Senior wolontariusz – II etap projektu

2017-07-31
Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Z przyjemnością informujemy, iż od sierpnia wkraczamy w II etap programu pn. „Senior wolontariusz – lider zmian społecznych”, realizowanego we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Głównym jego założeniem jest aktywizacja środowiska seniorów, przygotowanie ich do pełnienia roli wolontariusza oraz wsparcie w realizacji projektów wolontarystycznych w środowisku lokalnym. W czerwcu zorganizowane zostało szkolenie dla przedstawicieli organizacji seniorskich, w trakcie którego uczestnicy stworzyli zarysy pomysłów na działania wolontaryjne, które zostaną zrealizowane na kolejnym etapie. W przygotowaniu i wdrożeniu ich na miejscu pomogą specjaliści z Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”.

Moduł animacyjny będzie trwał do końca października w obrębie siedziby Stowarzyszenia „Pomost” oraz NGO’sów z terenu woj. łódzkiego i obejmował następujące działania:

 • sesje coachingowe i mentorskie – prowadzone w formie telefonicznej, skype oraz bezpośrednich spotkań w biurze realizatora, zgodnie z indywidualnymi potrzebami wolontariuszy – liderów. Coach – mentor również sam będzie podejmował działania monitorujące realizowanych projektów oraz kontaktował się z poszczególnymi uczestnikami programu.
  Dyżury coacha będą się odbywały w poniedziałki w godz. 12.00 – 16.00 w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” przy ul. Próchnika 7.
  Osoba odpowiedzialna – p. Magdalena Korczyk-Waszak, e-mail: magda@centerko.org
  Z konsultacji będzie można korzystać w okresie sierpień – październik podczas wyznaczonych dyżurów coacha.
 • wizyty superwizyjne w organizacjach – będące wzmocnieniem nie tylko liderów, ale i całych zespołów organizacji realizujących projekt. Superwizja umożliwi diagnozę obecnego zaawansowania organizacji w realizacji przedsięwzięcia wolontarystycznego, konsultacje z wolontariuszami – liderami i zarządem organizacji, planowanie kolejnych kroków. Podczas wizyt możliwe jest również spotkanie z partnerami lokalnymi organizacji, w tym przedstawicielami samorządu lokalnego. W ramach cyklu odbędzie się 20 wizyt superwizyjnych w 10 organizacjach /w każdej organizacji 2 wizyty/, zrealizowanych przez dwóch specjalistów Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”.
  Osoby odpowiedzialne – p. Magdalena Korczyk-Waszak, e-mail: magda@centerko.org oraz p. Mariusz Kołodziejski, e-mail: mariusz@centerko.org
  Indywidualne spotkania w placówkach będą się odbywały w okresie sierpień – październik, po uprzednim uzgodnieniu z wyznaczonym opiekunem, zgodnie z załączonym wykazem.

wykaz organizacji

Kolejnym etapem programu będzie sesja follow up, podczas której jego uczestnicy pochwalą się zrealizowanymi projektami wolontarystycznymi oraz podzielą się swoimi refleksjami z procesu ich tworzenia.