Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolontariat jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ujednolicony tekst ustawy jest do pobrania z serwerów Kancelarii Sejmu RP.

Komentarz do ustawy jest dostępny w Bibliotece Wolontariatu.