Wolontariat – sposób na życie – wywiad z Agnieszką Krajnik

2021-09-21

Na co dzień wspiera wolontariuszy i koordynuje ich działania. Nie jest bierną obserwatorką wolontariackich działań. Sama ma korzenie wolontariackie i przyznaje, że wolontariat wciąga i kiedy raz ktoś „złapie wolontariackiego bakcyla” nie może przestać. Dlaczego pomaganie wciąga i w jaki sposób można zrobić z niego sposób na życie – mówi Agnieszka Krajnik Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa w firmie Provident Polska S.A. laureatka trzeciego miejsca w  konkursie Koordynator Roku 2020× w rozmowie z Kingą Komorowską z Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Kinga Komorowska: Jakie znaczenie ma dla Ciebie wolontariat? Czy od zawsze był ci bliski?

Agnieszka Krajnik: Jestem koordynatorem programu wolontariatu pracowniczego Tak! Pomagam w Providencie. Na co dzień wspieram firmowych wolontariuszy i koordynuję firmowe akcje wolontariackie. Zanim zostałam koordynatorem Tak! Pomagam brałam udział w wolontariacie jako szeregowy wolontariusz. Pomaganie innym zawsze było elementem mojego życia. Obecnie to nie tylko praca, ale także pasja której poświęcam część wolnego czasu.

KK: Każdy, kto zetknie się z wolontariatem powtarza, że wolontariat wciąga. Czy to prawda?

AK: Z wolontariatem jest jak z jedzeniem czekolady lub bieganiem, jak się zacznie to trudno przestać. Pomaganie pozytywnie uzależnia. Obserwowanie reakcji tych, którym się pomogło daje ogromną satysfakcję. Jest radość, duma, poczucie że zrobiło się coś dobrego i że jest się potrzebnym.

KK: Posiadacie doświadczenie zarówno w organizacji wolontariatu pracowniczego jak i społecznego. Jakimi akcjami wolontariackimi możecie się pochwalić?

AK: Od 2006 r. prowadzimy program wolontariatu pracowniczego Tak! Pomagam. Jest on adresowany zarówno do pracowników, jak i doradców klienta. Ponad 15 lat pomagania, to 2 mln złotych przekazanych przez firmę na realizacje ponad 700 projektów zrealizowanych w całej Polsce.
Co roku odbywają się dwie edycje programu. W każdej bierze udział ok. 400 wolontariuszy, w tym także zarząd firmy. W obecnej 28. edycji pomożemy blisko 800 tys. beneficjentów.

Współpracujemy także z Fundacją Zaczytani.org Od 2017 r. zebraliśmy na rzecz Fundacji 28 tys. książek, które trafiły do szpitali, domów dziecka i hospicjów. Wspólnie stworzyliśmy 43 biblioteki, a do końca roku powstanie ich jeszcze siedem. Nasi wolontariusze przed wybuchem pandemii koronawirusa prowadzili bajkoterapię na oddziałach pediatrycznych. W  tym roku z kolei telefoniczną biblioterapię dla seniorów. Z okazji Mikołajek zarząd Providenta odwiedzał z prezentami dzieci w warszawskim szpitalu pediatrycznym. W ubiegłym roku, ze względu na pandemię nie możliwe było wejście do szpitali. Wolontariusze przygotowali i dostarczyli z zachowaniem reżimu sanitarnego 1000 mikołajkowych prezentów do placówek w: Warszawie, Łodzi, Ostrowcu Św., Katowic i  Poznaniu.
Od 11 lat  przed Bożym Narodzeniem organizujemy także akcję „Listy do Mikołaja”. Dzieci z placówek opiekuńczych, świetlic środowiskowych przysyłają do nas listy z informacją o wymarzonym prezencie, a my te marzenia spełniamy.

KK: W jaki sposób organizujecie aktywność tak wielu osobom?

AK: Każdy projekt wolontariacki ma swojego lidera, który ustala termin realizacji, odpowiada za organizację pracy pozostałych wolontariuszy, rozlicza budżet. Jest też osobą kontaktową zarówno dla beneficjentów, jak i koordynatora programu Tak! Pomagam. Takie delegowanie zadań sprawdza się szczególnie w firmie, która tak jak nasza ma rozproszoną strukturę. Obecnie, ze względów bezpieczeństwa, w realizacji projektu może uczestniczyć maksymalnie 15 wolontariuszy włączając w to osoby w pełni zaszczepione.

KK: W jaki sposób wygląda rekrutacja?

AK: Wszystkie projekty są przygotowywane i zgłaszane bezpośrednio przez wolontariuszy, którzy wiedzą gdzie pomoc jest niezbędna i jakie są potrzeby.
W ciągu roku odbywają się dwie edycje programu. Zgłoszone projekty ocenia Rada Programowa w skład której wchodzi Agnieszka Lissowska-Lewkowicz, Prezeska Centrum Wolontariatu, Prof. Aldona Glińska-Neweś z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przedstawiciele wolontariuszy.  Rada zwraca uwagę na zakres projektu, poświęcony czas, a także perspektywę dalszej współpracy z beneficjentem. Najlepsze projekty otrzymują grant na realizację.

KK: Jakie wyzwania podejmują osoby angażujące się w wolontariat pracowniczy? Na jakie „profity” może liczyć?

AK: Wolontariusze są ubezpieczeni na czas realizacji projektu. Provident jest też jedną niewielu firm w Polsce, która oferuje płatny dzień wolny na realizację wolontariatu. Bezcenną korzyścią dla uczestników wolontariatu jest nabycie nowych kompetencji, integracja, a także promocja wolontariuszy. Informacje o realizowanych projektach pojawiają się w naszych mediach: intranet, MyNews – aplikacja dla zespołu sprzedaży, a także na profilu Tak! Pomagam na FB.

KK: I podobnie, jakie wyzwania oferujecie wolontariuszom? Na co może liczyć wolontariusz przychodząc do Was?

AK: Wolontariusz dostaje pełne wsparcie organizacyjne. Jeśli jest to debiutant, to także pomoc w kontaktach z beneficjentem oraz dzień wolny na realizację projektu.

Ostatni rok był dużym wyzwaniem dla koordynatorów wolontariatu. Musieliśmy zrezygnować z realizacji projektów w sposób tradycyjny i przenieść się do sieci, postawić na indywidualne działania np. korepetycje on-line czy telefoniczna biblioterapię. Mimo trudności udało się nam utrzymać zaangażowanie wolontariuszy i obecnie realizujemy kolejną edycję programu. Tym razem, idąc z duchem czasu, wszystkie projekty są eko i będą realizowane tylko na zewnątrz.

KK: Teraz czas, by trochę opowiedzieć o zadaniach koordynatora wolontariatu oraz o wyzwaniach, jakie przed nim stoją?

AK: Pandemia nie zmieniła standardowych działań koordynatora. Tak jak w poprzednich edycjach wspieram organizacyjnie wolontariuszy. Przygotowuję

komunikację dotyczącą programu, promuję najbardziej aktywnych wolontariuszy i zrealizowane projekty w zewnętrznych i firmowych mediach: intranet, portal dla Doradców Klienta, profil Tak! Pomagam na FB oraz artykuły w mediach. Jestem także odpowiedzialna za rozliczenie przyznanych grantów i zarządzanie budżetem przeznaczonym na wolontariat. Przygotowuję również podsumowanie każdej edycji programu.

KK: Jakie wsparcie otrzymują koordynatorzy wolontariatu?

AK: Jako koordynator mam dostęp do najnowszych publikacji poświęconych wolontariatowi. Mam też wsparcie zarządu dla prowadzonych działań, co przekłada się m.in. na stały budżet na działania wolontariackie. Jest to bardzo ważny czynnik, bo pozwala zaplanować działania w dłuższej perspektywie. Ważne jest też, że w całej Grupie IPF, do której należy także Provident, co roku maj jest ogłaszany miesiącem wolontariatu. Na wszystkich rynkach prowadzone są różne działania wolontariackie, w tym także bieg charytatywny Provident Run, z którego dochód przekazywany jest Fundacji Gajusz.

Ogromnym wsparciem zarówno dla mnie, jak i dla firmowych wolontariuszy jest Centrum Wolontariatu. Pomagacie nam od samego początku, od pierwszego pomysłu by stworzyć w firmie program wolontariatu. W pracach Rady Tak! Pomagam bierze udział Agnieszka Lissowska-Lewkowicz, Prezeska Centrum, która doskonale rozumie zarówno potrzeby beneficjentów, jak i wolontariuszy  i pomaga nam zdecydować, które projekty zostaną zrealizowane.

KK: Od czego zależy sprawnie działający wolontariat?

AK: Na sprawne działanie wolontariatu mają wpływ dwa czynniki. Przede wszystkim jest to zaangażowanie zarządu. Przykład idzie z góry, więc jeśli prezes i pozostali członkowie zarządu biorą udział w wolontariacie, to pracownicy niższych szczebli widzą, że jest to potrzebne działanie i też chętnie uczestniczą w akcjach wolontariackich. Dodatkowo wolontariat idealnie wpisuje się w realizację celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) ONZ.

Drugi czynnik, to wolność wyboru beneficjentów Tak! Pomagam. Wolontariusze mają wiedzę komu i jak należy pomóc, bo są najbliżej społeczności i lokalnych problemów. Wystarczy im nie przeszkadzać, wspierać organizacyjnie, a pomoc dotrze tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.


× Celem konkursu Koordynator Wolontariatu Roku 2021 jest promocja wolontariatu oraz docenienie roli organizatorów wolontariatu – koordynatorów, którzy na co dzień pracują z wolontariuszami, kierują ich pracą, wspierają, pomagają dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Nie czekaj i już dziś zgłoś koordynatora wolontariatu do konkursu Koordynator Wolontariatu Roku 2021. Serdecznie zapraszamy wszystkich koordynatorów wolontariatu działających w Warszawie, a szczególnie samych wolontariuszy i organizacje, w których działa wolontariat do udziału w konkursie – każdy z Was może zgłosić swojego kandydata. Szczegółowe zasady i regulamin znajdziecie TUTAJ