Rozpoczęcie wolontariatu

Po wybraniu miejsca, w którym chcesz podjąć pracę jako wolontariusz musisz przygotować się do pierwszego spotkania z osobą odpowiedzialną za współpracę z wolontariuszami. W trakcie rozmowy ustalicie zasady i warunki, oraz wzajemne oczekiwania.

Warto wiedzieć, że w większości miejsc korzystających z pomocy wolontariuszy jest osoba odpowiedzialna za ich pracę. Taką osobę nazywamy koordynatorem wolontariatu. Koordynator pomoże Ci poznać placówkę – jej pracowników, mieszkańców, podopiecznych, powie Ci, czego od Ciebie oczekuje i ustali dalszy przebieg działań. Jeśli w placówce, którą wybrałeś nie ma koordynatora porozmawiaj z jej kierownictwem o możliwości współpracy.

Oto kilka pytań, które warto zadać koordynatorowi podczas pierwszego spotkania:

 • Jaki jest charakter pracy placówki?
 • Czym będę się zajmował jako wolontariusz?
 • Z kim będę współpracował?
 • Z kim mam się kontaktować, jeśli zaistnieje konieczność odwołania mojego przyjścia?
 • Jaki jest przewidywany czas pracy? Czy jest on stały, czy może być zmienny?
 • Czy będzie ktoś, z kim będę miał stały kontakt – omawiał podejmowane działania, rozwiązywał trudne sytuacje?
 • Czy ktoś przygotuje mnie do wykonywania zadania?
 • Czy przewidziane są dla mnie szkolenia?
 • Czy istnieje grupa wsparcia dla wolontariuszy?
 • Z jaką częstotliwością odbywają się spotkania dla wolontariuszy?
 • Jeśli się sprawdzę jako wolontariusz, czy będziecie mi powierzać coraz bardziej odpowiedzialne zadania?
 • Jeśli nie będę radził sobie w pracy, czy będę mógł zwrócić się do kogoś o wsparcie?
 • W jaki sposób będę mógł zrezygnować z danej pracy jeśli będę nią znużony?

Podejmując pracę jako wolontariusz masz prawo do okresu próbnego. Okres próbny i czas jego trwania powinieneś uzgodnić z koordynatorem. Ten czas to możliwość poznania pracowników, specyfiki placówki, podopiecznych, wymagań w stosunku do Ciebie. Z drugiej strony jest to doskonały okres na zweryfikowanie własnych oczekiwań i słuszności wyboru miejsca wolontariatu.

Jeśli jesteś pewny dokonanego wyboru, czas na trochę biurokracji i sformalizowanie Twojej współpracy z placówką. W tym celu powinieneś zawrzeć umowę – „Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”. Jest ono wymagane przez przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W porozumieniu określone zostaną Twoje prawa i obowiązki, zakres i czas Twojego wolontariatu oraz inne kwestie ważne dla Ciebie i placówki.