SPOTKANIA UPOWSZECHNIAJĄCE

2024-03-11
Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Projekt „Aktywizacja osób chorujących psychicznie”, realizowany przez nas w latach 2021-2023, to innowacyjna metoda wspierania rozwoju osób żyjących z chorobą psychiczną lub z doświadczeniem kryzysu psychicznego poprzez wolontariat.

Wolontariat, zarówno jako zjawisko i narzędzie, wpływa na rozwijanie kompetencji społecznych, budowanie postawy empatii, podnoszenie kluczowych kompetencji miękkich. O ile popularność wolontariatu wśród osób zdrowych jest powszechna i wielowymiarowa, to w szczególnych okolicznościach, jakim jest doświadczenie choroby psychicznej, nie jest już tak oczywistą aktywnością.

Podczas naszej wieloletniej pracy nad angażowaniem osób chorujących w aktywność społeczną i obywatelską chcemy podzielić się naszą wiedzą o środowisku wolontariuszy, dobrymi praktykami , wskazówkami oraz metodami pracy gwarantującymi powodzenie. W procesie upowszechnienia stawiamy wartość synergii – wskazania zalet wsparcia systemowego i partnerskiego, użyteczności – praktyki wdrażania wolontariatu w środowiskach i placówkach pracujących w dziedzinie zdrowia psychicznego, uważności – właściwych technik doboru aktywności wolontariackich dostosowanych do stanu zdrowia.

Wiemy, gdyż sprawdziliśmy, że wolontariat odkrywa przed osobami chorującymi ogromne możliwości ciekawego, aktywnego spędzania czasu wśród innych, czynienia dobra dla świata, dzielenia się swoimi zainteresowaniami i uczenia w praktyce współpracy.

Wszystkich z Państwa, którzy chcecie poznać tajniki naszego przepisu na wolontariat zapraszamy na jedyne dwa unikatowe spotkania upowszechniające dla przedstawicieli pomiotów działających na rzecz zdrowia psychicznego oraz osób zainteresowanych naszymi rozwiązaniami , które odbędą się w dn. 04.04. i 11.04.2024 r. w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przy ul. Narutowicza 8/10.

Podczas nich dowiecie się:

  • jak przebiegał i na czym polegał projekt „Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat”?
  • dlaczego osoby chorujące chcą i mogą być wolontariuszami?
  • jakie są warunki prawne oraz zasady przygotowania placówki, organizacji na przyjęcie wolontariusza?
  • gdzie i, w jaki sposób warto angażować osoby chorujące lub w kryzysie psychicznym w wolontariat?
  • o co należy zadbać, aby współpraca była udana?
  • wpływ wolontariatu na samopoczucie, zdrowienie i życie społeczne osoby chorującej?
  • korzyści projektów wolontariackich dla organizacji, placówki?

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie do dn. 25.03.2024 r. formularza zgłoszeniowego, dostępnego tutaj

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń! Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniach otrzymają potwierdzenie drogą mailową do dn. 31.03.2024 r.

Spotkania poprowadzą trenerzy: 

  • Magdalena Korczyk-Waszak – terapeutka, coach, trenerka, ekspertka dobrostanu. Od 28 lat promuje wolontariat, szkoli koordynatorów i organizatorów wolontariatu, jest mentorką programów wolontariackich w Polsce, wspiera doradczo osoby aktywne. Prowadzi szkolenia z zakresu dobrostanu w organizacjach oraz praktykę terapeutyczną stacjonarnie i online.
  • Mariusz Kołodziejski – pedagog, arteterapeuta, koordynator projektów i autor innowacyjnych rozwiązań w zakresie aktywizacji poprzez wolontariat osób wykluczonych społecznie, od ponad 20-tu lat zaangażowany w rozwój wolontariatu w woj. łódzkim.

Strona fb projektu tutaj

Projekt „Wolontariat pomysłem na aktywizację osób chorujących psychicznie” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Patronat medialnym nad zadaniem odjęło Radio Łódź.