Sieć Centrów Wolontariatu

W 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie, które zapoczątkowało szerzenie idei profesjonalnego wolontariatu w Polsce. Krótko po tym w ślad Warszawy poszły kolejne wojewódzkie miasta. Z roku na rok na mapie Polski przybywało Centrów Wolontariatu. Placówki te chcąc wzmocnić i poszerzyć swoją działalność powołały Sieć Centrów Wolontariatu. Jakie to Centra i w jakich miastach działają? Odpowiedź znajdziesz w dziale znajdź swoje centrum.

W roku 2012 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie rozpoczęło realizację projektu mającego na celu wsparcie rozwoju wolontariatu w Polsce poprzez standaryzację działań 45 organizacji członkowskich Sieci. Więcej o projekcie „Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój wolontariatu w Polsce” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. znajdziesz tutaj

Dlaczego Centrum Wolontariatu? Dlaczego Sieć?

Stworzenie pierwszych Biur Pośrednictwa Wolontariatu było odpowiedzią na duży wzrost organizacji pozarządowych. Dzięki tej aktywności wolontariusze trafiają do wybranych placówek i osób indywidualnych niosąc bezinteresowną pomoc i przyczyniając się do rozszerzenia zakresu  ich usług oraz niosąc wsparcie potrzebującym

Trzeba pamiętać, że dzisiejszy wolontariusz nie tylko pomaga osobom niepełnosprawnym, jest również świetnym organizatorem różnorodnych imprez, koordynatorem projektów, prawnikiem, informatykiem, doradcą zawodowym.  Rozwój organizacji pozarządowych oraz coraz większa przychylność instytucji państwowych sprawia, że każdy  ochotnik znajdzie „ofertę”, tam gdzie będzie mógł wykorzystać swoje umiejętności i zainteresowania. Jak działają Centra skupione w Sieci sprawdź w sekcji – struktura Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Jak przystąpić do Sieci Centrów Wolontariatu – tu znajdziecie informacje jak postępować krok po kroku by stworzyć organizację wspierającą rozwój wolontariatu, a następnie przystąpić do Sieci  i stać się jej pełnoprawnym członkiem.

Choć każde z Regionalnych Centrów Wolontariatu działa wg.własnych założeń, to główne cele i sposoby działań wyznaczają zasady pracy centrum. Znajdziesz je w dziale – standardy Sieci Centrów Wolontariatu.