Konkurs „Koordynator Wolontariatu”

2018-11-06

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Koordynator Wolontariatu”

Celem konkursu jest promocja wolontariatu oraz docenienie roli organizatorów wolontariatu – koordynatorów, którzy na co dzień pracują z wolontariuszami, kierują ich pracą, wspierają, pomagają dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich koordynatorów wolontariatu działających w Warszawie wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do udziału w konkursie.

Co należy zrobić?

Wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do dnia 23 listopada 2018 r. do Biura Konkursu (osobiście lub za pomocą poczty na adres Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, ul. Nowolipki 9b, 00–151 Warszawa, lub mailowo: koordynator@wolontariat.org.pl).

Więcej szczegółów dotyczących Konkursu znajduje się w regulaminie.

W ubiegłym roku laureatkami Konkursu zostały:

III miejsce – pani Anna Całusińska, Sinfonia Varsovia

II miejsce – pani Iwona Miller, Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

I miejsce – pani Kalina Czwarnóg, Fundacja Ocalenie  

 

Konkurs prowadzony jest w ramach programu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.