Porozumienie o współpracy

Każdy podmiot angażujący wolontariusza na okres dłuższy niż 30 dni ma obowiązek podpisać z nim porozumienie o współpracy. Poniżej zamieszczamy ramowe wzory porozumień w wersji umożliwiającej ich edycję i uzupełnianie.

Warto również pamiętać, że jeśli wolontariusz jest zaangażowany na okres do 30 i ustawa nie wymaga podpisywania z nim porozumienia, to korzystający ma obowiązek potwierdzenia zawartego porozumienia na piśmie na żądanie wolontariusza.