WOW W NGO! [EDYCJA 2024]

2024-01-23
Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Z przyjemnością przypominamy, iż od 1 września 2023 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pn. “Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO”, dzięki któremu organizujemy i wdrażamy wolontariat w Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół “Pomost”.

Głównym celem zadania jest wzmocnienie organizacji w zakresie profesjonalnego podejścia zarządzania wolontariatem, planującego:

 • rozwijać się w obszarze wolontariatu,
 • zbudować wieloletni program rozwoju wolontariatu, opartego o diagnozę, wyznaczone cele i rezultaty,
 • uwzględnić wolontariat w dokumentach strategicznych i włączyć go w strukturę organizacyjną.

Dlatego też do naszej ekipy poszukujemy 20-tu ochotników 18+, którzy będą realizowali działania społeczne na rzecz jednostek Stowarzyszenia, wzmacniając jego strukturę w obszarze stałego wolontariatu systematycznego.

Przykładowe zadania dla wolontariuszy:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy “Przystań”: pomoc w prowadzeniu warsztatów, udział i współorganizowanie zajęć terapeutycznych, animacja czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, wsparcie w organizacji imprez oraz poszukiwaniu sponsorów;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Tacy Sami”: pomoc w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej mieszkańców;
 • Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych „Złota Jesień”: animacja czasu wolnego osób starszych oraz pomoc w organizacji zajęć terapeutycznych i usprawniających;
 • Mieszkania Chronione: działania w obrębie animacji czasu wolnego, wyjść kulturalnych, pomocy w robieniu zakupów, nauki gotowania, rozmów, zajęć sportowych i w organizowaniu warsztatów;
 • Klub Samopomocy: działania w obrębie organizacji (zajęcia z podstaw komunikacji, zajęcia wspierające, poradnictwo psychologiczne, zajęcia rekreacyjne, kulinarne, zajęcia manualne, taniec i muzyka);
 • Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko”: wsparcie pracy pośrednika wolontariatu i pracownika biurowego w obrębie pomocy przy prowadzeniu dokumentacji (baza danych wolontariuszy i organizacji), zorganizowaniu spotkań dla wolontariuszy i koordynatorów oraz imprez kulturalnych na terenie Łodzi.

Wolontariusze zaangażowani w program będą mogli liczyć na:

 • wsparcie koordynatora wolontariatu,
 • przeszkolenie,
 • możliwość realizowania własnych inicjatyw dzięki mini grantom,
 • sfinansowanie kosztów dojazdów,
 • integrację i wspólne tworzenie Planu Rozwoju Wolontariatu w Organizacji.

Warunkiem udziału projektu jest wypełnienie i odesłanie formularza aplikacyjnego do dn. 31.12.2024 r. na adres: kontakt@centerko.org

formularz zgłoszeniowy

formularz zgłoszeniowy doc


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

 • Mariusz Kołodziejski – koordynator projektu
  tel.: 513 102 508, e-mail: mariusz@centerko.org
 • Magdalena Kaźmierczak – główny koordynator wolontariatu
  e-mail: magda.animacje@centerko.org
 • Damian Szymański – wspierający koordynator wolontariatu
  e-mail: damian@centerko.org

 

Zadanie publiczne pn. „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO” współfinansowane jest z dotacji NIW-CRSO w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego i realizowane przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół “Pomost” w terminie 01.09.2023-31.08.2026