Jak mogę działać

Możesz pracować wszędzie tam, gdzie Twoja pomoc jest potrzebna i oczekiwana na przykład w placówkach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, ekologii, sportu i wielu innych. Jedynym obszar, w który nie mogą angażować się wolontariusze to obszar działalności gospodarczej – czyli wolontariusze nie mogą wspierać działalności nastawionej na zysk.

Tak, jak istnieje wiele różnorodnych miejsc, w których pomagają wolontariusze, tak jest też bardzo wiele czynności, które wykonują. Możesz np. opiekować się chorymi, udzielać bezpłatnych korepetycji, organizować festyny, wystawy, wykonywać prace biurowe, udzielać porad prawnych, sędziować na zawodach sportowych. Rodzaj wykonywanych prac zależy od potrzeb organizacji, placówek, ich beneficjentów oraz Twoich umiejętności. Możesz być odpowiedzialnym za: konkretne zadanie, jakiś wycinek działalności/projektu np. rozmowy rekrutacyjne z kandydatami do projektu, prowadzenie tematycznych zajęć z młodzieżą (np. gotowanie, haftowanie, historia), adresowanie kopert, konsultowanie w dziedzinie, w której masz doświadczenie lub koordynowanie jakiegoś przedsięwzięcia np. prowadzenie klubu dyskusyjnego, świetlicy środowiskowej, organizowanie imprezy okolicznościowej.

Jako przyszły wolontariusz, zbadaj swoje lokalne środowisko i sprawdź, gdzie może być potrzebna Twoja pomoc oraz co konkretnie w tym miejscu możesz robić. W tym celu możesz również skontaktować się z najbliższym Centrum Wolontariatu, urzędem swojego miasta lub gminy, parafią, ośrodkiem pomocy społecznej, albo organizacją pozarządową działającą w Twoim środowisku. Możesz też czerpać inspiracje z przykładów działań, których nie brakuje w Internecie.

Pamiętaj, przy planowaniu zakresu Twojej pracy wolontariusza, nie powinieneś podejmować obowiązków pracowników etatowych w danej organizacji. Twoja działalność powinna być uzupełnieniem ich pracy, a Twoja osoba wsparciem dla personelu.