Równać szanse

2018-10-19
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - Organizacja OPP

Informujemy o trwającym naborze projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse –  w nim organizacje pozarządowe, w tym OSP, a także domy kultury oraz biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Nabór wniosków trwa do 25 października br., a same projekty będą realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku.

 

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

 

Celem konkursu jest wsparcie różnorodnych projektów, w których młodzież poprzez aktywne działania będzie rozwijać swoje umiejętności społeczne, swoje pasje i zainteresowania. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to w większym stopniu niż się im wydaje. Niech młodzi z małych miejscowości poczują się ważni i zauważeni, ich życie może zależeć od nich samych i do tego może być pasjonujące!

Na stronie internetowej rownacszanse.pl znajdują się opisy dotychczas dotowanych projektów.

 

Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tyś. mieszkańców).

 

W Regionalnym Konkursie Grantowym można ubiegać się o dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2018 r. a 31.08.2018 r.

 

O dotację mogą ubiegać się organizację z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki

– miejskie i gminne domy kultury

– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów)

– Ochotnicze Straże Pożarne

– nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.

 

Najważniejsze terminy:

25.10.2018 r.- zakończenie naboru wniosków o godzinie 12-tej w południe

10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

 

 

Regionalny Konkurs Grantowy jest organizowany we współpracy z czterema Regionalnymi Partnerami Programu „Równać Szanse”:

– Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach działa w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz lubuskim www.stowarzyszenieswiatowid.pl

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej programu www.rownacszanse.pl.