bazadanych

Serwis Skrzynka Dobroci został przeniesiony i jest dostępny pod linkiem:

http://old.wolontariat.net.pl/bazadanych/