MINI GRANTY DLA WOLONTARIUSZY [WOW 2024]

2024-06-24
Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Jesteście grupą aktywnych wolontariuszy z pasją i pomysłami, działającymi w strukturach Stowarzyszenia „Pomost”??? Mamy rozwiązanie dla Was!!!! MINI GRANTY 🙂

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” ogłasza konkurs na inicjatywy wolontariackie na rzecz beneficjentów Stowarzyszenia „Pomost”, w ramach których sfinansuje min. 4 autorskie pomysły zgłoszonych przez wolontariuszy.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Indywidualni wolontariusze lub zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 osób z wyznaczonym, pełnoletnim liderem, które w okresie 24.06.2024-18.08.2024 r. prześlą na adres e-mailowy: kontakt@centerko.org swoją koncepcję inicjatywy za pośrednictwem załączonego Formularza wniosku konkursowego „Mini granty na inicjatywy wolontariuszy”. Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie do 2000 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach mini grantów wsparte zostaną nowatorskie i kreatywne działania na rzecz beneficjentów placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie „Pomost”:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy “Przystań”,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Tacy Sami”,
  • Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych „Złota Jesień”,
  • Mieszkania Wspomagane,
  • Klub Samopomocy,
  • Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko”.

Może to być np. organizacja gry miejskiej, stworzenie ogródka z podopiecznymi, przygotowanie pikniku sąsiedzkiego lub przeprowadzenie zajęć terapeutycznych.

Co należy zrobić?

  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Mini granty na inicjatywy wolontariuszy”;
  • zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku konkursowego „Mini granty na inicjatywy wolontariuszy” do dn. 18.08.2024 r. drogą mailową: kontakt@centerko.org w tytule wiadomości wpisując „Mini granty wolontariuszy”;
  • skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z koordynatorami wolontariatu: Magdalena Kaźmierczak (magda.animacje@centerko.org) i Damian Szymański (damian@centerko.rog).

DZIAŁAĆ!!!!

Załączniki do pobrania:

regulamin mini granty

formularz zgłoszeniowy

formularz zgłoszeniowy.doc

Mini granty na realizację autorskich projektów wolontariuszy współfinansowane są z dotacji NIW-CRSO w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego.