Ubezpieczenie społeczne (ZUS)

Piotr Komosa – mec. Piotr Komosa, radca prawny w Komosa, Imiełowski Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Spółka Partnerska, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

Zarówno korzystający, jak i wolontariusz, nie opłacają składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) z tytułu działalności wolontariackiej.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o wolontariacie, świadczenie wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy, a nie świadczeniem pracy. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie przewiduje obowiązku ani nawet prawnej możliwości objęcia wolontariusza ubezpieczeniem społecznym w ramach świadczonego przez niego wolontariatu.

W praktyce można spotkać się z pytaniami dotyczącymi opłaty składek ZUS za wolontariuszy, ale może to być spowodowane złym zinterpretowaniem przepisów dotyczących pozostałych ubezpieczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest bowiem wykonawcą zapisów Ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach opisanej szerzej w części poświęconej ubezpieczeniu NNW i to właśnie do tej instytucji zgłasza się poszkodowany wolontariusz. To za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadza się również składkę ubezpieczenia zdrowotnego za wolontariusza zgłoszonego do NFZ.