Pośrednictwo wolontariatu

Istotą działania Biur Pośrednictwa Wolontariatu (BPW) jest pośredniczenie w nawiązaniu współpracy pomiędzy wolontariuszami lub osobami zamierzającymi nimi zostać a placówkami, które potrzebują ich pomocy. Uzupełnieniem tych wysiłków jest działalność szkoleniowa i konsultacyjna adresowana do koordynatorów wolontariatu w zakresie zarządzania wolontariatem.

Odbiorcami usług BPW są wolontariusze, grupy wolontariatu pracowniczego oraz placówki, które zamierzają pozyskać wolontariuszy, usprawnić ich codzienną pracę lub włączyć ich w organizację i udział w wydarzeniach specjalnych.

Oferta dla organizacji i instytucji

  • warsztaty i szkolenia w zakresie pozyskiwania i zarządzania wolontariatem;
  • konsultacje w zakresie rozwijania i wzmacniania wolontariatu w placówce;
  • możliwość ubiegania się o certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom – tytułu przyznawanego placówce wzorowo współpracującej z wolontariuszami;
  • udział w Ogólnopolskim Konkursie Barwy Wolontariatu, którego celem jest nagradzanie wolontariuszy i promowanie ich działań;
  • dostęp do Biblioteki Wolontariatu i możliwość korzystania z jej zasobów;
  • organizowanie spotkań i konferencji dla koordynatorów wolontariatu, umożliwianie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie współpracy z wolontariuszami;