Struktura Sieci

W  Sieci Centrów Wolontariatu działa kilkanaście regionalnych oraz lokalnych Centrów Wolontariatu (pełen wykaz Centrów znajduje się w dziale – znajdź swoje centrum.

Przedstawiciele Centrów Wolontariatu biorą udział w systematycznych spotkaniach, podczas, których poruszane są zagadnienia dotyczące współpracy z organizacjami i instytucjami, aspektów prawnych, poszerzenia działalności Centrów Wolontariatu w sektorze pozarządowym i administracji publicznej.

Przedstawiciele poszczególnych ośrodków pomagają tworzyć na terenie swojego województwa lokalne Centra Wolontariatu. Wpływa to na stały napływu nowych wolontariuszy nie tylko w dużych miastach. Jako mentorzy, pomagamy „organizować” nowe Centra, służymy radą, dzielimy się pomysłami. Prezentujemy jakie warunki są konieczne do spełnienia, aby móc posługiwać się naszym logo i wypracowanymi materiałami. Poprzez szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej i szkolenia dla wolontariuszy przygotowujemy obie strony do wspólnych działań na rzecz społeczeństwa.

Wszystkie Sieciowe Centra Wolontariatu w Polsce pracują opierając się na  realizowaniu standardów działania Regionalnych Centrów Wolontariatu i Centrów  Wolontariatu. (Standardy działania Centrów Wolontariatu).

Dotychczas Sieć nie posiada osobowości prawnej. W marcu 2013 rozpoczęliśmy proces rejestracji Związku Stowarzyszeń Centrów Wolontariatu. Proces ten nadal trwa. Do jego zakończenia i uzyskania przez Sieć osobowości prawnej, struktura Sieci CW wygląda następująco.

Struktura Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce

Członkowie zwyczajni Sieci CW – Regionalne Centra Wolontariatu.
Członkowie wspierający Sieci CW – Lokalne Centra Wolontariatu

Organami ustawodawczymi Sieci są

Rada Sieci Centrów Wolontariatu  Najwyższa władza Sieci Centrów Wolontariatu. Tworzy ją po dwóch reprezentantów (zwanych Pełnomocnikami ) z każdego Regionalnego Centrum Wolontariatu. Rada Sieci zbiera się co najmniej cztery razy w roku. Do zadań Rady należy:

  • wyznaczanie kierunków pracy Sieci,
  • określenie standardów Sieci,
  • wybór i odwołanie Prezydium,
  • podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków bądź ich odwołanie.

Prezydium

Głównym zadaniem Prezydium jest koordynowanie bieżącej działalności Sieci Centrów Wolontariatu, egzekwowanie postanowień umowy o współdziałaniu. Członkowie Prezydium, a w szczególności przewodniczący są uprawnieni do reprezentowania Sieci na zewnątrz.

Bliższe informacje o strukturze organizacyjnej Sieci Centrów Wolontariatu oraz standardach działania Centrów Wolontariatu dostępne są w pliku dziale: Standardy Centrum Wolontariatu