Ubezpieczenie wolontariusza

Ubezpieczenie wolontariusza jest jego ważnym przywilejem a w niektórych przypadkach także obowiązkiem instytucji korzystającej. Gwarantuje także poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość, że nawet w sytuacji nagłych zdarzeń zarówno wolontariusz jak i organizacja są zabezpieczeni przed wzajemnymi roszczeniami finansowanymi.

Poniżej zaprezentowaliśmy 4 najważniejsze typy ubezpieczeń, które dotyczą wolontariuszy, oraz o które najczęściej pytają nas korzystający ze wsparcia wolontariuszy.