KONKURS WOLONTARIUSZ I KOORDYNATOR ROKU [EDYCJA 2023]

2023-09-11
Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”, partner regionalny Programu Korpus Solidarności, zaprasza do udziału w konkursach „Wolontariusz Roku” i „Koordynator Roku”, organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem konkursów jest docenienie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu oraz promowanie ich pracy, ukazanie różnorodności wolontariatu i odpowiedzialności, jaka się wiąże w związku z podejmowaniem pracy wolontariackiej oraz szerzenie idei wolontariatu.

W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo na rzecz organizacji i instytucji z trenu woj. łódzkiego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem udziału jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do dn. 01.10.2023 r. oraz rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Regulaminy konkursów:

Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2023 [REGULAMIN KONKURSU]

Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2023 [REGULAMIN KONKURSU]

Formularze zgłoszeniowe:

Wolontariusz Roku tutaj

Koordynator Roku tutaj

Jesteśmy pewni, że konkurs da Wam możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek Wolontariuszy i Koordynatorów, wyjątkowych aktywności, jakie podejmują na rzecz rozwoju działań ochotniczych, a także do podzielenia się refleksjami na temat tej formy działalności.

Sylwetki laureatów zostaną zaprezentowane podczas regionalnej i ogólnopolskiej Gali Wolontariatu, a także przedstawione w serwisach internetowych i mediach społecznościowych Korpusu Solidarności i NIW-CRSO.

W razie pytań można kontaktować się z regionalnym koordynatorem konkursów, p. Sewerynem Obałką, e-mail: seweryn@centerko.org

Konkurs Wolontariusz Roku i Koordynator Roku Korpusu Solidarności dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.