SPOTKANIE LOKALNEJ KOALICJI WOLONTARIATU

2021-10-20
Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Rusza Lokalna Koalicja Wolontariatu ds. wolontariatu miejskiego w Łodzi!!!!

CZY:

 • Zastanawialiście się kiedyś, ile osób angażuje się w działania wolontarystyczne w Łodzi?
 • Wiecie, czym jest wolontariat sąsiedzki i, o co należy zadbać, by był on bezpieczny?
 • Wasza organizacja planuje realizować działania w obszarze rewitalizacji i myślicie o tym, by włączyć wolontariuszy?
 • Jesteście ciekawi, jak może wyglądać wolontariat miejski?
 • Chcecie mieć wpływ na spójne działania wspierające wolontariat w mieście?

Jeśli TAK, to zapraszamy do współtworzenia Lokalna Koalicji Wolontariatu – nieformalnej grupy, w której podczas kilku spotkań poszukamy odpowiedzi na powyższe spotkania.

Zapraszamy do rozmowy o tym, jak wspierać działania wolontariackie, jak angażować wolontariuszy, jak budować zaangażowanie.

DATY SPOTKAŃ: 10. listopada o godz. 14.00 – 17.00 oraz 17. listopada na godz. 14.00 – 17.00

MIEJSCE SPOTKAŃ: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” (I piętro, wejście z podwórka, domofon CENTERKO)

O CZYM BĘDZIE:

 • Dowiecie się, jakie funkcje społeczne powstaną w obszarze rewitalizacji w najbliższym czasie
 • Dowiecie się, jakie działania wspierające wolontariat będziemy prowadzić w Łodzi
 • Wypracujemy listę potrzeb i pomysłów związanych z działaniami wolontarystycznymi w mieście
 • Zaplanujemy wsparcie dla łodzianek i łodzian, którzy chcą pracować wolontarystycznie w mieście
 • Zaplanujemy wsparcie dla osób odpowiedzialnych w organizacjach pozarządowych i instytucjach miejskich

Do rozmowy i współtworzenia Koalicji zaprasza Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”. Skłania nas do tego fakt, że w centrum Łodzi, w wyniku działań rewitalizacyjnych powstają nowe, albo wracają istniejące wcześniej biblioteki, mieszkania chronione, świetlice, domy dziennego pobyt, centra aktywności społecznej. Prowadzone one są przez miejskie instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe w formie zadań zleconych. Dodatkowo na zlecenie Miasta rozpoczynamy realizację usługi wspierającej organizacje wolontariatu. W efekcie tych działań chcemy mieć dobrze działający wolontariat w Mieście angażujący łodzianki i łodzian do pracy społecznej na rzecz potrzebujących, zarówno w formule wsparcia instytucjonalnego, jak i wolontariatu sąsiedzkiego.

Potwierdź udział w spotkaniu pisząc na adres: jwoznicka@opus.org.pl lub mariusz@centerko.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w obu spotkaniach. Planujemy je jako cykl wypracowujący plan działań na rzecz wolontariatu w Łodzi.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJEMY DO TEJ PORY:

 • realizacja pośrednictwa w zakresie wolontariatu oraz organizacja szkoleń dla przyszłych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu
 • organizacja kampanii promujących wolontariat w woj. łódzkim oraz działań edukacyjnych dla lokalnego otoczenia
 • przygotowanie rekomendacji w zakresie organizacji Łódzkiego Wolontariatu Miejskiego oraz systemu organizacji wolontariatu w czasie zagrożenia do programów strategicznych
 • opracowanie publikacji nt. włączania osób wykluczonych społecznie w wolontariat

Moderator spotkania: Jolanta Woźnicka (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS)

Spotkania Lokalnej Koalicji Wolontariatu dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.