Wycena pracy wolontariusza

Organizacje często przygotowują porozumienie o współpracy z wolontariuszem, które jest jedną z form rzeczowego wkładu własnego do realizowanego projektu. Grantodawcy wymagają, aby w takim porozumieniu były określone obowiązki ochotnika, liczba przepracowanych przez niego godzin oraz stawka za godzinę pracy. Rodzi się pytanie, w jaki sposób zgodnie z prawem rozwiązać ten problem. No i jak w ogóle wyceniać coś, co z natury jest bezpłatne?

Czas pracy wolontariusza można oszacować, porównując wartość godziny jego pracy do kosztu rynkowego godziny przepracowanej na podobnym stanowisku przez płatnego pracownika lub do średniej pensji pracownika organizacji. Oto kilka przykładów takich kalkulacji:

Przykład 1

17,00 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza wymagające określonych kompetencji, porównywalne z pracą wykwalifikowanego pracownika (np. nauczyciel, koordynator projektu).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2943,88 zł
2943,88 zł : 168 godz. pracy w miesiącu = 17,52 zł za godzinę pracy.

Źródło danych dotyczących wynagrodzeń: Główny Urząd Statystyczny

Przykład 2

150,00 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza o wysokich kompetencjach, zbliżone do pracy w wolnym zawodzie (np. trener, tłumacz).
Średnie wynagrodzenie rynkowe za godzinę pracy tłumacza języka angielskiego (tłumaczenie ustne): 150,00 – 190,00 zł.

Źródło danych dot. wynagrodzeń: strony www i cenniki różnych biur tłumaczeń

Przykład 3

7,00 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza niewymagające specjalnych kwalifikacji (np. pomoc biurowa, kserowanie dokumentów, pakowanie).
Najniższe krajowe wynagrodzenie: 1276,00 zł.
276,00 zł : 168 godz. pracy w miesiącu = 7,59 zł za godzinę pracy

Źródło danych dotyczących wynagrodzeń: Główny Urząd Statystyczny

Na wypadek kontroli projektu warto dysponować niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi udowodnienie stawki godzinowej i wykonanie świadczenia przez ochotnika. Są to:

  • porozumienie z wolontariuszem,
  • karta czasu pracy,
  • niezależne źródło potwierdzające wartość godziny pracy (np. wydruk ze strony internetowej z kalkulacją cen rynkowych) oraz ewentualnie: oświadczenie wolontariusza o liczbie i wartości przepracowanych godzin na rzecz projektu, próbki pracy wolontariusza (np. przepisane teksty), fotografie.

Wkład własny w postaci nieodpłatnego świadczenia pracy przez wolontariusza nie jest wykazywany w księgach finansowych. Ten koszt rozliczany jest tylko w raporcie finansowym przedstawianym grantodawcy. Organizacja przechowuje dokumentację pracy wolontariusza tak długo, jak dokumentację finansową.